Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Th

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi T

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ta - Te - Th - Ti - To - Tr - Tu - Tw - Ty


The[uredi]

 • Theodolite –optički instrument za precizno mjerenje kutova u vertikalnoj i horizontalnoj ravni.
 • Theoretical pitch –geometrijski korak propelera, udaljenost koju prijeđe vrh kraka propelera u jednom punom okretaju.
 • Theory –teorija.
 • Theory of flight –teorija leta.
 • Theory of lift –teorija uzgona.
 • Airfoil theory –teorija aeroprofila.
 • Boundary layer theory –teorija graničnog sloja.
 • Therapeutic adapter –adapter na maski za kisik koji propušta tri puta veću količinu kisika od uobičajene (za korisnike sa srčanim problemima).
 • Thermionic current –tok struje kroz vodič uzrokovan povećanjem topline.
 • Thermistor –poluvodički sklop koji se koristi u sustavima dojave požara. Radi na principu promjene električnog otpora uslijed promjene temperature.
 • Thermocouple –termo-element, sustav za mjerenje temperature koji se sastoji od dvije različite žice spojene na oba kraja. Struja koja kroz njih teče proporcionalna je razlici temperatura na spojevima.
 • Thermocouple exhaust temperature probe –bimetalna cjevčica postavljena u ispušnu struju zraka iz motora koja služi kao davač za mjerenje temperature ispušnih plinova.
 • Thermocouple oil temperature bulb –termo-element postavljen u protok ulja za podmazivanje motora koji služi kao davač za mjerenje temperature ulja.
 • Thermoelectromotive –kretanje elektrona u termo-elementu.
 • Thermopile –više termo-elemenata spojenih u seriju preko kojih se precizno mjere male promjene temperature.
 • Thermoplastic material –termo-plastični materijal, materijal koji omekša kada se zagrije. Ponovnim hlađenjem materijal ne gubi na svojstvima.
 • Thermosafety discharge indicator –crveno označeni čep s vanjske strane zrakoplova koji je u vezi s cilindrima pod tlakom. Čep iskače kada dođe do povećanja tlaka u cilindru uslijed povećanja temperature.
 • Thermosetting material-plastični materijal koji se stvrdnjava kod povišenih temperatura ili tlaka.
 • Thermostat –termostat, sklop preko kojega se regulira temperatura.
 • Thermostatic bypass valveventil u uljnom hladnjaku motora koji reagira na promjenu temperature otvarajući ili zatvarajući protok kroz hladnjak.
 • Thermoswitch fire detector' –dojavljivač požara termo-prekidačem.

Thi[uredi]

 • Thickness –debljina, gustoća.
 • Thickness gages –precizni alat (serija precizno izrađenih čeličnih listića raznih debljina) kojim se utvrđuje veličina zazora između dijelova koji su u spoju.
 • Thief –uređaj za uzimanje uzoraka iz spremnika.
 • Thieving –uzimanje uzoraka iz spremnika.
 • Thinner –razrjeđivač.
 • Thixotropic agent –aditiv koji se dodaje u smolu za povećanje njene viskoznosti.

Thr[uredi]

 • Three-axis amplifier –trokanalno pojačalo.
 • Three-axis autopilot –upravljanje zrakoplovom oko njegove tri osi preko autopilota.
 • Three-d cambregasta osovina na klipnom motoru koja se uz okretanje istovremeno pomiče gore dolje s čime se postiže precizniji rad klackalica u sustavu podizača ventila.
 • Three-point landing –način slijetanja u kojem sva tri kotača dodiruju površinu istovremeno (nije preporučeno).
 • Three-pole, single-throw switch –električni prekidač s tri kontakata od kojih svaki uključuje jedan strujni krug.
 • Three-position -s tri položaja.
 • Three-view drawing –projekcija na tehničkim nacrtima koja prikazuje predmet sa sve tri strane.
 • Three-way light switch –spajanje prekidača tako da se uključivanje i isključivanje može uraditi na bilo kojoj lokaciji.
 • Three-way valve –trokraka slavina.
 • Threshold –granica, prag uzletno-sletne staze.
 • Threshold light –granična svjetla; svjetla na uzletno-sletnoj stazi.
 • Throat –otvor, prolaz, kritični presjek.
 • Through –kroz, prijeko, pomoću.
 • Through bolts –dugački vijci koji prolaze kroz cijeli predmet.
 • Through flight –direktni let.
 • Throughput –protok podataka.
 • Throw –dio radilice klipnog motora na koji se učvršćuje klipnjača.
 • Throwaway part –dio koji se radi ne ekonomičnosti svog popravka odbacuje.
 • Thruster –upravljački raketni motor, mali raketni motor koji se ugrađuje na svemirske letjelice. Pomoću tog motora, u svemiru se korigira položaj letjelice.

Thu[uredi]

 • Thumb screw –"leptir vijak", vijak s krilcima za ručno okretanje.
 • Thundercloud –izraz koji se koristi za olujni oblak kumulonimbus.
 • Thunderstorm –olujno nevrijeme, jedan ili više oblaka vertikalnog razvoja u kojima dolazi do jakih elektrostatičkih pražnjenja, kiša i tuče.
 • Thundersquall –olujni udari.

Thy[uredi]

 • Thyratron –trioda ispunjena plinom u kojoj trenutni signal uzrokuje stalni protok struje na mrežici.