Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Tr

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi T

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ta - Te - Th - Ti - To - Tr - Tu - Tw - Ty


Tra[uredi]

 • Trace –tragati, pratiti trag.
 • Track –put, staza, putanja; putanja vrha rotora ili propelera.
 • Seat track –šine po kojima se podešava sjedalo.
 • Tracking reflectors -bljeskajuće svjetlo na vrhovima krakova rotora helikoptera koje prikazuju putanju vrhova.
 • Traction -vuča.
 • Tractor –traktor.
 • Tractor airplanezrakoplov s vučnim propelerom.
 • Tractor propeller –vučni propeler.
 • Traffic –promet.
 • Traffic capacity –propusna moć.
 • Traffic control -kontrola leta.
 • Traffic pattern –unaprijed određena putanja zrakoplova koji leti u zoni zračne luke. Putanja je ucrtana u prilaznim i odletnim kartama.
 • Trainer –zrakoplov za obuku.
 • Training manual –priručnik za obuku zrakoplovnog letačkog i tehničkog osoblja.
 • Transceiver –primopredajnik, dio elektroničke komunikacijske opreme u kojoj se u istom kućištu nalazi i prijemnik i predajnik.
 • Transconductance –omjer između malih promjena jakosti struje na ploči elektrode i promjena napona mrežnice.
 • Transducer –pretvarač, uređaj koji električnu energiju pretvara u mehanički pomak ili obrnuto.
 • Transfer -prenošenje, predaja.
 • Transformer –električni transformator, sklop elektro-zavojnica čija je svrha smanjivanje ili povećavanje napona.
 • Transient conditions –nestabilna prijelazna stanja, stanja koja se mogu pojaviti pri ubrzavanju i usporavanju zrakoplova i kod rada nekog njegovog sklopa.
 • Transistor voltage regulator –regulator napona na istosmjernom alternatoru ili generatoru, koji koristi tranzistor u upravljanju strujom polja.
 • Transition –prelaženje, prijelaz.
 • Translating cowl -dio kućišta turbinskog motora koji se pomiče natrag kako bi se formirala izlazna mlaznica za skretanje mlaza.
 • Translational lift –dodatni uzgon na rotoru helikoptera koji se stvara uslijed povećane efikasnosti rotora tijekom horizontalnog leta.
 • Transmission line –elektro-prijenosna veza koja spaja predajnik ili prijemnik s antenom (npr. koaksialni kabel).
 • Transmissivity –omjer između jačine poslanih radarskih signala kroz radarsku kapu i bez nje.
 • Transmitter –primopredajnik, električni uređaj koji ima sposobnost emitiranja i primanja radio signala.
 • Fuel quantity transmitter –davač količine goriva.
 • Position transmitter –davač položaja.
 • Pressure transmitter –davač tlaka.
 • Transom –okomita pregrada na zadnjem dijelu plovka podvozja za slijetanje na vodu.
 • Transonic flight -let zrakoplova na brzinama oko brzine zvuka.
 • Transpiration –isparavanje.
 • Transponder –impulsni primopredajnik; radarski primopredajnik koji šalje kodirani signal svaki puta kada je ozračen radarskim snopom sa Zemlje. Transponder omogućava brzu i laku identifikaciju zrakoplova u vidu sekundarnog impulsa na zaslonu nadzornog radara kontrole leta.
 • Transport category aircraft –zrakoplov koji spada u prometnu kategoriju za prijevoz ljudi i prtljage.
 • Transversal –poprečni.
 • Trapezoidal –trapezni.
 • Trapped fuel –manja količina goriva koja se ne može ispustiti iz sustava za gorivo.
 • Travel –hod, kretanje, putovanje.
 • Traverse -traverza, letenje zrakoplova čija je uzdužna os pomaknuta u odnosu na željeni smjer kretanja djelovanjem bočnog vjetra.

Tre[uredi]

Tri[uredi]

 • Triac –poluvodički sklop koji se može aktivirati i pozitivnim i negativnim signalom na ulazu.
 • Triboelectric series -popis materijala koji stvaraju statički elektricitet dodirom, trenjem ili indukcijom.
 • Trickle charging –način punjenja baterije stalnom slabom strujom kada baterija nije u upotrebi.
 • Tri-cresyl phosphate –otrovna tvar koja se koristi u sredstvima za podmazivanje.
 • Tricycle landing gearpodvozje zrakoplova tipa tricikl. Zrakoplov s nosnom nogom i glavnim podvozjem postavljenim iza centra težišta zrakoplova.
 • Trigger -okidač, početni signal.
 • Trigger pulse –električni impuls kojim počinje rad nekog dijela električnog sklopa.
 • Triggering transformer –visokonaponski transformator spojen serijski sa sklopom za paljenje u sustavu paljenja turbinskog motora.
 • Trijet –zrakoplov s tri mlazna motora.
 • Trimming –
-uravnoteženje, trimanje,
-izraz za podešavanje rada motora ovisno o njegovom režimu rada.
 • Triode –vakuumska elektronska cijev s tri aktivne elektrode.
 • Trip -put, let, razdvojiti.
 • Trip-free circuit breaker –strujni osigurač koji prekida krug pri nekom opterećenju, bez obzira na položaj upravljačke ručice.
 • Triphibian –izvedba podvozja za korištenje na zemljanim, snježnim i vodenim površinama.
 • Triplane –trokrilac, zrakoplov s tri krila.
 • Triple-slotted flap –zakrilce s tri pomične površine koje se istovremeno izvlače i otklanjaju prema dolje.
 • Triple-spool engine –turbo-ventilatorski motor s tri osovine.

Tro[uredi]

 • Tropopause –tropopauza, sloj atmosfere između troposfere i stratosfere.
 • Troposphere –troposfera, sloj atmosfere od površine Zemlje do tropopauze (oko 11.000 m).
 • Trouble –kvar, problem.
 • Trouble detection –otkrivanje kvara.
 • Trouble report –izvješće o kvaru.
 • Trouble-shooting –sustavna analiza grešaka i kvarova dijelova i sustava na zrakoplovu kako bi se otkrio uzrok nepravilnosti.

Tru[uredi]

 • Trunnion –osovinica; križ kardana.
 • Truss –nosač, povezati;