Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Tlak

Izvor: Wikiknjige
Pressure –tlak, sila po jedinici površine.

Pojmovi vezani za "pressure"[uredi]

 • Pressure activated –koji je aktiviran tlakom.
 • Pressure accumulator –akomulator tlaka.
 • Pressure altimeter –aneroidni visinomjer.
 • Pressure altitude –barometarska visina, visina mjerena u uvjetima standardne atmosfere (1013,2 mb).
 • Pressure buildup –porast tlaka.
 • Pressure bulkhead –hermetička pregrada.
 • Pressure cabin -kabina pod tlakom.
 • Pressure capsule –dio konstrukcije koja je izložena promjenama tlaka kao što su pilotska i putnička kabina.
 • Pressure carburetor –tlačni rasplinjač, uređaj koji dozira gorivo na osnovi mjerenja razlike tlakova na ulazu i venturi cijevi rasplinjača.
 • Pressure casting –postupak lijevanja metala u kalupe pod tlakom.
 • Pressure controller –sklop u sustavu turbo-punjača koji održava potrebni tlak punjenja.
 • Pressure-demand oxygen regulator –vrsta tlačnog regulatora protoka kisika koji dopušta protok i do 100% kisika.
 • Pressure drop –pad tlaka.
 • Pressure equalization –izjednačavanje tlaka.
 • Pressure feed –napajanje pod tlakom.
 • Pressure gage snubber –dio na tlačnim vodovima mjernih instrumenata koji omogućava točno i stabilno pokazivanje strelice na indikatoru.
 • Pressure garment assembly –visinsko kompenzirajuće odjelo.
 • Pressure gaugemanometar tlaka.
 • Pressure helmet –hermetička kaciga.
 • Pressure injectionubrizgavanje pod tlakom,
 • Pressure jig –izraz za tlačenje pojedinih odjeljaka strukture. Ako na strukturi postoji pukotina kroz koju može izlaziti plin smanjuje se tlak s čime se indicira mogućnost pogreške u materijalu i vezama konstrukcije.
 • Pressure line –linija cjevovoda od izvora tlaka preko razvodnih i kontrolnih ventila do izvršioca.
 • Pressure lubrication –podmazivanje pod tlakom.
 • Pressure pattern flying –izobarna navigacija.
 • Pressure pick-up –davač tlaka.
 • Pressure plate –teška kružna ploča na kočnicama zrakoplova s više diskova koja prenosi tlak s kočnih cilindara na kočne diskove.
 • Pressure port –otvor za dovod ili izjednačavanje tlaka.
 • Pressure probe –davač tlaka.
 • Pressure pump –potisna pumpa.
 • Pressure ratio –omjer tlakova između tlaka na ulazu i izlazu nekog sklopa.
 • Pressure reducing valve –tzv. "reducir ventil". Ventil koji smanjuje previsoke tlakove na zadane vrijednosti.
 • Pressure refuelling –punjenje goriva pod tlakom.
 • Pressure refuelling valve –ventil za punjenje goriva pod tlakom.
 • Pressure regulator –tlačni regulator, regulator koji održava stalni izlazni tlak nekog fluida iz pumpe, tako da dio fluida iz pumpe vraća na ulaz u pumpu.
 • Pressure relief valve –kontrolni ventil za održavanje tlaka u nekom sustavu. Preko ventila se višak fluida vraća u glavni tlačni vod ili u spremnik ukoliko se tlak prekomjerno povećao.
 • Pressure seal –brtva koja se stavlja na stjenku pregrade koja ne dozvoljava izmjenu tlakova iako kroz nju prolaze upravljački kablovi.
 • Pressure sensing switch –električni prekidač koji se na određenim tlakovima otvara ili zatvara.
 • Pressure suit –anti-G-odijelo. Odijelo vojnog pilota koje ga štiti od sile gravitacije.
 • Pressure surge –nagli porast tlaka, hidraulički udar.
 • Pressure switch –prekidač koji se aktivira na određenom, zadanom tlaku.
 • Pressure tap –otvor za odvod tlaka.
 • Pressure tank –tlačni spremnik.
 • Pressure tight seal -hermetička brtva.
 • Pressure transducer –elekrično-mehanički uređaj u kojem nastaje električni signal proporcionalan tlaku. Signal se odvodi na pokazivač koji prikazuje vrijednost tlaka.
 • Pressure transmitter –senzor (davač) tlaka.
 • Pressure vessel –zrakoplov s kabinom pod tlakom koji može letjeti na visinama iznad 3000 m.

Ostala značenja[uredi]

 • Absolute pressure –apsolutni tlak.
 • Actual pressure –stvarni tlak.
 • Alternating pressure –promjenjivi tlak.
 • Ambient pressure –okolni tlak.
 • Back pressure –protu-tlak.
 • Barometric pressure –barometarski tlak.
 • Boost pressure –tlak punjenja.
 • Cabin pressure –tlak u kabini.
 • Compressor discharge pressure –tlak na izlazu iz kompresora.
 • Differential pressure –razlika tlaka.
 • Discharge pressure –tlak na izlazu.
 • Dynamic pressure –dinamički tlak.