Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Radar

Izvor: Wikiknjige
Zemaljski radar
Tehničari zračnih snaga pored zaslona radara za praćenje.
Radarski zaslon
Radarsko mjerenje udaljenosti
Radarska antena na nosaču USS Theodore Roosevelt
Radar u nosu zrakoplova
Radar –radar, radio-impulsni elektronički uređaj. Način rada zasniva se na odašiljanju i primanju reflektiranih radio-valova od nekog izloženog objekta. Mjerenjem vremena potrebnog radio-signalu da se nakon reflektiranja vrati u antenu određuje se udaljenost objekta i njegov položaj u odnosu na antenu.

Pojmovi vezani za "radar"[uredi]

 • Radar aid –radarski uređaj za navigaciju.
 • Radar altimeter –radarski visinomjer, radio-impulsni visinomjer koji mjeri stvarnu visinu leta zrakoplova u odnosu na Zemlju. Uređaj mjeri vrijeme potrebno radio-signalu emitiranom okomito prema tlu da se vrati u antenu odašiljača na zrakoplovu.
 • Radar antenna –radarska antena.
 • Radar approach –prilaženje po radaru.
 • Radar barrier –linija radarskog otkrivanja.
 • Radar beacon –radarski far.
 • Radar beam - snop impulsa.
 • Radar blip –odraz cilja na zaslonu radara.
 • Radar clutter –štetne smetnje na radaru.
 • Radar control –vođenje pomoću radara.
 • Radar control area –zona pod kontrolom radara.
 • Radar dish –parabolična antena radara.
 • Radar display –radarski zaslon.
 • Radar dome –radarska kupola.
 • Radar echo -odbijeni signal.
 • Radar fence –linija radarskog otkrivanja.
 • Radar fix određivanje položaja zrakoplova pomoću radara.
 • Radar guidance –vođenje zrakoplova pomoću radarskog sustava.
 • Radar guided missleraketa s radarskim sustavom vođenja.
 • Radar gun sight –radarski nišan.
 • Radar height indicator –radarski visinomjer relativne visine.
 • Radar homing –samonavođenje pomoću radarskog sustava.
 • Radar interception –presretanje pomoću radara.
 • Radar jamming aktivno ometanje radarskog sustava.
 • Radar jammers –zrakoplov za ometanje radarskog sustava.
 • Radar lock-on –zahvatanje cilja radarom.
 • Radar marker –radarski marker.
 • Radar mapper –navigacijski radar.
 • Radar mile –vrijeme koje je potrebno radio-impulsu radara da pređe put do nekog objekta unutar svog dometa.
 • Radar missle –raketa s radarskim vođenjem.
 • Radar monitoring –radarsko osmatranje.
 • Radar navigational aid –radarsko navigcijsko sredstvo.
 • Radar net –mreža radarskih postaja.
 • Radar ranging equipment –radarski mjerač daljine.
 • Radar scan –radarsko promatranje.
 • Radar scanner –urežaj za radarsko promatranje.
 • Radar scope –zaslon indikatora radara.
 • Radar screen –zaslon radara.
 • Radar separation –radarsko razdvajanje.
 • Radar signature –odraz na radaru.
 • Radar sight –radarski nišan.
 • Radar station –radarska stanica.
 • Radar target –radarski cilj.
 • Radar tracked missle –raketa s radarskim praćenjem.
 • Radar tracking –praćenje nekog cilja radarom.
 • Radar transmitter –predajnik radara.
 • Radar vectoring –radarsko vođenje.
 • Radar warning receiver –prijemnik koji upozorava da je objekt ozračen radarom.
 • Radar wind sounding –mjerenje brzine i pravca vjetra pomoću radara.

Ostala značenja[uredi]

 • Acquisition radar –osmatrački radar.
 • Airborne radaravionski radar.
 • Air-to air-intercept radar –presretački radar.
 • Air-to-surface search and attack radar –osmatračko-napadni radar zrak-objekt.
 • Air trafic control radar –radar kontrole leta.
 • Approach radar –radar prilazne kontrole leta.
 • Beam rider radar –radar za navođenje raketa prema snopu.
 • Beam transmitter radar –radar za navođenje po snopu.
 • Early-warning radar –radar za rano (daleko) otkrivanje.
 • Fire control radar –radar za upravljanje ispaljivanjem (vojno).
 • Illuminating radar –radar za obilježavanje cilja.
 • Multi-mode pulse doppler radar –višenamjenski „Doppler“ radar.
 • Multiple target track while scan radar –radar za praćenje više ciljeva prilikom promatranja.
 • Panoramic radar –panoramski radar.
 • Precision approach radar –precizni radar za prilaženje zrakoplova na slijetanje.
 • Search and ground mapping radar –radar za promatranje i izradu mapa.
 • Search and tracking radar –radar za promatranje i praćenje.
 • Side-looking radar –radar za bočno promatranje.
 • Stealth radar –radar za otkrivanje ciljeva s niskim odrazom.
 • Surveillance radar –nadzorni radar.
 • Tail warning radar –radar za upozoravanje prilaza iza zrakoplova.
 • Target identification radar –radar za prepoznavanje cilja.
 • Terrain avoidance radar –radar za obilježavanje prepreka.
 • Terrain following radar –radar za praćenje terena.
 • Weather mapping radar –meteorološki radar.
Wikipedija ima članak na temu: