Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Administracija

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 33. Odbor[uredi]

33-1 Uvjeti natjecanja; Odbacivanje Pravila[uredi]

Odbor mora postaviti uvjete pod kojima će se natjecanje odvijati. Odbor nije ovlašten odbaciti nijedno Pravilo golfa. Neka od posebnih Pravila vezana uz stroke igru tako su bitno različita od onih uz match igru da kombiniranje tih dvaju oblika igre nije moguće i nije dopušteno. Ishodi igre i rezultati postignuti u takvim okolnostima neće biti prihvaćeni. U stroke igri Odbor može ograničiti dužnosti suca.

33-2 Teren[uredi]

a) Utvrđivanje granica i rubova Odbor mora precizno utvrditi:
(i) teren i izvan granica,
(ii) rubove vodenih hazarda i bočnih vodenih hazarda,
(iii) tlo u popravku i
(iv) smetnje i sastavne dijelove terena.
b) Nove jamice Nove jamice trebaju biti načinjene na dan početka stroke natjecanja i u vrijeme kada to Odbor smatra neophodnim, pod uvjetom da svi natjecatelji u jednoj rundi, sve jamice igraju na istom položaju. Izuzetak: Kada je oštećenje jamice nemoguće popraviti tako da odgovara Definiciji, Odbor smije načiniti novu jamicu u blizini i na jednakom položaju. Napomena: Kada se pojedinačna runda igra u više od jednog dana, Odbor smije u skladu s uvjetima natjecanja, jamice i početna područja različito postaviti svakog dana natjecanja, poštujući da bilo kojeg dana svi natjecatelji igraju svaku jamicu i svako početno područje na istom položaju.
c) Teren za vježbu Tamo gdje nema raspoloživog terena za vježbu izvan područja terena za natjecanje, Odbor treba odrediti područje na kojem igrači mogu vježbati bilo kojeg dana natjecanja, ako je to izvedivo., Odbor ne bi trebao dopustiti vježbu na ili prema putting greenu ili iz hazarda natjecateljskog terena bilo kojeg dana natjecanja
d) Teren neprikladan za igru Ako Odbor ili njegov ovlašteni predstavnik smatraju da iz bilo kojeg razloga teren nije prikladan za igru ili da postoje okolnosti koje čine pravilnu igru nemogućom, on može za match ili stroke igru narediti privremenu obustavu igre ili za stroke igru proglasiti igru nevažećom i poništiti sve rezultate u toj rundi. Kada se igra privremeno obustavi, mora biti nastavljena s mjesta prekida, čak i ako se nastavak igra slijedećeg dana. Kada se runda poništi, poništavaju se i sve kazne zarađene u toj rundi. (Postupak pri prekidu igre - vidi Pravilo 6-8.)

33-3 Vremena početka i grupe[uredi]

Odbor mora odrediti vremena početka igre i u stroke igri odrediti grupe u kojima će natjecatelji igrati. Kada se match natjecanje odvija tijekom duljeg perioda, Odbor mora odrediti vremensko ograničenje unutar kojega pojedina runda mora biti okončana. Kada je igračima dopušteno da sami ugovore termin svoje match igre unutar ovog ograničenja, Odbor treba obznaniti da se match mora odigrati u određeno vrijeme posljednjeg dana perioda, ako igrači nisu ugovorili neki raniji termin.

33-4 Tablica handicap udaraca[uredi]

Odbor mora objaviti tablicu s redoslijedom polja na kojima se daju ili primaju handicap udarci.

33-5 Rezultatska kartica[uredi]

U stroke igri Odbor mora svakom natjecatelju izdati rezultatsku karticu koja sadrži datum i natjecateljevo ime ili u četvercu ili stroke igri četiri loptice, imena svih natjecatelja. U stroke igri Odbor je odgovoran za zbrajanje rezultata i primjenu handicapa zapisanog na kartici. U stroke igri četiri loptice Odbor je odgovoran za vrednovanje rezultata bolje loptice na svakom polju i primjenu handicapa zapisanog na kartici kao i za zbrajanje rezultata boljih loptica. U bogey, par i Stableford natjecanjima Odbor je odgovoran za primjenu handicapa zapisanog na kartici i određivanje rezulata na pojedinom polju, kao i ukupnog rezultata, odnosno broja bodova.

33-6 Odlučivanje nerješenih igri[uredi]

Odbor mora objaviti način, dan i vrijeme odlučivanja neriješenih igri ili jednakih rezultata, bilo da su igrani na istom nivou ili pod handicapom. Neriješena match igra ne može biti odlučena stroke igrom. Jednak rezultat u stroke igri ne može biti odlučen match igrom.

33-7 Kazna diskvalifikacije[uredi]

Procijena Odbora Kazna diskvalifikacije može se u posebnim pojedinačnim slučajevima odbaciti, izmjeniti ili izreči, ako Odbor takvu odluku smatra opravdanom. Svaka kazna manja od diskvalifikacije ne može biti odbačena ili izmjenjena

33-8 Lokalna Pravila[uredi]

a) Načelne odredbe Odbor može sačiniti i objaviti Lokalna Pravila za neuobičajene uvjete igre ako su ona u skladu sa načelnim odredbama Hrvatskog golf saveza, koje proizlaze iz Dodatka I ovih Pravila.
b) Oprost kazne Kazna propisana Pravilima golfa ne smije biti oproštena Lokalnim Pravilom.

Pravilo 34. Sporovi i odluke[uredi]

34-1 Prigovori i kazne[uredi]

a) Match igra U match igri, ako je prigovor Odboru podnesen u skladu s Pravilom 2-5, odluka o sporu treba biti donesena u najkraćem mogućem roku kako bi se stanje igre moglo po potrebi ispraviti. Ako se prigovor nije podnesen pravovremeno prema Pravilu 2-5, neće se niti razmatrati, osim ako je temeljen na činjenicama prvotno nepoznatima igraču koji prigovor podnosi ili mu je protivnik dao pogrešnu informaciju (Pravila 6-2 i 9). U svakom slučaju, nikakav se prigovor neće razmatrati nakon što rezultat igre bude službeno objavljen, osim ako je Odbor uvjeren da je protivnik namjerno dao pogrešnu informaciju. Nema vremenskog ograničenja za primjenu kazne diskvalifikacije za povredu Pravila 1-3.
b) Stroke igra Osim niže navedenog, u stroke igri nikakva kazna ne može biti poništena, izmjenjena niti nametnuta nakon završetka natjecanja. Natjecanje se smatra završenim nakon što se rezultat službeno objavi ili u kvalifikacijskim stroke igrama kojima slijedi match igra, nakon što igrač odigra prvi udarac svoje prve match igre.
Izuzeci: Kazna diskvalifikacije može se izreči i nakon završetka natjecanja ako je natjecatelj: (i) povrijedio Pravilo 1-3 (Dogovor o odbacivanju Pravila) ili (ii) vratio rezultatsku karticu na kojoj je zapisan handicap za koji je znao da je viši od onog na koji ima pravo, što je utjecalo na broj dobivenih udaraca (Pravilo 6-2b) ili (iii) predao niži rezultat od stvarno odigranog za bilo koje polje (Pravilo 6-6d) iz bilo kojeg razloga osim propuštanja pripisivanja kazne za koju prije završetka natjecanja nije znao da je dobio ili (iv) znao prije završetka natjecanja da je povrijedio bilo koje Pravilo za koje je predviđena kazna diskvalifikacije.

34-2 Odluka suca[uredi]

Ako je Odbor imenovao suca, svaka je njegova odluka konačna.

34-3 Odluka Odbora[uredi]

U odsutnosti suca, igrači svaki spor ili dvojbu moraju prijaviti Odboru, čija je odluka konačna. Ako Odbor nije u stanju donijeti odluku, spor se mora predočiti Odboru za Pravila golfa R&A Golf Club of St. Andrews, čija će odluka biti konačna. Ako predmet dvojbe, odnosno spora, nije upućen Odboru za Pravila golfa, igrač ili igrači imaju pravo da tom Odboru putem tajnika kluba upute zajedničku izjavu kojim traže mišljenje o ispravnosti donesene odluke. Odgovor će biti poslan tajniku kluba, odnosno klubova čiji su igrači u pitanju. Ako igra nije provedena u skladu s Pravilima golfa, Odbor za Pravila golfa neće donositi odluke po bilo kojem pitanju.