Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Ostali oblici igre

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 29. Trojac i četverac[uredi]

Definicije

Trojac: Natjecanje u kojem jedan igrač igra protiv druge dvojice igrača, pri čemu svaka strana igra samo jednu lopticu.
Četverac: Natjecanje u kojem dva igrača igraju protiv druga dva igrača pri čemu svaka strana igra samo jednu lopticu. 29-1.

Općenito

U trojcu ili četvercu, za vrijeme svake standardne runde partneri moraju igrati naizmjenice s početnog područja, kao i tijekom igre na pojedinom polju. Kazneni udarci ne utječu na redoslijed igranja. 29-2. Match igra Ako igrač odigra udarac kada je na redu bio njegov partner, njegova strana će izgubiti polje. 29-3. Stroke igra Ako partneri odigraju udarac ili udarce nepravilnim redosljedom, ti će udarci biti poništeni, a strana će dobiti dva kaznena udarca. Strana mora ispraviti grešku igrajući pravilnim redosljedom s mjesta na kojem je on prvi put bio narušen (vidi Pravilo 20-5). Ako strana odigra udarac sa slijedećeg početnog područja ne ispravivši prije toga grešku ili u slučaju posljednjeg polja runde napusti putting green ne najavivši namjeru da ispravi grešku, strana će biti diskvalificirana.

Pravilo 30. Match igra tri loptice, najbolje loptice i četiri loptice[uredi]

Definicije

Tri loptice: Match igra tri igrača u kojoj svaki igra protiv svakog, pri čemu svaki igrač igra svojom lopticom. Svaki igrač igra dvije međusobno odvojene igre.
Najbolja loptica: Match igra u kojoj jedan igrač igra protiv bolje od loptica druge dvojice ili najbolje od loptica ostale trojice.
Četiri loptice: Match igra u kojem dva igrača igraju svoju bolju lopticu protiv bolje od loptica druga dva igrača.

30-1 Primijenjiva Pravila golfa[uredi]

Ako nisu u suprotnosti sa slijedećim posebnim Pravilima, Pravila golfa vrijede i za match igru tri loptice, najbolje loptice i četiri loptice.

30-2 Match igra tri loptice[uredi]

a) Loptica u mirovanju pomaknuta od strane protivnika Osim kada je drugačije predviđeno Pravilima, ako igračevu lopticu, s izuzetkom pri traženju, dodirne ili pomakne protivnik, njegov caddie ili oprema, primjenjuje se Pravilo 18-3b. Taj protivnik dobiti će kazneni udarac u igri s tim igračem, ali ne i u igri sa svojim drugim protivnikom.
b) Loptica nenamjerno skrenuta ili zaustavljena od strane protivnika Ako igračevu lopticu nenamjerno skrene ili zaustavi protivnik, njegov caddie ili oprema, to nije kažnjivo. U svojoj match igri s tim protivnikom igrač može igrati lopticu kako leži ili prije no što ijedna od strana odigra slijedeći udarac, poništiti udarac i odigrati lopticu bez kazne s najbližeg mjesta s kojeg je izvorna loptica zadnji puta igrana (vidi Pravilo 20-5). U svojoj match igri s drugim protivnikom loptica se mora igrati kako leži.
Izuzetak: Loptica koja pogodi osobu koja rukuje zastavicom - vidi Pravilo 17-3b. (Loptica namjerno skrenuta ili zaustavljena od protivnika - vidi Pravilo 1-2.)

30-3 Match igra najbolje loptice i četiri loptice[uredi]

a) Predstavljanje strana Stranu može predstavljati i samo jedan patrner tijekom cijele ili samo dijela igre. Svi partneri ne moraju biti prisutni. Odsutan partner može se uključiti u igru između polja, ali ne i za vrijeme igranja polja.
b) Najviše 14 palica Strana će biti kažnjena za povredu Pravila 4-4 od strane bilo kojeg od partnera.
c) Redoslijed igranja Loptice koje pripadaju istoj strani mogu se igrati redoslijedom koji ta strana smatra najpovoljnijim.
d) Pogrešna loptica Ako igrač odigra udarac pogrešnom lopticom, osim u hazardu, biti će diskvalificiran za to polje, ali njegov partner neće biti kažnjen čak ni ako je pogrešna loptica pripadala njemu. Ako pogrešna loptica pripada drugom igraču, njen vlasnik je mora vratiti na mjesto s kojeg je pogrešna loptica bila prvi puta odigrana.
e) Diskvalifikacija strane (i) Strana će biti diskvalificirana u slučaju povrede bilo kojeg od slijedećih Pravila od strane bilo kojeg partnera: Pravilo 1-3 - Dogovor o odbacivanju Pravila Pravilo 4-1, -2 ili -3 - Palice Pravilo 5-1 ili -2 - Loptica Pravilo 6-2a - Handicap (igranje s višim hendikepom) Pravilo 6-4 - Caddie Pravilo 6-7 - Nepotrebno zadržavanje (ponovljeni prekršaj) Pravilo 14-3 - Umjetne naprave i neuobičajena oprema (ii) Strana će biti diskvalificirana u slučaju povrede bilo kojeg od slijedećih Pravila od strane bilo kojeg partnera: Pravilo 6-3 - Vrijeme početka i grupe Pravilo 6-8 - Prekid igre
f) Učinak ostalih kazni Ako povreda Pravila od strane igrača potpomaže partnerovu ili nepovoljno utječe na protivnikovu igru i partner će dobiti odgovarajuću kaznu kao dodatak kazni koju dobija igrač. U svim ostalim slučajevima kažnjavanja igrača, kazna se ne odnosi na partnera. Tamo gdje kazna znači gubitak polja, rezultat je diskvalifikacija sa tog polja.
g) Drugi oblik match igre koji se igra istodobno U match igri najbolje loptice ili četiri loptice, u kojem se istodobno igra i neki drugi oblik match igre, također vrijede gornja, posebna Pravila.

Pravilo 31. Stroke igra četiri loptice[uredi]

U stroke igri četiri loptice, dva natjecatelja igraju kao partneri, igrajući svaki svojom lopticom. Niži od rezultata partnera jest njihov rezultat na tom polju. Ako jedan od partnera ne dovrši igranje polja, to nije kažnjivo.

31-1 Primijenjiva Pravila golfa[uredi]

Ako nisu u suprotnosti sa slijedećim posebnim Pravilima, Pravila golfa vrijede i za stroke igru četiri loptice.

31-2 Predstavljanje strane[uredi]

Stranu može predstavljati bilo koji od partnera tijekom cijele ili dijela standardne runde; oba partnera ne moraju biti prisutna. Odsutan natjecatelj može se pridružiti svom partneru između polja, ali ne i za vrijeme igranja polja.

31-3 Najviše 14 palica[uredi]

Strana će biti kažnjena za povredu Pravila 4-4 od strane bilo kojeg od partnera.

31-4 Zapisivanje broja udaraca[uredi]

Marker je dužan za svako polje zapisati samo rezultat partnera čiji se rezultat broji. Rezultati po poljima moraju imati mogućnost utvrđivanja partnera koji ih je postigao. inače će strana biti diskvalificirana. Samo jedan od partnera je odgovoran za poštivanje Pravila 6-6b. (Pogrešan rezultat - vidi Pravilo 31-7a).

31-5 Redoslijed igranja[uredi]

Loptice koje pripadaju istoj strani mogu se igrati redoslijedom koji ta strana smatra najpovoljnijim.

31-6 Pogrešna loptica[uredi]

Ako natjecatelj odigra udarac pogrešnom lopticom osim u hazardu, mora dodati dva udarca svom rezultatu na tom polju i potom odigrati pravu lopticu. Njegov partner neće biti kažnjen, čak niti ako je pogrešna loptica pripadala njemu. Ako pogrešna loptica pripada drugom natjecatelju, njen vlasnik je mora vratiti na isto mjesto s kojeg je pogrešna loptica prvi puta odigrana.

31-7 Kazne diskvalifikacije[uredi]

a) Prekršaj jednog od partnera Strana će biti diskvalificirana iz natjecanja u slučaju povrede bilo kojeg od slijedećih Pravila od strane bilo kojeg od partnera: Pravilo 1-3 - Dogovor o odbacivanju Pravila Pravilo 3-4 - Odbijanje primjene Pravila Pravilo 4-1, -2 ili -3 - Palice Pravilo 5-1 ili -2 - Loptica Pravilo 6-2b -Handicap (igranje s višim handicapom, propust u zapisivanju handicapa) Pravilo 6-4 - Caddie Pravilo 6-6b - Potpisivanje i vraćanje kartice Pravilo 6-6d - Pogrešan rezultat na polju, tj. kada je upisani rezultat partnera čiji se rezultat broji, manji od stvarno odigranog. Ako je upisani rezultat partnera čiji se rezultat broji veći od stvarno odigranog, takav rezultat će i ostati. Pravilo 6-7 - Nepotrebno zadržavanje (ponovljeni prekršaj) Pravilo 7-1 - Vježba prije ili između rundi Pravilo 14-3 - Umjetne naprave i neuobičajena oprema Pravilo 31-4 - Ukupni rezultati koji se broje ne daju mogućnost utvrđivanja partnera koji ih je postigao.
b) Prekršaj oba partnera Strana će biti diskvalificirana: (i) u slučaju povrede Pravila 6-3 (Vrijeme početka i grupe) od strane oba partnera ili Pravila 6-8 (Prekid igre) ili (ii) ako na istom polju oba partnera povrijede Pravilo za što je predviđena kazna diskvalifikacije iz natjecanja ili za polje.
c) Samo za polje U svim ostalim slučajevima u kojima povreda Pravila predviđa diskvalifikaciju, natjecatelj će biti diskvalificiran samo za polje na kojem je do prekršaja došlo.

31-8 Učinak ostalih kazni[uredi]

Ako povreda Pravila od strane natjecatelja potpomaže igru njegovog partnera, partner će isto dobiti odgovarajuću kaznu kao dodatak kazni koju dobiva natjecatelj. U svim ostalim slučajevima u kojima natjecatelj dobije kaznu zbog povrede Pravila, ta se kazna ne odnosi na njegovog partnera.

Pravilo 32.[uredi]

Bogey, par i stableford natjecanja

32-1 Uvjeti[uredi]

Bogey, par i stableford natjecanja oblici su stroke natjecanja u kojima se igra protiv utvrđenog rezultata za svako polje. Pravila stroke igre vrijede sve dok nisu u suprotnosti sa slijedećim posebnim Pravilima. ::a) Bogey i par natjecanja Brojenje u bogey i par natjecanjima istovjetno je onome u match igri. Svako polje na kojem natjecatelj ne prijavi rezultat smatra se izgubljenim. Pobjednik je natjecatelj koji je najuspješniji nakon određenog broja polja. Marker je dužan zapisivati samo ukupan broj udaraca na svakom polju na kojem natjecatelj postigne rezultat jednak ili manji od utvrđenog. :::Napomena: Najviše 14 palica - kazne kao u match igri - vidi Pravilo 4-4.
b) Stableford natjecanja Brojenje u Stableford natjecanju vrši se putem bodova dobivenih u odnosu na utvrđeni rezultat kako slijedi:
-Odigrano polje Bodova Više od jedan iznad utvrđenog rezultata ili bez upisanog rezultata ......0
-Jedan iznad utvrđenog rezultata................................................................1
-Utvrđeni rezultat .............................................................................2
-Jedan ispod utvrđenog rezultata ...............................................................3
-Dva ispod utvrđenog rezultata .................................................................4
-Tri ispod utvrđenog rezultata .................................................................5
-Četiri ispod utvrđenog rezultata ..............................................................6
Pobjednik je natjecatelj koji postigne najveći broj bodova. Marker je dužan zapisati samo ukupan broj udaraca na svakom polju na kojem natjecateljev netto rezultat donosi jedan ili više bodova.
Napomena: Najviše 14 palica (Pravilo 4-4) - Kazne se računaju kako slijedi:
-od ukupnog broja bodova u rundi oduzima se po dva boda za svako polje na kojem je došlo do prekršaja;
-Najveći odbitak po rundi: 4 boda.

32-2 Kazne diskvalifikacije[uredi]

a) Iz natjecanja Natjecatelj će biti diskvalficiran iz natjecanja u slučaju povrede bilo kojeg od slijedećih Pravila:
-Pravilo 1-3 - Dogovor o odbacivanju Pravila
-Pravilo 3-4 - Odbijanje prihvaćanja Pravila
-Pravilo 4-1, -2 ili -3 - Palice
-Pravilo 5-1 ili -2 - Loptica
-Pravilo 6-2b - Handicap (igranje s višim handicapom, propust u zapisivanju handicapa)
-Pravilo 6-3 - vrijeme početka i grupe Pravilo 6-4 - Caddie
-Pravilo 6-6b - Potpisivanje i vraćanje rezultatske kartice
-Pravilo 6-6d - Pogrešan rezultat na polju, osim što kazne nema ako povreda ovog Pravila ne utječe na ishod polja
-Pravilo 6-7 - Nepotrebno zadržavanje (ponovljeni prekršaj)
-Pravilo 6-8 - Prekid igre
-Pravilo 7-1 - Vježba prije ili između rundi
-Pravilo 14-3 - Umjetne naprave i neuobičajena oprema
b) Za polje U svim ostalim slučajevima u kojima povreda Pravila predviđa kaznu diskvalifikacije, natjecatelj će biti diskvalificiran samo za polje na kojem je došlo do prekršaja.