Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Su

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi S

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Sa - Sc - Se - Sh - Si - Sk - Sl - Sn - So - Sp - Sq - St - Su - Sw - Sy


Sub[uredi]

 • Subassembly –manji sklop nekog većeg sklopa ili sustava.
 • Submerged –potopljen, uronjen.
 • Subreezing temperature –temperatura ispod 0 °C kod koje dolazi do zaleđivanja.
 • Sublimation –sublimacija, ostupak čišćenja materijala njegovim isparavanjem na visokoj temperaturi, bez stvaranja tekućeg oblika.
 • Subsonic flight -let zrakoplova na brzinama ispod brzine zvuka.
 • Subsonic inlet –divergentno oblikovani usisnik struje zraka.
 • Subsonic speed -brzina manja od brzine zvuka.
 • Subsonic diffuser –podzvučni difuzor mlaznog motora koji se nalazi ispred komore izgaranja. Prolaskom kroz difuzor zračna struja se širi što dovodi do njenog povećanja tlaka uslijed smanjenja brzine.
 • Subsystem –podsustav, manji sustav u sklopu većega.

Sud[uredi]

 • Sudden stoppage –prebrzo zaustavljanje motora, u periodu manjem od jednog okretaja kao posljedica pregrijavanja rotirajućih dijelova. Ako se to desi motor mora ići na remont.

Sul[uredi]

 • Sulfated –stanje ploča prazne olovne baterije kada olovo prelazi u olovni sulfat. Ako se baterija ne dopuni., olovni sulfat je nemoguće odstraniti.
 • Sulfur –sumpor, nemetal bijelo-žute boje koji lako gori.

Sum[uredi]

 • Sump jar -mala posuda posebnog oblika s jastučićem za upijanje prolivenih tekućina u prostoru gdje su smještene baterije.

Sun[uredi]

 • Sun gear –centralni zupčanik u planetarnom sustavu zupčanika oko kojega se okreću drugi zupčanici.

Sup[uredi]

 • Superconduction –efekt super-vodljivosti u vodičima koji nastaje na temperaturama blizu apsolutne nule (-273,18% C). Na tim temperaturama prestaje titranje atoma i u vodiču nema otpora protoku elektrona.
 • Supercooled water –pothlađena voda, voda u oblaku oblika sitnih kapljica. Temperatura okoline je znatno manja od temperature smrzavanja i pri svakoj promjeni strujanja voda formira kristaliće leda.
 • Superheat -ukupna toplinska energija dodana plinu nakon završetka isparavanja.
 • Superheated vapor –pregrijana para, para na istom tlaku zagrijana iznad točke isparavanja.
 • Superheterodyneradio-prijemni uređaj u kojem se ulazna radio-frekvencija miješa s frekvencijom iz lokalnog oscilatora što stvara među-frekvenciju.
 • Superhigh radio frequency –spektar radio-frekvencija od 3 do 30 GHz i valnih dužina između 100 i 10 mm.
 • Supersaturated –prezasićena otopina, otopina u kojoj je čvrsta tvar otopljena u većoj količini od uobičajene.
 • Supersede –zamijeniti, zamjena starih naputaka novim uz obavezno evidentiranje napravljene zamjene.
 • Supersonic –supersoničan, s brzinom većom od brzine zvuka.
 • Supersonic diffuser –nadzvučni difuzor u mlaznom motoru; konvergentni difuzor ispred komora izgaranja gdje se zračna struja širi što dovodi do njenog povećanja tlaka uslijed smanjenja brzine.
 • Supersonic nozzle –nadzvučni mlaznk motora oblikovan tako da omogući brži izlazak struje zraka iz motora nego što je brzina na njegovom ulazu.
 • Supersonic speed –brzine iznad brzine zvuka (iznad 1 Mah do 5 Mah-a, iznad čega su hipersonične brzine).
 • Supersonic transport –prijevoz ljudi i tereta zrakoplovima nadzvučne brzine.
 • Superstructurekonstrukcija zrakoplova koja mu daje željeni aerodinamički oblik.
 • Suplemental Type Certificate (STC) –dopunski homologacijski list u kojem se navode podaci o izmjenama na modelu. Prilaže se uz glavni homologacijski list.
 • Support podrška, nosač.
 • Support clamp –stezaljka cjevovoda s kojom se on pričvršćuje na zrakoplov.
 • Close air support –neposredna zračna podrška.
 • Suppressor –prigušivač.
 • Suppressor grid –elektroda u vakuumskoj cijevi koja se koristi za smanjenje sekundarne emisije elektrona s ploča.
 • Noise suppressor –sustav prigušivana buke.

Sur[uredi]

 • Surficant –produkt koji nastaje kod proizvodnje goriva i njegovih aditiva a ima težnju povezivanja s drugim dodacima te stvaranju taloga u spremniku.
 • Surge –nagla promjena tlaka (compressor stall).
 • Surging –oscilirajuće promjene u obrtajima motora do kojih dolazi uslijed kvara sustava za dovod goriva.
 • Surveillance –nadzor.
 • Surveillance radar –nadzorni radar.
 • Survey –nadzor, pregled.

Sus[uredi]

 • Sustaining speed –brzina okretanja kompresora i turbine pri kojim motor održava samostalni rad (brzina isključivanja startera).