Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Kut

Izvor: Wikiknjige
Drugi jezici
Njemački Winkel
Francuski Angle
Ruski Угол


Angle -kut, dio ravnine omeđen s dva pravca koja se sijeku.

Pojmovi vezani za "angle"[uredi]

Napadni kut α
Davač napadnog kuta
 • Angle drill –kutna bušilica, bušilica za metal u kojoj os svrdla nije u osi potrebnog smjera bušenja. Često se koristi u zrakoplovstvu za bušenje na nepristupačnim mjestima.
 • Angle of ascent –kut penjanja aviona.
 • Angle of attack (α) –napadni kut, pojam koji se upotrebljava u aerodinamici i označava kut između pravca nailazećih strujnica zraka i tetive aeroprofila. Vrlo je važna veličina prilikom aerodinamičkih proračuna za krilo, propeler, lopatice kompresora ili turbine.
 • Angle of attack (gas turbine engine compressor) –oštar kut kojeg zatvaraju tetiva kompresorske lopatice i linija smjera zraka koji u njih udara. Ovaj kut ovisi i od brzine okretaja kompresora i od brzine zračne struje. Ako je brzina okretaja kompresora prevelika za brzinu zračne struje kroz motor napadni kut će biti prevelik i doći će do sloma sile uzgona na lopaticama kompresora (eng. – stall)
 • Angle of attack indicator –instrument koji mjeri kut između struje zraka oko vanjskog davača i trupa zrakoplova.
 • Angle of arrival –kut, mjeren na prijemnoj anteni, između smjera prenošenja radio-valova i površine zemlje.
 • Angle of azimuth –kut u smjeru kazaljke na satu između uzdužne osi zrakoplova i sjevera.
 • Angle of descent –kut poniranja zrakoplova.
 • Angle of incidence
-konstruktivni kut krila u odnosu na uzdužnu os zrakoplova,
-konstruktivni kut lopatica kompresora u odnosu na disk.
 • Angle of roll –kut bočnog nagiba aviona oko njegove uzdužne osi.
 • Angle of stabilizer –postavni kut horizontalnog ili vertikalnog stabilizatora u odnosu na uzdužnu os aviona. Na nekim avionima ovaj kut je promjenjiv.
 • Angle of yaw –kut skretanja aviona po smjeru leta. To je kut između relativne zračne struje i ravnine simetrije aviona. Kut ima pozitivni predznak ako se skreće u desno a negativan ako se skreće u lijevo.
 • Angled gearbox –(kod helikoptera) sklop zupčanika koji je nagnut (obično) za 90° u odnosu na glavnu pogonsku osovinu koja pogoni stožasti zupčanik rotora helikoptera.

Ostala značenja[uredi]

 • Advance angle –kut pretpaljenja.
 • Approach angle –kut prilaženja prilikom slijetanja.
 • Ascending angle –kut penjanja.
 • Attitude angle –kut položaja u prostoru.
 • Bank angle –kut zaokreta.
 • Blade angle –kut lopatice ili kraka propelera ili rotora.
 • Climbing angle –kut penjanja.
 • Collective pitch angle –oštri korak npr. rotora helikoptera.
 • Control-column angle –kut otklona upravljačke palice.
 • Control-surface angle –kut otklona komandne površine.
 • Convergence angle –kut suženja.
 • Crab angle –kut zanošenja aviona.
 • Critical angle –kritični kut.
 • Deflection angle –kut otklona.
 • Dive angle –kut obrušavanja.
 • Divergence angle –kut divergencije.
 • Feathering angle –montažni kut kraka rotora.
 • Firing angle – kut putanje prilikom lansiranja.
 • Glide angle –kut planiranja (poniranja).
 • Limit angle –granični kut.
 • No-lift angle –kut nultog uzgona.
 • Propeller-blade angle –kut kraka propelera.
 • Reentry angle –kut putanje prilikom povratka u atmosferu.
 • Relative azimuth angle –kut kursa.
 • Roll angle –kut poprećnog nagiba.
 • Slip angle –kut klizanja aviona.
 • Stalling angle –kritični napadni kut.
 • Sweep angle –kut strijele.
 • Terminal angle –kut putanje u završnom prilazu.
 • Viewing angle –kut pregleda, vidni kut.