Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Si

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi S

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Sa - Sc - Se - Sh - Si - Sk - Sl - Sn - So - Sp - Sq - St - Su - Sw - Sy


Sig[uredi]

 • Sight –nišan, nišaniti; vizir.
 • Sight gage –staklena cjevčica ili prozor na spremniku tekućine preko koje se vidi količina tekućine u spremniku.
 • Sight line –linija na alatu za savijanje limova koja označava početak savijanja.

Sil[uredi]

 • Silencer –prigušivač, uređaj za smanjivanje nivoa buke.
 • Sillica gel -sredstvo za odstranjivanje vlage.
 • Sillicon –silikon (koristi se za izradu poluvodiča s dobrim termičkim osobinama.
 • Sillicin carbide –sredstvo od kojeg se proizvodi brusni papir ili kamen.
 • Sillicon glaze –smeđa, sjajna, staklenasta naslaga na izolatoru svjećice (javlja se pri radu motora u pustinjskim uvjetima).
 • Sillicon steel –čelična slitina koja sadrži silikon.
 • Sillicone rubber –silikonski elastični materijal od kojeg se izrađuju dijelovi koji su u dodiru s sa sredstvima koja nagrizaju prirodne i sintetičke gume.
 • Silver –srebro, metal koji je kovljiv i ima dobre osobine elektro-vodljivosti.
 • Silver solder –slitina srebra, bakra i nikla koja se koristi za tvrdo lemljenje.

Sim[uredi]

 • Simple flaps –vrsta zakrilaca koja se otklanjaju oko jedne osi tako da ne povećavaju površinu krila.
 • Simple motion –newtonov zakon o kretanju koji govori da tijelo u kretanju nastoji zadržati smjer kretanja.
 • Simplex communications komunikacija kod koje je moguća samo jedna istovremena primopredaja.
 • Simplex fuel nozzlemlaznica za gorivo s jednim otvorom za raspršivanje, odnosno jednim oblikom mlaza.
 • Simulator –uređaj koji oponaša izgled i rad pilotske kabine.

Sin[uredi]

 • Sine curve –sinusna krivulja.
 • Sine wave –valni oblik izmjenične struje koju proizvodi rotirajući generator.
 • Sink –tonuti, gubiti visinu.
 • Sintered material –materijal u prahu koji se grijanjem ili tlačenjem nanosi na neki drugi materijal.

Sip[uredi]

 • Siphon –sklop koji odvodi tekućinu iz spremnika na neki niži nivo.
 • Siphon tube -cijev u aparatu za gašenje požara s ugljičnim dioksidom.

Sit[uredi]

 • Sitka spruce –vrsta omorike po kojoj se određuje kvaliteta ostalih vrsta drveta koje se koriste u zrakoplovstvu.

Siz[uredi]

 • Sizing -materijal koji se ne skuplja a koristi se u izradi platna za zrakoplov.