Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/I/Pokazivač

Izvor: Wikiknjige
Pokazivač –mjerni uređaj koji pokazuje izmjerenu vrijednost na skali.

Pojmovi vezani za "indicator"[uredi]

Ostala značenja[uredi]

Instrumenti pilotske kabine
Pokazivač brzine
Pokazivač visine
Pokazivač količine goriva
Pokazivač protoka goriva
G-metar
Pokazivač skretanja
Pokazivač vertikalne brzine
 • Aileron trim indicator –pokazivač položaja trimera krilca.
 • Airspeed indicator –pokazivač brzine.
 • Air temperature indicator –pokazivač temperature zraka.
 • Altitude indicatorvisinomjer.
 • Ambiguity indicator –pokazivač jednosmjernog pravca.
 • Angle of attack indicator –pokazivač napadnog kuta.
 • Angular velocity indicator –pokazivač kutne brzine.
 • Approach angle indicator –pokazivač kuta poniranja pri završnom prilazu na uzletno-sletnu stazu.
 • Attitude indicatorumjetni horizont.
 • Azimuth range indicator –pokazivač pravca i rastojanja.
 • Ball-bank indicator –pokazivač nagiba s kuglicom.
 • Bank indicator –pokazivač nagiba.
 • Bank and turn indicator –kontrolnik leta, pokazivač nagiba i skretanja.
 • Ceiling height indicator –pokazivač visine oblaka.
 • Channel indicator –pokazivač kanala za vezu.
 • Consumption indicator –pokazivač potrošnje (npr. goriva).
 • Control position indicator –pokazivač položaja komandnih površina.
 • Control surface indicator -pokazivač položaja komandnih površina.
 • Course indicator –pokazivač pravca leta.
 • Cowling position indicator –pokazivač položaja "škrga" na uvodniku.
 • Cross pointer indicator –pokazivač pravca i ravnih poniranja.
 • Deviation indicator –pokazivač skretanja.
 • Dial indicator –pokazivač sa skalom.
 • Direction indicator –pokazivač pravca.
 • Distance indicator –pokazivač udaljenosti.
 • Dive angle indicator –pokazivač kuta poniranja.
 • Drift indicator – pokazivač zanošenja.
 • Electrical engine speed indicator –električni pokazivač okretaja motora.
 • Elevator position indicator –pokazivač udaljenosti.
 • Engine speed indicator –pokazivač okretaja motora.
 • Exhaust gas temperature indicator –pokazivač termometar ispušnih plinova.
 • Flap position indicator –pokazivač položaja zakrilaca.
 • Flight director indicator –komandni navigacijski uređaj.
 • Flow rate indicator –pokazivač protoka.
 • Fuel indicator –pokazivač količine goriva u spremnicima.
 • Fuel flow indicator –pokazivač protoka goriva.
 • Fuel pressure indicator –pokazivač tlaka goriva.
 • Glide angle indicator -pokazivač kuta ravni poniranja.
 • Glide path indicator -pokazivač ravni poniranja.
 • Ground speed indicator -pokazivač putne brzine.
 • Ground wind indicator –pokazivač pravca vjetra pri zemlji.
 • Gyro direction indicator –pokazivač žiro-kompasa.
 • Heading indicator –pokazivač pravca leta.
 • Height indicator –visinomjer.
 • Ice warning indicator –pokazivač zaleđivanja.
 • Incidence indicator –pokazivač napadnog kuta.
 • Jet pipe temperature indicator –pokazivač temperature u mlazniku.
 • Landing gear indicator –pokazivač položaja podvozja.
 • Mach indicator –mah-metar.
 • Magnetic heading indicator –magnetski pokazivač kursa.
 • Master indicator –glavni pokazivač.
 • Moving target indicator –pokazivač pokretnih ciljeva.
 • Nozzle position indicator –pokazivač položaja "škrga" mlaznika.
 • Oil pressure indicator –pokazivač tlaka ulja.
 • Oil temperature indicator –termometar ulja.
 • Omnibearing indicator –pokazivač pravca prema neusmjerenom radio-faru.
 • Omnirange course indicator –pokazivač pravca prema neusmjerenom radio-faru.
 • Optical indicator –optički pokazivač.
 • Outside air temperature indicator –termometar vanjskog zraka.
 • Oxygen flow indicator –pokazivač protoka kisika.
 • Plan position indicator –pokazivač relativnog pravca i odstojanja na zaslonu radara.
 • Position indicator –pokazivač položaja.
 • Power loss indicator –pokazivač gubitka snage motora.
 • Pressure indicator –pokazivač tlaka, manometar.
 • Range indicator –pokazivač udaljenosti.
 • Rate of climb indicator –pokazivač vertikalne brzine (variometar).
 • Rate of flow indicator –protokomjer.
 • Readout indicator –pokazivač sa skalom.
 • Remote indicator –daljinski pokazivač.
 • Revolution indicator –pokazivač okretaja, obrtomjer.
 • Rudder trim indicator –pokazivač položaja trimera kormila pravca.
 • Speed indicator –brzinomjer.
 • Stabilizer trim indicator –pokazivač položaja stabilizatora.
 • Stall warning indicator –pokazivač približavanja položaju na kojem se počne gubiti visina.
 • Stick force indicator –pokazivač sile na palici.
 • Summation flowmeter indicator –pokazivač ukupne potrošnje (npr. goriva).
 • Temperature indicator –termometar.
 • Terrain clearance indicator –relativni visinomjer, pokazivač stvarne visine.
 • Three axis gyro indicator –trostupanjski žiro-indikator.
 • Thrust indicator –pokazivač potiska.
 • Thrust loss indicator –pokazivač opadanja potiska.
 • To-form indicator –pokazivač smjera leta u odnosu na radio-far.
 • Total fuel flow indicator –pokazivač ukupne potrošnje goriva.
 • Totalizing indicator –pokazivač ukupnog utroška.
 • Vertical speed indicator –variometar.
 • Weather indicator –barometar.
 • Wing flap position indicator –pokazivač položaja zakrilaca.