Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/St

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi S

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Sa - Sc - Se - Sh - Si - Sk - Sl - Sn - So - Sp - Sq - St - Su - Sw - Sy


Sta[uredi]

 • Stabilator –pomični horizontalni stabilizator na repu koji ima i funkciju kormila visine.
 • Stabilization –stabilizacija.
 • Stable operation -stabilan rad nkog sustava ili dijela na zrakoplovu.
 • Stable oscillation –stabilne oscilacije.
 • Stack –gomila; ispušna cijev.
 • Staff –osoblje.
 • Stage –stupanj, faza; oznaka za jedno kolo (stupanj) kompresora na mlaznom motoru.
 • Stagger –isturenost, uzdužni odnos krila na dvokrilnom zrakoplovu. Odnos je pozitivan ako je gornje krilo ispred donjeg (prema nosu zrakoplova).
 • Stagger angle
-kut isturenosti krila.
-kut izvijenosti lopatica kod impulsno-reakcijske turbine.
 • Stagger wires –žice za zatezanje krila kod dvokrilca.
 • Staggered ignitionpaljenje u klipnom motoru s dvije iskre koje se ne javljaju u isto vrijeme.
 • Stagnation point
-"zaustavna točka" struje zraka koja opstrujava aeroprofil,
-točka na napadnom rubu aeroprofila na kojoj se struja zraka razdvaja na donju i gornju.
 • Stagnation temperature –temperatura koju stvara trenje zraka pri opstrujavanju aeroprofila.
 • Stainless steel –nerđajući čelik.
 • Stake –podupirač, držač.
 • Staking –grupiranje kontakata na električni vodič.
 • Standed wire –pleteni električni vodič.
 • Standing waves –stacionarni valovi koji se javljaju na prednjoj anteni kao posljedica istih amplituda i frekvencija dvaju valova koji se kreću u suprotnim smjerovima kroz vodič.
 • Standpipe –okomita cijev u spremniku tekućine koja osigurava prostor za rezervnu tekućinu.
 • Starboard side –izraz koji označava desnu stranu zrakoplova gledano prema njegovom nosu.
 • Stardust –mjehurići zraka u akrilatu.(akrilni premaz ili staklo).
 • State of charge –količina električnog naboja baterije.
 • Stationary –nepokretan.
 • Stator –neki nepokretni dio; npr. u aksijalnim kompresorima ili turbinama to su nizovi statorskih lopatica koje se ne vrte.
 • Stator case –kućište statora kompresora.
 • Stator vane –statorska lopatica kompresora ili turbine mlaznog motora.
 • Statute mile (SM) –kopnena milja (1609 m).
 • Stayžica kao sastavni dio rešetkaste konstrukcije koja na sebe prima opterećenja samo na vlak.

Ste[uredi]

 • Steady state condition –stanje sustava u stabilnom radu.
 • Steam –parni, para.
 • Steer –upravljati.
 • Steerable –upravljiv.
 • Steering –upravljanje.
 • Steering actuator –cilindar za upravljanje prednjim kotačem.
 • Steering columnpalica.
_*Nosewheel steering –upravljanje prednjim kotačem.
 • Stellite –materijal otporan na trošenje, ekstremne tvrdoće, od kojega se izrađuju čela ventila. Legura sadrži kobalt, tungsten, krom i molibden.
 • Step –prijelaz na donjoj strani trupa ili plovaka zrakoplova koji slijeću na vodu. Funkcija tog dijela je smanjivanje otpora tijekom kretanja po vodi.
 • Step-up coil –transformator koji na sekundarnoj zavojnici ima povećan napon radi više namotaja nego na primarnoj.
 • Step-down transformer –transformator kojeg karakterizira pad napona jer njegova primarna zavojnica ima veći broj namotaja od sekundarne.
 • Stepped solvents –otapala u premazu s različitim vremenima isparavanja.
 • Stewardess –stjuardesa, domaćica zrakoplova.

Sti[uredi]

 • Sticker –naljepnica.
 • Stiffener –ojačanje, dio konstrukcije zrakoplova pričvršćen na njegovu oplatu u cilju njenog ukrućenja.
 • Stiffness –krutost.

Sto[uredi]

 • STOL aircraft - sposobnost zrakoplova da uzlijeće i slijeće na uzletno-sletne staze do 400 m.
 • Stoppage –prekid rada.
 • Stopper –čep.
 • Storage –spremište, baterija.
 • Storage battery –sekundarna ćelija; baterija u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku te sprema do upotrebe.
 • Stow –uvući (npr. podvozje).
 • Stowage –prostor za skladištenje, utovar.

Str[uredi]

 • Strain deformacija materijala uslijed naprezanja.
 • Strain gage –tanki vodič koji se učvršćuje na površinu nekog materijala radi mjerenja naprezanja. Promjena fizičkih veličina pri opterećenju materijala mjeri se pomoću promjene električne otpornosti postavljenog vodiča.
 • Strain hardening –oblici mehaničkog pojačavanja čvrstoće metala nakon njegove termičke obrade.
 • Strainer –filter u sustavu goriva s finom mrežicom.
 • Straighten poravnati, ispraviti.
 • Strap –traka, padobranska užad.
 • Strap down gyro –bezkardanski žiroskop.
 • Strap pack –sustav prijenosa opterećenja s lopatica rotora helikoptera pomoću čeličnih laminata.
 • Stratiform clouds –stratusi, vrsta slojevitih oblaka.
 • Stratocumulus –sivi, niski, slojeviti oblaci.
 • Stratosphere –stratosfera, područje zemljine atmosfere iznad tropopauze, (na visini od 11.000 m).
 • Stratus –niski, sivi, jednolični oblaci.
 • Streamline flow –neporemećena struja fluida.
 • Streamlined –opstrujavanje ili protok fluida s vrlo malim otporom i bez turbulencija.
 • Streatching –razvlačenje metala.
 • Stretch –istezanje, izduživanje.
 • Stringers –uzdužnice, drvene ili metalne letvice raznih oblika kao uzdužni dio konstrukcije zrakoplova.
 • Strip –traka, uzletno-sletna staza.
 • Grass strip –travnata uzletno-sletna staza.
 • Bonding strip –traka za metalizaciju.
 • Stripping –skidanje.

Stu[uredi]

 • Stub -priključak, produžetak
 • Stub antenna –kratka UHF četvrt-valna antena u sustavu transpondera ili "DME" uređaja za mjerenje udaljenosti.
 • Stub wing –kratko krilo, nosač gondole.
 • Stud –klin.

Sty[uredi]

 • Styrene –stiren, tekući ugljikovodik koji se koristi u proizvodnji sintetičkih smola radi poboljšanja obradivosti.
 • Styrofoam –čvrsti plastični materijal na osnovi stirena.