Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/N/Mlaznica

Izvor: Wikiknjige
Nozzle -
-mlaznik ispušne cijevi mlaznog motora,
-mlaznica (brizgaljka), dio kroz koju se pod tlakom raspršuje fluid.

Pojmovi vezani za "nozzle"[uredi]

Izlazni mlaznik na F-100
Skretač mlaza (rivers)
 • Nozzle area -površin poprečnog presijeka mlaznika.
 • Nozzle blade -lopatica uvodnog odjeljka turbine.
 • Nozzle cant angle -kut nagiba mlaznika.
 • Nozzle center line -os mlaznka.
 • Nozzle cowl -obloga mlaznika.
 • Nozzle diaphragm –obruč statorskih lopatica u turbinskom motoru ispred rotirajućeg dijela koji usmjerava vruće strujanje plina iz motora na rotorske lopatice turbine pod određenim kutem.
 • Nozzle efficiency -koeficjent korisnog djelovanja mlaznika.
 • Nozzle entrance -ulazni dio mlaznika.
 • Nozzle exhaust velocity -brzina plinova koji izlaze iz mlaznika.
 • Nozzle exit angle -pola kuta divergencije mlaznika.
 • Nozzle expansion ratio -stupanj divergencije mlaznika.
 • Nozzle flow -protok kroz mlaznik.
 • Nozzle gas velocity -brzina mlaza u mlazniku.
 • Nozzle guide vanes -usmjeravajuće lopatice ulaznog dijela turbine.
 • Nozzle head -glava mlaznice (brizgaljke).

ulazni presjek mlaznika.

 • Nozzle inlet pressure -tlak plinova u ulaznom dijelu mlaznika.
 • Nozzle inlet temperature -temperatura u ulaznom dijelu mlaznika
 • Nozzle outlet velocity -brzina mlaza na izlaznom dijelu mlaznika.
 • Nozzle separation -odvajanje strujnica u mlazniku.
 • Nozzle shape -oblik mlaznika.
 • Nozzle static pressure -statički tlak u mlazniku.
 • Nozzle throat -kritični presjek mlaznika.
 • Nozzle throat gas pressure -tlak plinova u kritičnom presjeku mlaznika.
 • Nozzle vane -odjeljak turbine.
 • Nozzle velocity -brzina istjecanja plinova iz mlaznika.

Ostala značenja[uredi]

 • Adjustable nozzle -mlaznik promjenjivog presjeka.
 • Afterburner nozzle -mlaznik komore naknadnog sagorijevanja.
 • Annular nozzle -prstenasti mlaznik.
 • Centrifugal nozzle -vihorna mlaznica (brizgaljka).
 • Convergent nozzle -konvergentni mlaznik.
 • Convergent-divergent nozzle -konvergentno divergentni mlaznik.
 • Discharge nozzle -mlaznik.
 • Divergent nozzle -divergentni mlaznik.
 • Duplex fuel nozzle -mlaznica (brizgaljka) s dvostrukim dovodom goriva.
 • Fuel nozzle –mlaznica (brizgaljka) goriva koja ga raspršuje u finu maglicu prije njegovog ulaza u komoru izgaranja.
 • Metering nozzle -mjerna mlaznica (brizgaljka).
 • Nonexpanding nozzle -mlaznik u obliku cilindra.
 • Rotating nozzle -okretni mlaznik.
 • Swivelling nozzle -okretni mlaznik.
 • Thrust-lift nozzle -mlaznik uzgonsko-pogonskog motora.
 • Thrust-reverse nozzle -mlaznik sa skretačem mlaza.
 • Trunkated nozzle -skraćeni mlaznik.
 • Turbine nozzle -provodni sklop turbine.
 • Variable area nozzle -mlaznik promjenjivog presjeka.
 • Vectorable nozzle -okretni mlaznik.