Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Turbina

Izvor: Wikiknjige
Turbina mlaznog motora
Turbinski vijenci
Turbina je rotirajući disk na kojem su učvršćene lopatice aerodinamičkog oblika. Turbina se okreće uslijed aerodinamičke reakcije stvaranja sile uzgona prolaskom zračne struje koja dolazi iz komora izgaranja.

Pojmovi vezani za "turbine"[uredi]

 • Turbine blade -lopatice turbine.
 • Turbine bucket –skup lopatica na turbinskom kolu.
 • Turbine disc –metalni disk na koji se ugrađuju lopatice.
 • Turbine efficiency –radna efikasnost turbine, omjer između stvarnog rada turbine i proračunskih vrijednosti.
 • Turbine engine –turbinski motor, vrsta motora koji se sastoji od kompresora, komora izgaranja i turbine. Izgaranjem smjese goriva i zraka u komorama stvara se potisak. Plinovi koji izlaze iz komora okreću turbinu koja preko osovine okreće kompresor.
 • Turbine inlet temperature –temperatura zraka koja se mjeri na prvom stupnju turbinskih lopatica. U stvari to je temperatura plinova koji izlaze iz komora izgaranja.
 • Turbine nozzle –turbinska mlaznica, kružni otvori kroz koji se ispušni plinovi iz komora izgaranja usmjeravaju na turbinske lopatice.
 • Turbine nozzle vanes –nepokretne lopatice u turbinskoj mlaznici koje povećavaju brzinu izgorenih plinova i usmjeravaju ih na turbinske lopatice pod optimalnim kutem.
 • Turbine stage –turbinski vijenac s jednim redom lopatica, svaki sljedeći vjenac čini novi stupanj.
 • Turbine rotor -rotor turbine.
 • Turbine wheel –turbinski vijenac, rotirajuće turbinsko kolo koje dio kinetičke energije ispušnih plinova prenosi na osovinsku snagu za okretanje kompresora.

Ostala značenja[uredi]

 • Refrigeration turbine -turbina za hlađenje.