Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Palice i loptica

Izvor: Wikiknjige

The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews i United States Golf Association zadržavaju pravo izmjena Pravila i donose i mjenjaju interpretacije vezane uz palice, loptice i drugi pribor, bilo kada.

Pravilo 4. Palice[uredi]

Igrač koji sumnja u dopuštena svojstva palice, treba zatražiti mišljenje The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Proizvođać može podastrijeti uzorak palice koju će prizvoditi, na odobrenje The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, kako bi dobio mišljenje da li je palica u skladu s Pravilom 4 i Dodatkom II. Takav uzorak ostaje vlasništvo The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews u svrhu pohrane. Ako proizvođać propusti podastrijeti uzorak prije proizvodnje i/ili promocije palice, preuzima rizik da palica neće biti odobrena u skladu s Pravilima golfa. Kada palica ili dio palice trebaju imati neka posebna svojstva, to podrazumjeva da moraju biti oblikovani i proizvedeni s namjerom da imaju ta svojstva. Gotova palica ili njen dio moraju imati ta svojstva unutar dopuštene proizvođačke tolerancije primjerene upotrebljenom materijalu.

4-1 Oblik i građa palica[uredi]

Palica je naprava oblikovana s namjerom udaranja loptice. Putter je palica čiji nagib glave ne prelazi deset stupnjeva, oblikovana prvenstveno za upotrebu na putting green-u. Igračeve palice moraju odgovarati odredbama ovog Pravila i svojstvima i interpretacijama navedenim u Dodatku II.
a) Općenito
Palica se mora sastojati od drška i glave. Svi njeni dijelovi moraju biti učvršćeni tako da palica predstavlja cjelinu. Palica ne smije imati mogućnost prilagođavanja, osim što se tiče težine (pogledati Dodatak II). Palica ne smije bitno odudarati od tradicionalnog i uobičajenog oblika i ne smije imati nikakve vanjske dodatke osim onih dopuštenih Pravilima.
b) Držak palice
Držak mora biti ravan, istog nagiba i zakrivljenosti u svim smjerovima i spojen s glavom palice na njenom kraju bilo direktno ili preko jednostavnog vrata i/ili zgloba. Držak puttera može biti učvršćen s glavom u bilo kojoj njenoj točki.
c) Hvatište palice
Hvatište se sastoji od dijela drška predviđenog za hvatanje i materijala njemu dodanog u svrhu omogućavanja čvrstog hvata. Hvatište mora biti ravno i ne smije biti oblikovano prema bilo kojem dijelu ruke.
d) Glava palice
Udaljenost između krajeva glave i pete palice mora biti veća od udaljenosti njenog lica i leđa. Glava palice mora biti u pravilu ravna površina. Glava palice može imati samo jedno lice predviđeno za udaranje loptice, osim što putter može imati dva takva lica ako su im karakteristike jednake i ako su nasuprot jedan drugom.
e) Lice palice
Lice palice mora biti tvrdo i kruto (neke iznimke mogu biti učinjene kod puttera). U pravilu treba biti glatko, osim šara dopuštenih Dodatkom II i ne smije imati nikakav stupanj konkavnosti.
f) Trošenje i preinaka
Palica koja je bila u skladu s Pravilom 4-1 kada je bila nova, smatra se ispravnom i nakon trošenja normalnom uporabom. Svaki dio palice koji je namjerno izmjenjen smatra se novim i mora u izmjenjenom stanju odgovarati Pravilima.
g) Oštećenja
Ako igračeva palica više nije u skladu s Pravilom 4-1 zbog oštećenja nastalog u normalnom tijeku igre, igrač može:
(i) koristiti oštećenu palicu, ali samo do kraja standardne runde u kojoj je oštećenje nastalo; ili
(ii) bez nepotrebnog zadržavanja, popraviti palicu. Palica oštećena izvan normalnog tijeka igre ne smije se upotrijebiti u daljem tijeku runde. (Oštećenja koja mijenjaju igrajuće osobnosti palice - vidi Pravilo 4 - 2)

4-2 Promjena igrajućih osobnosti[uredi]

Za vrijeme standardne runde igrajuće osobnosti palice ne smiju se namjerno mijenjati podešavanjem ili nekim drugim načinom. Ako se igrajuće osobnosti igračeve palice izmjene tijekom runde zbog oštećenja nastalih u normalnom tijeku igre, igrač može:
(i) koristiti palicu u izmijenjenom stanju;
(ii) bez nepotrebnog zadržavanja, popraviti palicu. Ako se igrajuće osobnosti igračeve palice izmijene zbog oštećenja nastalih izvan normalnog tijeka igre, palica se ne smije upotrebljavati u daljem tijeku runde. Oštećenje palice nastalo prije runde može biti popravljeno tijekom runde, pod uvjetom da igrajuće osobnosti ne budu izmjenjene i da se igra nepotrebno ne zadržava.

4-3 Strani materijal[uredi]

Nikakav strani materijal ne smije se dodavati na glavu palice s namjerom utjecanja na kretanje loptice.

Kazna za povredu Pravila 4-1, -2 ILI -3: Diskvalifikacija.

4-4 Najviše 14 palica[uredi]

a) Izbor i zamjena palica
Igrač smije započeti standardnu rundu s najviše 14 palica i ograničen je na njihovu uporabu, te bez nepotrebnog zadržavanja igre smije:
(i) ako je započeo igru s manje od 14 palica, nadopuniti garnituru do tog broja; i
(ii) zamjeniti bilo kojom palicom onu palicu koja je postala neprikladna za igru njenom normalnom uporabom. Dodavanje ili zamjena palice ili palica ne može se učiniti posuđivanjem bilo koje izabrane palice za igru od bilo koje osobe koja igra na terenu.
b) Partneri smiju međusobno posuđivati palice
Partneri smiju međusobno posuđivati palice, pod uvjetom da ukupni broj palica koje ima svaki od partnera ne prelazi 14.

Kazna za povredu pravila 4-4a ILI b, bez obzira na broj suvišnih palica:

Match igra - Po završetku igranja polja na kojem je prekršaj otkriven, stanje u matchu mora se ispraviti oduzimanjem po jednog polja za svako polje na kojem je došlo do prekršaja; maksimalni odbitak po rundi: dva polja.
Stroke igra - Dva udarca za svako polje na kojem je došlo do prekršaja; maksimalna kazna po rundi: četiri udarca. Bogey i par natjecanja - kazne kao u match igri. Stableford natjecanja - vidi Napomenu uz Pravilo 32-1b.
c) Suvišna palica proglašena izvan igre
Svaka palica čije je nošenje ili uporaba uzrokovala povredu ovog Pravila mora biti proglašena "izvan igre" od strane igrača odmah po otkrivanju prekršaja i ne smije se koristiti u daljem tijeku te runde.

Kazna za povredu pravila 4-4c: Diskvalifikacija.

Pravilo 5. Loptica[uredi]

5-1 Općenito[uredi]

Loptica kojom igrač igra mora odgovarati osobinama navednim u Dodatku III u svezi najveće dopuštene težine, najmanje dopuštene veličine, sferne simetrije, početne brzine i ukupne dostignute daljine.
Napomena: Odbor može zatražiti da u uvjetima natjecanja (Pravilo 33-1) igrači smiju koristiti samo one loptice čije se ime nalazi na aktualnom popisu priznatih golf loptica, izdanom od Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews.

5-2 Strani materijal[uredi]

Loptici ne smije biti dodan strani materijal s namjerom mijenjanja njenih igrajučih osobina.

Kazna za povredu Pravila 5-1 ili Pravila5-2: Diskvalifikacija

5-3 Loptica neprikladna za igru[uredi]

Loptica je neprikladna za igru ako je vidljivo zasječena, napuknuta ili promjenjenog oblika. Loptica nije neprikladna za igru samo zbog blata ili drugog materijala koji prionu za nju, ogrebane ili ostrugane površine ili zato što je oštećena ili izbljedjela njena boja. Ako igrač ima razloga vjerovati da je njegova loptica postala neprikladna za igru tijekom igre na polju koje se igra, on može nekažnjeno podići svoju lopticu kako bi utvrdio da li je neprikladna. Prije no što podigne lopticu, igrač mora svoju namjeru najaviti svom protivniku u match igri ili svom markeru, odnosno suigraču u stroke igri i označiti položaj loptice. Tada smije podignuti i pregledati lopticu bez čišćenja i mora dopustiti protivniku, markeru ili suigraču pregled loptice. Ukoliko propusti ovaj postupak, dobit će kaznu od jednog kaznenog udarca. Ako se utvrdi da je loptica postala neprikladna za igru tijekom igre na polju koje se igra, igrač je smije zamjeniti novom, postavljajući je točno na mjesto na kojem je ležala izvorna loptica. U suprotnom, izvorna loptica biti će vraćena gdje je i bila. Ako se loptica raspadne na dijelove kao rezultat udarca, udarac će biti poništen, a igrač će odigrati novu lopticu bez kazne sa što je moguće bližeg mjesta s kojeg je izvorna loptica igrana (vidjeti Pravilo 20-5).

Kazna za povredu Pravila 5-3: Match igra - gubitak rupe; Stroke igra - dva kaznena udarca.

Ako igrač dobije opću kaznu za povredu Pravila 5-3, nikakva druga kazna u vezi tog Pravila neće biti primjenjena. Napomena: Ako protivnik, marker ili suigrač želi osporiti pravo na neprikladnost, mora to učiniti prije no što igrač odigra drugu lopticu. (Čišćenje loptice podignute na putting greenu ili po bilo kojem drugom Pravilu - vidjeti Pravilo 21.)