Pravila golfa/Oteretne situacije i postupak

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 20. Podizanje, ispuštanje i postavljanje; igranje s pogrešnog mjesta[uredi]

20-1 Podizanje[uredi]

Lopticu koju prema Pravilima treba podići, smije podići igrač, njegov partner ili druga osoba koju igrač za to ovlasti. U svakom od ovih slučajeva igrač je odgovoran za bilo koju povredu Pravila. Položaj loptice mora se označiti prije no što ona bude podignuta prema Pravilu koje zahtijeva i njeno vraćanje na isto mjesto. Ako položaj ne bude označen, igrač će biti kažnjen jednim kaznenim udarcem, a loptica mora biti vraćena na mjesto. Ako loptica ne bude vraćena na mjesto, igrač će dobiti opću kaznu za povredu ovog Pravila, ali bez ikakve dodatne kazne prema Pravilu 20-1. Ako loptica ili oznaka položaja budu slučajno pomaknute u postupku podizanja loptice prema nekom Pravilu ili tijekom označavanja njenog položaja, loptica ili oznaka položaja moraju se vratiti na mjesto. Neće se primijeniti nikakva kazna ukoliko je pomak loptice ili oznake položaja neposredno uzrokovan postupkom označavanja položaja ili podizanja loptice. U drugim slučajevima igrač će biti kažnjen kaznenim udarcem prema ovom Pravilu ili Pravilu 18-2a. ::Izuzetak: Ako igrač dobije kaznu jer nije postupio u skladu s Pravilom 5-3 ili 12-2 neće biti dodatno kažnjen prema Pravilu 20-1. ::Napomena: Položaj loptice koja se podiže treba označiti postavljanjem posebne oznake, novčića ili drugog sličnog predmeta neposredno iza loptice. Ako oznaka ometa igru, stav ili udarac drugog igrača, treba je premjestiti za jednu ili više duljina glave palice u jednu stranu.

20-2 Ispuštanje i ponovljeno ispuštanje[uredi]

a) Od strane koga i kako Lopticu koja se ispušta prema Pravilima, igrač mora osobno ispustiti. Pri tome mora stajati uspravno, držati lopticu ispruženom rukom u visini ramena, te je ispustiti. Ako lopticu ispusti bilo tko drugi ili na bilo koji drugi način, a greška ne bude ispravljena prema Pravilu 20-6, igrač će dobiti kazneni udarac. Ako loptica dodirne igrača, njegovog partnera ili bilo kojeg od njihovih caddiea ili opreme prije ili nakon što padne na tlo igrališta, mora se ponovo ispustiti bez kazne. Nema ograničenja broja ponavljanja ispuštanja u takvim okolnostima. (Poduzimanje radnji s ciljem utjecaja na položaj ili kretanje loptice - vidi Pravilo 1-2).
b) Gdje se loptica ispušta Kada se loptica ispušta što je moguće bliže mjestu na kojem je ležala, ne smije biti ispuštena bliže jamici od mjesta na kojem je ležala. Ako igrač ne može odrediti točno mjesto na kojem je loptica ležala, mjesto će se odrediti procjenom. Ispuštena loptica mora prvo udariti o tlo tamo gdje određeno Pravilo zahtjeva da bude ispuštena. Ako nije tako ispuštena, primjenjuju se Pravila 20-6 i -7.
c) Kada se ponavlja ispuštanje Ispuštena loptica mora se ponovno ispustiti bez kazne, ako se:
(i) otkotrlja u hazard,
(ii) otkotrlja iz hazarda,
(iii) otkotrlja na putting green,
(iv) otkotrlja izvan granica,
(v) otkotrlja natrag na mjesto s kojeg je oterećenje bilo primjenjeno prema Pravilu 24-2 (nepomična smetnja) ili Pravilu 25-1 (nenormalna stanja tla) ili se otkotrlja natrag u vlastiti otisak s kojeg je podignuta prema Pravilu 25-2 (ukopana loptica),
(vi) otkotrlja i zaustavi na mjestu koje je udaljeno više od dvije duljine palice od mjesta gdje je prvo dodirnula tlo igrališta, ili
(vii) otkotrlja i zaustavi na mjestu koje je bliže jamici od njezinog prvobitnog ili procijenjenog položaja (vidi Pravilo 20-2b), osim ako Pravilima nije predviđeno drukčije.
(viii) otkotrlja i zaustavi na mjestu koje je bliže jamici od točke gdje je izvorna loptica zadnje prošla granicu područja ili hazarda, (Pravilo 25-1c(i) i (ii)) ili granicu vodenog hazarda Pravilo 26-1b) ili bočnog vodenog hazarda (Pravilo 26-1c). Ako se loptica kod ponovljenog ispuštanja otkotrlja u bilo koji položaj naprijed naveden, mora se postaviti što je moguće bliže mjestu na kojem je prvi put udarila u tlo pri ponovljenom ispuštanju. Ako loptica koju treba ponovno ispustiti ili postaviti prema ovom Pravilu nije odmah dostupna, smije se zamjeniti drugom lopticom.

20-3 Postavljanje i vraćanje na mjesto[uredi]

a) Od strane koga i gdje Lopticu koju prema Pravilima treba postaviti, mora postaviti igrač ili njegov partner. Lopticu koju treba vratiti na prvobitno mjesto, igrač, njegov partner ili osoba koja ju je podigla ili pomakla moraju je postaviti na mjesto s kojeg je podignuta ili pomaknuta. U svakom od ovih slučajeva igrač je odgovoran za svaku povredu Pravila. Ako loptica ili oznaka njenog položaja budu slučajno pomaknute u postupku postavljanja ili vraćanja loptice na mjesto, neće se primijeniti nikakva kazna ukoliko je pomak loptice ili oznake položaja neposredno uzrokovan postupkom postavljanja ili vraćanja loptice ili uklanjanja oznake položaja. U drugim slučajevima igrač će biti kažnjen kaznenim udarcem prema Pravilu 18-2a ili 20-1.
b) Promjena položaja postavljene ili vraćene loptice Ako prvobitni položaj loptice koja se postavlja ili vraća na mjesto bude izmijenjeno:
(i) osim u hazardu, loptica se mora postaviti u najbliži položaj što sličnij prvobitnom, koji nije više od jedne duljine palice udaljen od prvobitnog, nije bliži jamici i nije u hazardu,
(ii) u vodenom hazardu, loptica se mora postaviti u skladu s navedenim stavkom (i), osim što loptica mora biti postavljena unutar vodenog hazarda,
(iii) u pješčanom hazardu, prvobitni se položaj mora u što sličnijem obliku obnoviti, a loptica mora biti postavljena u taj položaj.
c) Mjesto je nemoguće utvrditi Ako nije moguće utvrditi mjesto na koje lopticu treba postaviti ili vratiti:
(i) kroz teren se loptica mora ispustiti što je moguće bliže mjestu na kojem je ležala, ali ne u hazardu ili na putting greenu, :::(ii) u hazardu se loptica mora ispustiti u taj hazard, što je moguće bliže mjestu na kojem je ležala,
(iii) na putting greenu se loptica mora postaviti što je moguće bliže mjestu na kojem je ležala, ali ne u hazard.
d) Loptica koja se ne umiri na mjestu Ako se postavljena loptica ne umiri na mjestu na kojem je bila postavljena, mora se na to mjesto bez kazne vratiti. Ako se loptica još uvijek ne umiri na tom mjestu:
(i) osim u hazardu, mora se postaviti na najbliže mjesto u kojem može ostati u stanju mirovanja ali ne bliže jamici niti u hazard,
(ii) u hazardu mora biti postavljena na najbliže mjesto u kojem može ostati u stanju mirovanja ali ne bliže jamici. Ako se loptica nakon što je postavljena umiri na mjestu na kojem je postavljena i tada slučajno pomakne, neće se primjeniti nikakva kazna, a loptica se mora igrati kako leži, osim ako se primjene odredbe nekog drugog Pravila.
Kazna za povredu pravila: 20-1, -2 ili -3: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

20-4 Kada je ispuštena ili postavljena loptica u igri[uredi]

Ako igračeva loptica u igri bude podignuta, ona je ponovno u igri kada se ispusti ili postavi. Zamijenjena loptica postaje loptica u igri kada bude ispuštena ili postavljena. (Nepravilno zamijenjena loptica - vidi Pravilo 15-1). (Podignuta loptica koja je nepravilno zamijenjena, ispuštena ili postavljena - vidi Pravilo 20-6).

20-5 Igranje slijedećeg udarca s mjesta odigravanja prethodnog[uredi]

Kada u skladu s Pravilima igrač izabere ili je prinuđen igrati svoj slijedeći udarac s mjesta odigravanja prethodnog udarca, mora postupiti kako slijedi: ako je udarac odigran s početnog područja, loptica se može namjestiti na stalak bilo gdje unutar početnog područja i otuda igrati; ako je udarac odigran kroz teren ili iz hazarda, loptica se mora ispustiti; ako je udarac odigran na putting greenu, loptica se mora postaviti.
Kazna za povredu pravila: 20-5: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

20-6 Podizanje nepravilno zamijenjene, ispuštene ili postavljene loptice[uredi]

Loptica koja je nepravilno zamijenjena, ispuštena ili postavljena na pogrešnom mjestu ili na drugi način koji nije u skladu s Pravilima ali koja još nije odigrana, smije se bez kazne podignuti, a igrač mora tada primijeniti pravilan postupak.

20-7 Igranje s pogrešnog mjesta[uredi]

Za lopticu odigranu izvan početnog područja ili s pogrešnog početnog područja - vidi Pravilo 11-4 i -5.
a) Match igra Ako igrač odigra udarac lopticom koja je ispuštena ili postavljena na pogrešnom mjestu, izgubit će polje.
b) Stroke igra Ako natjecatelj odigra udarac svojom lopticom u igri
(i) koja je ispuštena ili postavljena na pogrešnom mjestu ili
(ii) koja je bila pomaknuta, ali ne i vraćena na mjesto u slučaju gdje to Pravila zahtjevaju, on će, pod uvjetom da nije bilo ozbiljnije povrede Pravila, dobiti kaznu propisanu odgovarajućim Pravilom i odigrati polje tom lopticom.
Ako nakon igranja s pogrešnog mjesta natjecatelj toga postane svijestan i vjeruje da je možda došlo do ozbiljne povrede Pravila, on može pod uvjetom da nije odigrao udarac sa slijedećeg početnog područja ili u slučaju posljednjeg polja u rundi da nije napustio putting green, najaviti da će odigrati polje drugom lopticom, ispuštenom ili postavljenom u skladu s Pravilima. Natjecatelj činjenice mora predočiti Odboru prije predaje rezultatske kartice. Ako tako ne postupi, bit će diskvalificiran. Odbor mora utvrditi da li je došlo do ozbiljne povrede Pravila i ako je bilo tako, natjecatelju će se računati rezultat postignut drugom lopticom i pridodati dva kaznena udarca rezultatu postignutom tom lopticom. Ako je došlo do ozbiljne povrede Pravila, a natjecatelj propusti to ispraviti na gore opisani način, bit će diskvalificiran. Napomena: Ako natjecatelj igra drugu lopticu, kazneni udarci dobiveni igranjem loptice za koju bude odlučeno da se ne broji, kao i kasniji udarci tom lopticom, biti će zanemareni.

Pravilo 21. Čišćenje loptice[uredi]

Loptica na putting greenu smije biti očišćena nakon podizanja prema Pravilu 16-1b. Drugdje se loptica također smije očistiti nakon podizanja, osim ako je bila podignuta:
a) Zbog utvrđivanja prikladnosti za igru (Pravilo 5-3),
b) Zbog prepoznavanja (Pravilo 12-2), u kojem slučaju smije biti očišćena samo u mjeri nužnoj za prepoznavanje ili
c) Zbog toga što je ometala ili potpomagala igru (Pravilo 22). Ako igrač čisti svoju lopticu tijekom igre na polju osim kako je predviđeno ovim Pravilom, dobiti će kaznu od jednog udarca, a ako je loptica bila podignuta, mora biti vraćena na mjesto. Ako igrač koji mora vratiti svoju lopticu na mjesto to ne učini, dobiti će kaznu za povredu Pravila 20-3a ali bez dodatne kazne prema Pravilu 21. Izuzetak: Ako igrač dobije kaznu za nepostupanje u skladu s Pravilima 5-3, 12-2 ili 22, neće se kazniti nikakvom dodatnom kaznom prema Pravilu 21.

Pravilo 22. Loptica koja ometa ili potpomaže igru[uredi]

Svaki igrač smije:
a) Podignuti svoju lopticu ako smatra da bi ona mogla potpomoći igru drugog igrača ili
b) Tražiti podizanje bilo koje druge loptice za koju smatra da bi mogla ometati njegovu ili potpomagati igru bilo kojeg drugog igrača, ali se to ne može provesti dok je neka od loptica u kretanju. U stroke igri igrač od kojeg je zatraženo da podigne svoju lopticu smije umjesto toga prvi igrati. Loptica podignuta prema ovom Pravilu mora se vratiti na mjesto.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.
Napomena: Osim na putting greenu, loptica se ne smije očistiti kada je podignuta prema ovom Pravilu - vidi Pravilo 21.

Pravilo 23. Slobodne zapreke[uredi]

Definicija

"Slobodne zapreke" su prirodni predmeti kao što su kamenčići, lišće, grane i grančice, životinjski izmet, crvi, kukci, kao i hrpice tla koje ovi načine pod uvjetom da nisu učvršćene, rastuće ili čvrsto ukopane, te da ne prijanjaju uz lopticu. Pijesak i komadići zemlje su slobodne zapreke na putting greenu ali ne i drugdje. Snijeg i prirodni led su slobodne zapreke ili slučajna voda, prema izboru igrača. Umjetni led je smetnja. Rosa i mraz nisu slobodne zapreke.

23-1 Oterećenje[uredi]

Osim kada i slobodna zapreka i loptica leže u ili dodiruju hazard, svaka se slobodna zapreka može bez kazne ukloniti. Ako se loptica pomakne, vidi Pravilo 18-2c. Kada je igračeva loptica u kretanju, slobodne zapreke na njegovom pravcu igre ne smiju se uklanjati.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca. (Traženje loptice u hazardu - vidi Pravilo 12-1). (Dodirivanje linije putta - vidi Pravilo 16-1a).

Pravilo 24. Smetnje[uredi]

Definicija

"Smetnja" je sve umjetno, uključujući i umjetne površine, ceste, staze i umjetni led, osim:
a) objekata koji označavaju područje izvan granica kao što su zidovi, ograde, stupovi i rešetke,
b) svih dijelova nepomičnih umjetnih objekata koji su izvan granica i
c) svih tvorevina koje je Odbor proglasio sastavnim dijelom terena.

24-1 Pomična smetnja[uredi]

Igrač ima pravo na oterećenje od pomične smetnje kako slijedi:
a) ako loptica ne leži u ili na smetnji, smetnja se smije ukloniti. Ako se loptica pomakne, mora se vratiti na mjesto i neće se primijeniti nikakva kazna ukoliko je pomicanje loptice u neposrednoj vezi s uklanjanjem smetnje. U svim drugim slučajevima primjenjuje se Pravilo 18-2a,
b) ako loptica leži u ili na smetnji, loptica se smije podignuti bez kazne, a smetnja ukloniti. Loptica se zatim mora kroz teren ili u hazard ispustiti, a na putting greenu postaviti što je moguće bliže mjestu, točno ispod mjesta na kojem je loptica ležala u ili na smetnji ali ne bliže jamici. Loptica podignuta prema Pravilu 24-1 smije se očistiti. Kada je loptica u kretanju, smetnja na igračevom pravcu igre, osim zastavice kojom se rukuje ili opreme nekog od igrača, ne smije se ukloniti.
Napomena: ako loptica koju treba ispustiti ili postaviti prema ovom Pravilu nije odmah dostupna, smije se zamijeniti drugom lopticom.

24-2 Nepomična smetnja[uredi]

a) Ometanje
Ometanje nepomičnom smetnjom nastaje kada loptica leži u ili na smetnji ili tako blizu njoj da smetnja ometa igačev stav ili područje namjeravanog zamaha. Ako igračeva loptica leži na putting greenu, do ometanja dolazi i kada se nepomična smetnja na putting greenu nalazi na njegovoj liniji putta. U svim drugim slučajevima, ometanje linije igranja nije samo po sebi i ometanje prema ovom Pravilu.
b) Oterećenje
Osim kada je loptica u vodenom hazardu ili bočnom vodenom hazardu, igrač ima pravo na oterećenje od ometanja nepomičnom smetnjom bez kazne, kako slijedi:
(i) Kroz teren: Ako loptica leži negdje kroz teren, mora se (ne prelazeći preko, kroz ili ispod smetnje) odrediti točka na terenu najbliža loptici koja
(a) nije bliža jamici,
(b) je oslobođena ometanja (kako je definirano) i
(c) nije u hazardu ili na putting greenu. Igrač potom mora podići svoju lopticu i ispustiti je unutar jedne duljine palice od tako određene točke na dijelu terena koji udovoljava gornjim uvjetima.
Napomena: Zabrana prelaska preko, kroz ili ispod smetnje ne odnosi se na umjetne površine, granice cesta i staza ili kada loptica leži u ili na smetnji.
(ii) U pješčanom hazardu: Ako je loptica u pješčanom hazardu, igrač je mora podignuti i ispustiti kako je opisano stavkom (i) gore, osim što loptica mora biti ispuštena u pješčanom hazardu.
(iii) Na putting greenu: Ako loptica leži na putting greenu, igrač je mora podignuti i postaviti na najbliže mjesto gdje je ležala, a koje omogućuje oterećenje od ometanja, ali ne bliže jamici niti u hazard. Loptica podignuta prema Pravilu 24-2b smije se očistiti. (Loptica koja se otkotrlja natrag u stanje zbog kojeg je oterećenje primijenjeno - vidi Pravilo 20-2c(v).)
Izuzetak: Igrač ne smije primijeniti oterećenje prema Pravilu 24-2b ako je
(a) očigledno nerazumno odigrati udarac zbog ometanja od strane bilo čega osim nepomične smetnje ili
(b) ometanje od strane nepomićne smetnje postoji samo u slučaju izbora nepotrebno neuobičajenog stava, zamaha ili pravca igranja.
Napomena 1: Ako loptica leži u vodenom hazardu (uključujući i bočni vodeni hazard), igrač nema pravo na oterećenje bez kazne zbog ometanja nepomičnom smetnjom. On mora igrati lopticu kako leži ili postupiti prema Pravilu 26-1.
Napomena 2: Ako loptica koju treba ispustiti ili postaviti prema ovom Pravilu nije odmah dostupna, smije se zamijeniti drugom lopticom.
c) Izgubljena loptica Osim u vodenom hazardu ili bočnom vodenom hazardu, ako postoje opravdani pokazatelji da je loptica izgubljena u nepomičnoj smetnji, igrač smije bez kazne zamijeniti lopticu slijedeći postupak opisan u Pravilu 24-2b. Da bi se primjenilo ovo Pravilo, smatrati će se da loptica leži na mjestu gdje je ušla u smetnju. Ako je loptica izgubljena u podzemnoj odvodnoj cijevi ili kanalu čiji je pristup u hazardu, loptica se mora ispustiti u tom hazardu ili igrač mora postupiti prema Pravilu 26-1, ukoliko je primjenjivo.
Kazna za povredu pravila: : Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

Pravilo 25. Neuobičajeni terenski uvjeti i pogrešni putting green[uredi]

Definicije

"Slučajana voda" je bilo kakva privremena nakupina vode na terenu vidljiva prije ili nakon što igrač zauzme stav, a ne nalazi se unutar vodenog hazarda. Snijeg ili prirodni led su slučajna voda ili slobodna zapreka, prema izboru igrača, a umjetni led je smetnja. Rosa i mraz nisu slučajna voda. Loptica je u slučajnoj vodi kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje slučajnu vodu.
"Tlo u popravku" je svaki dio terena tako označem po odredbi Odbora ili tako određen od strane njegovog ovlaštenog predstavnika. Pojam uključuje i materijal prikupljen za odvoz i jame koje načini greenkeeper, čak i ako ovi nisu posebno označeni. Stupovi i linije koje označavaju tlo u popravku, njegov su sastavni dio. Granica tla u popravku prostire se okomito prema dolje, ali ne i prema gore. Loptica je unutar tla u popravku kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje tlo u popravku.
Napomena 1: Pokošena trava i drugi materijal ostavljen na terenu bez namjere da bude uklonjen nije tlo u popravku ako nije označeno kao takvo.
Napomena 2: Odbor može Lokalnim Pravilom zabraniti igru s tla u popravku ili sa zaštićenog prirodnog područja koje je označeno kao tlo u popravku.

25-1 Slučajna voda, tlo u popravku i neka ostećenja terena[uredi]

a) Ometanje Ometanje od strane slučajne vode, tla u popravku ili jame, otiska ili traga životinje koja ruje, gmizavca ili ptice, nastaje kada loptica leži u ili dodiruje neko od ovih stanja na terenu ili ono ometa igračev stav ili područje namjeravanog zamaha. Ako igračeva loptica leži na putting greenu, ometanje postoji i onda ako ti uvjeti utječu na njegovu liniju putta. Ako ometanje postoji, igrač smije igrati lopticu kako leži (osim ako je to zabranjeno Lokalnim Pravilima) ili iskoristiti pravo na oterećenje predviđeno točkom b. Napomena: Odbor može Lokalnim Pravilom uskratiti igraču pravo na oterećenje od ometanja u svezi s njegovim stavom za sve ili neke uvjete predviđene ovim Pravilom.
b) Oterećenje Ako igrač odluči primijeniti oterećenje, mora postupiti kako slijedi:
(i) Kroz teren: Ako loptica leži kroz teren, mora se odrediti točka na terenu koja je najbliža položaju loptice koja
(a) nije bliža jamici,
(b) slobodna je od ometanja i
(c) nije u hazardu niti na putting greenu. Igrač potom mora podići svoju lopticu i bez kazne je ispustiti unutar jedne duljine palice od tako određene točke na tlu koja zadovoljava gornje uvjete (a), (b) i (c).
(ii) U hazardu: Ako je loptica u hazardu, igrač je mora podići i ispustiti:
(a) Bez kazne u hazardu, što je moguće bliže mjestu na kojem je ležala, ali ne bliže jamici, na tlo koje pruža najveće moguće oterećenje od navedenog stanja ili
(b) Uz kaznu od jednog udarca izvan hazarda, prateći točku gdje je loptica ležala, točno na pravcu između jamice i mjesta ispuštanja, bez ograničenja koliko daleko iza hazarda loptica smije biti ispuštena.
Izuzetak: Ako je loptica u vodenom hazardu (uključujući i bočni vodeni hazard), igrač nema pravo na nekažnjeno oterećenje od jame, otiska ili traga životinje koja ruje, gmizavca ili ptice. Igrač mora lopticu igrati kako leži ili postupiti prema Pravilu 26-1.
(iii) Na putting greenu: Ako loptica leži na putting greenu igrač će je podići i bez kazne postaviti na mjesto koje je najbliže prijašnjem položaju, a koje pruža najveće moguće oterećenje od navedenog stanja, ali ne bliže jamici niti u hazard. Loptica podignuta prema Pravilu 25-1b smije se očistiti. (Loptica koja se otkotrlja natrag u stanje zbog kojeg je oterećenje primijenjeno - vidi Pravilo 20-2c(v)).
Izuzetak: Igrač ne smije primjeniti oterećenje prema Pravilu 25-1b ako je
(a) očigledno nerazumno odigrati udarac zbog ometanja od strane bilo čega drugog što nisu stanja obuhvaćena Pravilom 25-1a ili ::::(b) ometanje od strane takvog stanja postoji samo u slučaju izbora nepotrebno neuobičajenog stava, zamaha ili pravca igranja. :::Napomena: Ako loptica koju treba ispustiti ili postaviti prema ovom Pravilu nije odmah dostupna, smije se zamijeniti drugom lopticom.
c) Loptica izgubljena zbog okolnosti obuhvaćenih Pravilom 25-1 Samo su činjenice mjerodavne u utvrđivanju da li je loptica izgubljena nakon udarca u smjeru nekog od stanja obuhvaćenih Pravilom 25-1 zaista izgubljena u tom stanju. Da bi se sa sigurnošću utvrdilo da je loptica izgubljena u tim okolnostima, mora postojati uvjerljiv dokaz da se tako dogodilo. U nedostatku takvog dokaza, loptica se mora smatrati kao izgubljena i postupiti prema Pravilu 27.
(i) Izvan hazarda: Ako je loptica izgubljena izvan hazarda, a u nekom od stanja obuhvaćenih Pravilom 25-1, igrač smije primijeniti oterećenje kako slijedi: mora se odrediti točka najbliža mjestu posljednjeg prelaska loptice preko ruba područja, a koja
(a) nije bliža rupi od mjesta gdje je loptica posljednji put prešla granicu područja,
(b) slobodna je od ometanja i
(c) nije u hazardu ili na putting greenu. Igrač će potom svoju lopticu bez kazne ispustiti unutar jedne duljine palice od tako određene točke na tlu koja zadovoljava gornje uvjete (a), (b) i (c).
(ii) U hazardu: Ako je loptica izgubljena u hazardu u nekom od stanja obuhvaćenih Pravilom 25-1, igrač smije ispustiti lopticu ili:
(a) Bez kazne u hazardu, što je moguće bliže mjestu gdje je izvorna loptica posljednji put prešla rub područja, ali ne bliže jamici, na tlo koje pruža najveće moguće oterećenje od navedenog stanja ili
(b) Uz kaznu od jednog udarca izvan hazarda, prateći točku u kojoj je izvorna loptica posljednji put prešla granicu hazarda, točno na pravcu između jamice i mjesta ispuštanja, bez ograničenja koliko daleko iza hazarda loptica smije biti ispuštena. Izuzetak: Ako je loptica u vodenom hazardu (uključujući i bočni vodeni hazard), igrač nema pravo na nekažnjeno oterećenje zbog loptice izgubljene u jami, otisku ili tragu životinje koja ruje, gmizavca ili ptice. Igrač mora postupiti prema Pravilu 26-1.

25-2 Ukopana loptica[uredi]

Loptica ukopana u svoju vlastitu jamu na tlu u nisko pokošenom području kroz teren smije se podići, očistiti i bez kazne ispustiti što je moguće bliže točki u kojoj je ležala, ali ne bliže janici. Tako ispuštena loptica mora prvo udariti u dio igrališta nazvan kroz teren. "Nisko pokošeno područje" podrazumijeva bilo koji dio terena, uključujući i puteve kroz rough pokošen na visini staze (fairway) ili niže.

25-3 Pogrešni putting green[uredi]

Igrač ne smije igrati lopticu koja leži na putting greenu koji ne pripada trenutno igranom polju. Loptica se mora podignuti, a igrač postupiti na slijedeći način: na terenu se mora odrediti točka najbliža mjestu gdje loptica leži, a koje
(a) nije bliže jamici i
(b) nije u hazardu ili na putting greenu.
Igrač potom mora podići svoju lopticu i bez kazne je ispustiti unutar jedne duljine palice od tako određene točke na tlu koja zadovoljava gornje uvjete (a) i (b). Tako podignuta loptica smije se očistiti.
Napomena: Ako Odbor ne odredi drugačije, izraz "putting green koji ne pripada trenutno igranom polju" uključuje i putting ili pitching green za vježbu koji se nalaze na igralištu.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

Pravilo 26. Vodeni hazardi (Uključujući i bočne vodene hazarde)[uredi]

Definicije

"Vodeni hazard" je svako more, jezero, ribnjak, rijeka, jarak, prokop za drenažu ili druga vodena površina na otvorenom (bilo sadrži li vodu ili ne) kao i sve slično prirodnog izgleda. Sva voda i tlo unutar granica vodenog hazarda njegovi su dijelovi. Granica vodenog hazarda prostire se okomito prema gore i prema dolje. Stupovi i linije koje označavaju granicu vodenog hazarda, također su u hazardu. Takvi stupovi su smetnje. Loptica je u vodenom hazardu kada leži u ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje vodeni hazard.
Napomena 1: Vodeni hazardi (koji nisu bočni vodeni hazardi) trebaju biti označeni žutim stupovima ili linijama.
Napomena 2: Odbor može Lokalnim Pravilom zabraniti igranje sa zaštičenog prirodnog područja koje je označeno kao vodeni hazard. :"Bočni vodeni hazard" je vodeni hazard ili njegov dio, smješten tako da je nemoguće, ili je od strane Odbora proglašeno nepraktičnim ispuštanje loptice iz vodenog hazarda prema Pravilu 26-1b. Dio vodenog hazarda koji se igra kao bočni vodeni hazard mora biti posebno označen. Loptica se nalazi u bočnom vodenom hazardu kada leži u njemu ili kada bilo koji njen dio dodiruje bočni vodeni hazard.
Napomena 1: Bočni vodeni hazardi trebaju biti označeni crvenim stupovima ili linijama.
Napomena 2: Odbor može Lokalnim Pravilom zabraniti igranje sa zaštičenog prirodnog područja koje je označeno kao bočni vodeni hazard.

26-1 Loptica u vodenom hazardu[uredi]

Samo su činjenice mjerodavne u utvrđivanju da li je loptica nakon udarca u smjeru vodenog hazarda izgubljena unutar ili izvan hazarda. Da bi se sa sigurnošću utvrdilo da je loptica izgubljena u hazardu, mora postojati uvjerljiv dokaz da je ona zaista tamo završila. U nedostatku takvog dokaza loptica se mora smatrati kao izgubljena i postupiti prema Pravilu 27. Ako loptica leži u vodenom hazardu ili je izgubljena u vodenom hazardu (bez obzira da li leži u vodi ili ne), igrač smije, uz kaznu od jednog udarca: ::a) Igrati slijedeći udarac sa mjesta što je moguće bliže onom s kojeg je izvorna loptica posljednji put bila igrana (vidi Pravilo 20-5) ili
b) Ispustiti lopticu iza vodenog hazarda, prateći točku gdje je originalna loptica posljednji put prešla granicu vodenog hazarda, točno na pravcu između rupe i mjesta ispuštanja, bez ograničenja koliko daleko iza vodenog hazarda loptica smije biti ispuštena ili ::c) Kao dodatna mogućnost izbora koja postoji samo ako je loptica posljednji puta prošla granicu bočnog vodenog hazarda, ispustiti lopticu izvan vodenog hazarda unutar dvije duljine palice i ne bliže jamici od
(i) točke u kojoj je izvorna loptica posljednji put prešla granicu vodenog hazarda ili
(ii) točke s druge strane granice vodenog hazarda, na jednakoj udaljenosti od jamice. Loptica podignuta prema ovom Pravilu smije se očistiti. (Loptica u kretanju u vodenom hazardu - vidi Pravilo 14-6).

26-2 Loptica odigrana iz vodenog hazarda[uredi]

a) Loptica koja se umiri u hazardu Ako se loptica odigrana iz vodenog hazarda nakon udarca umiri u istom hazardu, igrač smije:
(i) postupiti prema Pravilu 26-1 ili
(ii) uz kaznu od jednog udarca odigrati slijedeći udarac sa što je moguće bližeg mjesta onom s kojeg je odigran posljednji udarac izvan hazarda (vid Pravilo 20-5). Ako igrač postupi u skladu s Pravilom 26-1a, smije izabrati da ne igra ispuštenu lopticu. Ako tako izabere, smije:
(a) postupiti prema Pravilu 26-1b, pribrojivši si dodatnu kaznu od jednog udarca , propisanu tim Pravilom ili
(b) postupiti prema Pravilu 26-1c ako je primjenjivo, pribrojivši si dodatnu kaznu od jednog udarca, propisanu tim Pravilom ili
(c) pribrojiti si dodatnu kaznu od jednog udarca i igrati lopticu sa što je moguće bližeg mjesta gdje je odigran zadnji udarac izvan hazarda (vidi Pravilo 20-5).
b) Loptica izgubljena ili nemoguća za igranje izvan hazarda ili izvan granica Ako se loptica odigrana unutar vodenog hazarda izgubi ili proglasi kao nemoguća za igranje izvan hazarda ili izvan granica, igrač smije uz kaznu jedng udarca prema Pravilu 27-1 ili 28a:
(i) odigrati lopticu s mjesta što je moguće bliže onom s kojeg je izvorna loptica posljednji put bila igrana unutar hazarda (vidi Pravilo 20-5) ili
(ii) postupiti prema Pravilu 26-1b ili ako je moguće primijeniti Pravilo 26-1c, pribrojivši si dodatnu kaznu od jednog udarca predviđenu Pravilom, uzevši kao referentnu točku onu gdje je izvorna loptica posljednji put prošla granicu hazarda prije no što se u njemu umirila ili
(iii) uz dodatnu kaznu od jednog udarca, igrati slijedeći udarac s mjesta što je moguće bliže onom s kojeg je odigran posljednji udarac izvan hazarda (vidi Pravilo 20-5).
Napomena 1: Kada postupi prema Pravilu 26-2b, igrač ne treba ispustiti lopticu prema Pravilu 27-1 ili 28a. Ako je i ispusti, ne mora je odigrati. On smije prema vlastitom izboru postupiti u skladu s točkama (ii) ili (iii).
Napomena 2: Ako se loptica odigrana unutar vodenog hazarda proglasi nemogućom za igranje izvan hazarda, ništa u Pravilu 26-2b ne brani igraču da postupi prema Pravilu 28b ili c.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

Pravilo 27. Izgubljena loptica ili izvan granica; privremena loptica[uredi]

Ako je izvorna loptica izgubljena u nepomičnoj smetnji (Pravilo 24-2) ili u uvjetima obuhvaćenim Pravilom 25-1 (slučajna voda, tlo u popravku i neka oštećenja terena), igrač smije postupiti prema tom Pravilu. Ako je izvorna loptica izgubljena u vodenom hazardu, igrač mora postupiti prema Pravilu 26. Ta se pravila ne mogu primijeniti ako ne postoji uvjerljiv dokaz da je loptica izgubljena u nepomičnoj smetnji prema uvjetima obuhvaćenim Pravilom 25-1 ili u vodenom hazardu.

Definicije

Loptica je "izgubljena":
a) Ako nije pronađena i prepoznata od strane igrača kao njegova u roku od 5 minuta od trenutka kada je igračeva strana, on sam ili njihovi caddiei, započeli potragu za njom ili
b) Ako je igrač uveo u igru drugu lopticu prema Pravilima, iako možda nije ni potražio svoju izvornu lopticu ili
c) Ako je igrač odigrao privremenu lopticu s mjesta gdje bi izvorna loptica trebala biti ili s mjesta bližeg jamici od toga, čime privremena loptica postaje loptica u igri. Vrijeme provedeno u igranju pogrešne loptice ne računa se u petminutno dopušteno vrijeme traženja.
"Izvan granica" je područje na kojem je igra zabranjena. Kada je područje izvan granica označeno stupovima ili ogradom, odnosno iza stupova ili ograde, granična linija je određena najbližom unutarnjom točkom stupova ili ograde na nivou tla, ne računajući kose nosače. Kada je područje izvan granica označeno linijom na tlu, sama linija je izvan granica. Linija izvan granica prostire se okomito prema gore i prema dolje. Loptica je izvan granica kada je cijelom svojom površinom izvan granica. Igrač može stajati izvan granica da bi odigrao lopticu koja je unutar granica.
"Privremena loptica" je loptica odigrana prema Pravilu 27-2 umjesto loptice koja je možda izgubljena izvan vodenog hazarda ili je možda izvan granica.

27-1 Izgubljena loptica ili izvan granica[uredi]

Ako je loptica izgubljena izvan vodenog hazarda ili je izvan granica, igrač mora, uz kaznu od jednog udarca, igrati sa mjesta što je moguće bližeg onom s kojeg je izvorna loptica posljednji put bila igrana (vidi Pravilo 20-5).
Kazna za povredu pravila: 27-1: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

27-2 Privremena loptica[uredi]

a) Postupak Ako je loptica možda izgubljena izvan vodenog hazarda ili može biti izvan granica, igrač može zbog uštede vremena privremeno odigrati drugu lopticu s mjesta što je moguće bližeg onom s kojeg je izvorna loptica posljednji put igrana (vidi Pravilo 20-5). U tom slučaju on mora obavijestiti svog protivnika u match igri ili svog markera ili suigrača u stroke igri da namjerava igrati privremenu lopticu, koju mora odigrati prije no što on ili njegov partner pođu naprijed tražiti izvornu lopticu. Ako tako ne postupi, a odigra drugu lopticu, to neće biti privremena loptica, već će postati loptica u igri, uz kaznu udarca i udaljenosti (Pravilo 27-1); izvorna loptica smatrati će se izgubljenom.
b) Kada privremena loptica postaje loptica u igri Igrač može igrati privremenom lopticom sve dok ne dođe do mjesta gdje bi izvorna loptica mogla biti. Ako odigra udarac privremenom lopticom s mjesta gdje bi izvorna loptica mogla biti ili s točke koja je bliže jamici od tog mjesta, izvorna loptica smatrat će se izgubljenom, a privremena će loptica postati loptica u igri, uz kaznu udarca i udaljenosti (Pravilo 27-1). Ako je izvorna loptica izgubljena izvan vodenog hazarda ili izvan granica, privremena loptica postaje loptica u igri, uz kaznu udarca i udaljenosti (Pravilo 27-1).
c) Odustajanje od privremene loptice Ako izvorna loptica nije izgubljena izvan vodenog hazarda niti je izvan granica, igrač mora odustati od privremene loptice i nastaviti igru s izvornom. Ako tako ne postupi, svaki slijedeći udarac privremenom lopticom predstavljati će igranje pogrešne loptice i biti će podložan odredbama Pravila 15.
Napomena: Ako izvorna loptica leži u vodenom hazardu, igrač je mora igrati kako leži ili postupiti prema Pravilu 26. Ako je izgubljena u vodenom hazardu ili je nemoguća za igranje, igrač mora postupiti prema Pravilu 26 ili 28, već kako odgovara situaciji.

27-3 Loptica nemoguća za igranje[uredi]

Igrač smije svoju lopticu proglasiti nemogućom za igranje na bilo kojem mjestu na terenu, osim kada ona leži u ili dodiruje vodeni hazard. Igrač sam prosuđuje da li je njegova loptica nemoguća za igranje. Ako igrač smatra svoju lopticu nemogućom za igranje, smije uz kaznu od jednog udarca:
a) Igrati slijedeći udarac s mjesta što je moguće bliže onom s kojeg je izvorna loptica posljednji put igrana (vidi Pravilo 20-5) ili
b) Ispustiti lopticu unutar dvije duljine palice od mjesta na kojem je loptica ležala, ali ne bliže jamici ili
c) Ispustiti lopticu iza mjesta na kojem je ležala, točno na pravcu između jamice i mjesta ispuštanja, bez ograničenja koliko daleko iza tog mjesta loptica smije biti ispuštena.. Ako loptica koja je nemoguća za igranje leži u pješčanom hazardu i igrač odluči postupiti prema točkama b ili c, loptica se mora ispustiti unutar pješčanog hazarda. Loptica podignuta prema ovom Pravilu smije se očistiti.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.