Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Zrakoplov

Izvor: Wikiknjige
Douglas DC-6B
Douglas DC-6B

Zrakoplov[uredi]

Aircraft -zrakoplov, svaka naprava koja se može samostalno održavati u zraku, ili letjeti kroz zrak. U zrakoplove ne spadaju svemirske letjelice, niti lebdjelice na zračnom jastuku (hoverkrafti).

Pojmovi vezani za "aircraft"[uredi]

Drugi jezici
Njemački Luftfahrzeug
Francuski Aéronef
Ruski Воздушное судно


 • Aircraft accessoriesavionski agregati.
 • Aircraft accident –udes zrakoplova, svako oštećenje ili ozljeda osoblja ili putnika koja se desi na zemlji ili u letu.
 • Aircraft alteration –promjene na strukturi ili dijelovima zrakoplova koje mijenjaju njegove osobine.
 • Aaircraft approach category –zrakoplovi grupirani na osnovi 1,3 dijela njihove "stall brzine" u konfiguraciji za slijetanje pri maksimalnoj propisanoj težini:
kategorija A –brzina ispod 91 knota,
kategorija B –brzina između 91 i 121 knota,
kategorija C –brzina između 121 i 141 knota,
kategorija D –brzina između 141 i 166 knota,
kategorija E –brzina iznad 166 knota.
 • Aircraft basic operating weight- osnovna težina zrakoplova pripremljenog za let ali bez goriva i tereta.
 • Aircraft batterybaterija na zrakoplovu, izvor dodatne električne energije koji se koristi u slučaju otkazivanja generatora na motoru.
 • Aircraft body –trup aviona.
Narrow body aircraft – uskotrupni zrakoplov, na kojem je promjer kabine 3 do 4 metara s rasporedom sjedala od 2 do 6 u jednom redu između kojih je jedan prolaz.
Wide-body aircraft –širokotrupni zrakoplov, na kojem je promjer kabine 5 do 6 metara s rasporedom sjedala od 7 do 10 u jednom redu između kojih su dva prolaza.
 • Aircraft center lineuzdužna os trupa.
 • Aircraft classes -podjela zrakoplova prema točki pojave vrtložnog strujanja. ATC dijeli zrakoplove na:
teške –zrakoplovi s maksimalnom težinom uzlijetanja iznad 115.000 kg (imali oni ili ne tu težinu u određenoj fazi leta),
velike –zrakoplovi između 18.000 kg i 115.000 kg maksimalne težine uzlijetanja,
male –zrakoplovi ispod 18.000 kg maksimalne težine uzlijetanja.
 • Aircraft classification –podjela zrakoplova prema maksimalno dozvoljenoj težini uzlijetanja:
mali zrakoplovi –zrakoplovi do 5.600 kg,
veliki zrakoplovi –zrakoplovi iznad 5.600 kg
 • Aircraft component –sastavni dijelovi aviona.
 • Aircraft conflict –očekivani "bliski susret" dva zrakoplova ili zrakoplova i nekog predviđenog zračnog područaja:
"Crveno" upozorenje -daje se u predviđenom minimumu razdvajanja unutar 5 nautičkih milja,
"Žuto" upozorenje -daje se u predviđenom minimumu razdvajanja između 5 i 12 nautičkih milja,
"Plavo" upozorenje -daje se pri ulasku u predviđeno zračno područje.
 • Aircraft control cable –zavojiti čelični kablovi koji se koriste za pokretanje komandi zrakoplova. Izrađeni su od nehrđajućeg čelika ili galvaniziranih ugljičnih čelika. Postoje tri osnovna tipa kabela:
nesavitljivi –izrađeni od sedam (1x7) ili devetnaest (1x19) vlakana čelične žice,
savitljivi -kablovi koji su izrađeni od sedam vlakana žice od kojih svako vlakno ima sedam zasebnih žica,
ekstrasavitljivi –kablovi koji se danas koriste u većini slučajeva, najčešće kada komanda prelazi preko nekog kolotura. Izrađeni od sedam vlakana žice od kojih svako vlakno ima devetnaest malih žica.
Dimenzije zrakoplova
 • Aircraft control system –sustav komandi na avionu.
 • Aircraft crew –posada aviona.
 • Aircraft critical surfaces –"kritične" površine zrakoplova.
 • Aircraft dimensions -dimenzije aviona:
-Duljina (3) se mjeri od nosa zrakoplova do najizbočenijeg (najistaknutijeg) dijela repnih površina.
-Visina (2) se mjeri od tla do najvišeg dijela zrakoplova, ovisno o izvedbi to može biti vertikalni ili horizontalni stabilizator.
-Raspon krila (1) je dužina koja spaja vrhove lijevog i desnog krila. Kod aviona s promjenjivom geometrijom krila raspon nije stalna veličina.
-Površina krila m2 (5) podrazumijeva ukupnu površinu lijevog i desnog krila i jednaka je umnošku razmaka (dužine) krila s njegovom širinom.
-Razmak krila (4) je središnja dužina koja spaja vrh krila s njegovim korjenom.
 • Aircraft direction –navođenje aviona.
 • Aircraft engine -motor zrakoplova (ne uključuje propeler).
 • Aircraft fabric –avionsko platno.
 • Aircraft incident –događaj ili drukčije rečeno nezgoda u kojoj korištenje zrakoplova može dovesti ili je dovelo do ugrožavanja njegove sigurnosti.
 • Aircraft inspection -pregled zrakoplova, temeljit pregled zrakoplova i njegovih dijelova radi utvrđivanja ispravnosti. Najpoznatiji su 100-satni, godišnji i predpoletni pregledi.
 • Aircraft lighting system –sustav osvjetljenja zrakoplova izvana i u kabini.
 • Anticollision light –bljeskajuće svjetlo na zrakoplovu protiv sudara. Nalazi se na vanjskim krajnjim točkama (obično na vrhu repa, vrhovima krila, ispod trupa).
 • Aircraft logbook –glavna knjiga zrakoplova u kojoj se zapisuju svi podaci vezani za korištenje i održavanje zrakoplova.
 • Aircraft maintenanceodržavanje aviona.
 • Aircraft maintenance manual – knjiga održavanja koju je izdao proizvođač zrakoplova a sadrži uputstva za održavanje svih sustava ugrađenih u zrakoplov.
 • Aircraft operating weight- težina zrakoplova uključujući težinu posade, putnika, tereta i goriva.
 • Aircraft payload –korisna nosivost aviona.
 • Aircraft performance –karakteristike aviona.
 • Aircraft skin –oplata aviona
 • Aircraft plumbing –sustav cijevi, sustava za razvođenje tekućina i zraka po zrakoplovu.
 • Aircraft records –dokumentacija zrakoplova, zapisi o vremenima leta i radovima na održavanju.
 • Aircraft repair –popravci na zrakoplovu ili na njegovim dijelovima.
 • Aircraft rigging –završno podešavanje rada uređaja i komandi na zrakoplovu.
 • Aircraft steel structure –čelična konstrukcija struktura (građa) zrakoplova.
 • Aircraft wooden structure –drvena struktura (građa) zrakoplova, danas se koristi uglavnom pri samogradnji lakih aviona i modela.

Ostala značenja[uredi]

 • Agricultural aircraft -posebno konstruiran avion za korištenje u poljoprivredi.
 • All-purpose aircraft -višenamjenski avion.
 • All-wing aircraft -leteće krilo.
 • Ambulance aircraft -sanitetski avion, avion namijenjen za prijevoz bolesnika.
 • Amphibian aircraft -zrakoplov sposoban uzlijetati i slijetati i na kopno i vodene površine. Umjesto podvozja zrakoplovi imaju plovke za slijetanje na vodu.
 • Business aircraft -avion za poslovno korištenje.
 • Cargo aircraft -avion namijenjen za prijevoz tereta.
 • Combat aircraft -borbeni avion.
 • Distressed aircraft -avion u opasnosti.
 • Dummy aircraft -lažni avion, maketa.
 • Fighter aircraft -lovački avion.
 • Heavier than air aircraft -avion teži od zraka.
 • Holding aircraft -avion u krugu čekanja. Avion leti u "holdingu" kad iz bilo kojeg razloga ne može odmah započeti proceduru slijetanja (najčešće je to gužva u zračnom prometu).
VTOL uzlijetanje vojnog zrakoplova AV-8 Harrier II
VTOL uzlijetanje vojnog zrakoplova AV-8 Harrier II
 • Low wing aircraft -avion niskokrilac, avion na kojem su krila ispod trupa.
 • Monocoque aircraft -avion s "ljuskastim" trupom.
 • Naval aircraft -mornarički avion.
 • Observation aircraft -avion namijenjen za promatranje i istraživanje.
 • Recovery aircraft -Avion spasilačke službe.
 • Refueling aircraft -avion cisterna. Avion iz kojeg se puni gorivo u vojne avione tijekom leta.
 • STOL aircraft -avion kojem je potrebna vrlo kratka uzletno-sletna staza za uzlijetanje i slijetanje.
 • Tandem-seat aircraft -avion s pilotskim sjedištima jedan iza drugog.
 • Towing aircraft -avion tegljač. Avion koji vuče jedrilicu.
 • Utility aircraft -avion opće namjene.
 • VTOL aircraft -avion koji uzlijeće i slijeće okomito.

Avion[uredi]

Airplane -avion, zrakoplov teži od zraka s vlastitim pogonom, s nepokretnim krilima kojeg u zraku održava aerodinamička sila uzgona stvorena na njegovim krilima.

Pojmovi vezani za avion[uredi]

Pojmovi su isti kao i za zrakoplov.

Drugi jezici
Njemački Flugzeug
Francuski Avion
Ruski Самолёт


Ostali projekti[uredi]

U Wikimedijinu spremniku nalazi se još materijala na temu: Zrakoplov

Potražite izraz zrakoplov u Wječniku, slobodnom rječniku.

Wikipedija ima materijala na temu: Zrakoplov