Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Odgovornost igrača

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 6. Igrač[uredi]

Definicija

"Marker" je osoba koju imenuje Odbor radi zabilježbe rezultata natjecatelja u stroke igri. Marker može biti i suigrač. Marker nije sudac.

6-1 Uvjeti natjecanja[uredi]

Igrač je odgovoran za poznavanje uvjeta pod kojima se natjecanje održava (Pravilo 33-1).

6-2 Handicap[uredi]

a) Match igra
Prije početka matcha u handicap natjecanju, igrači moraju međusobno utvrditi pojedine handicape. Ako igrač započne match nakon što je iskazao viši handicap čime je utjecao na broj dobivenih ili datih udaraca, biti će diskvalificiran; u suprotnom, igrač će igrati s iskazanim handicapom.
b) Stroke igra
U svakoj rundi handicap natjecanja, natjecatelj mora osigurati da njegov handicap bude upisan na rezultatskoj kartici prije no što ju vrati Odboru. Ako handicap ne bude upisan u rezultatsku karticu prije no što je vraćena ili u nju bude upisan handicap viši od onog koji igraču pripada, te se time utječe na broj dobivenih udaraca, igrač će biti diskvalificiran iz te runde handicap natjecanja; u sprotnom, rezultat ostaje važeći.
Napomena: Na igraču je odgovornost znanja na kojim poljima se handicap udarci daju, odnosno dobivaju.

6-3 Vrijeme početka i grupe[uredi]

a) Vrijeme početka
Igrač mora započeti igru u vrijeme koje mu odredi Odbor.
b) Grupe
U stroke igri natjecatelj ostaje u grupi koju je odredio Odbor tijekom cijele runde, osim ako Odbor ne odobri i potvrdi zamjenu.
Kazna za povredu pravila 6-3: Diskvalifikacija. (Igra najbolje loptice i igra četiri loptice - vidjeti Pravilo 30-3a i Pravilo 31-2.)
Napomena: Odbor može u uvjetima natjecanja (Pravilo 33-1) predvidjeti kaznu od dva udarca na prvom polju koje se igra u stroke igri ili gubitak prvog polja u match igri, za kašnjenje unutar pet minuta od vremena početka ako igrač u tom vremenu stigne na mjesto početka natjecanja i bude spreman za igru, a uz postojanje okolnosti koje dopuštaju odstupanje od kazne diskvalifikacije prema Pravilu 33-7.

6-4 Caddie[uredi]

Igrač u svakom trenutku smije imati samo jednog caddiea, pod prijetnjom kazne diskvalifikacije. Za svaku povredu Pravila od strane svog caddiea, igrač dobiva odgovarajuću kaznu.

6-5 Loptica[uredi]

Igrač je odgovoran za igranje svoje loptice. Svaki igrač treba na svoju lopticu staviti prepoznatljivu oznaku.

6-6 Rezultat u stroke igri[uredi]

a) Zapisivanje rezultata
Nakon svakog odigranog polja, marker treba s igračem provjeriti rezultat i zapisati ga. Po završetku runde marker mora potpisati karticu i uručiti je natjecatelju. Ako rezultat zapisuju više markera, svaki mora potpisati onaj dio za koji je odgovoran.
b) Potpisivanje i vraćanje kartice
Po završetku runde natjecatelj treba provjeriti svoj rezultat na svakom polju i svaki dvojbeni rezultat utvrditi s Odborom. Njegova je dužnost priskrbiti potpis markera, vlastoručno potpisati karticu i vratiti je Odboru što je moguće prije.
Kazna za povredu pravila 6-6b: Diskvalifikacija.
c) Izmjene na kartici
Nakon što natjecatelj vrati karticu Odboru, nikakve izmjene na njoj nisu dopuštene. d) Pogrešan rezultat na polju Natjecatelj je odgovoran za ispravnost upisanog rezultata na svakom polju. Ako vrati karticu s rezultatom bilo kojeg polja koji je niži od stvarno postignutog, biti će diskvalificiran. Ako vrati karticu s rezultatom bilo kojeg polja koji je viši od postignutog, takav rezultat ostaje važeći.
Napomena 1: Odbor je odgovoran za zbrajanje rezultata i primjenu handicapa zapisanog na kartici - vidjeti Pravilo 33-5.
Napomena 2: Za stroke igru četiri loptice vidjeti i Pravilo 31-4 i Pravilo 31-7a.

6-7 Nepotrebno zadržavanje[uredi]

Spora igra Igrač mora igrati bez nepotrebnog zadržavanja i u skladu s uputama o ritmu igranja koje mogu biti propisane od Odbora. Između završetka polja i igranja sa slijedećeg početnog područja igrač ne smije nepotrebno zadržavati igru.
Kazna za povredu pravila 6-7: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca. Za ponovljeni prekršaj - diskvalifikacija.
Napomena 1: Ako igrač nepotrebno zadržava igru između polja, time zadržava igru na slijedećem polju, te se kazna tamo i primjenjuje.
Napomena 2: U svrhu spriječavanja spore igre, Odbor može uvjetima natjecanja (Pravilo 33-1) propisati najduže dopušteno vremensko razdoblje u kojem se mora završiti standardna runda, polje ili udarac. Isključivo u stroke igri, Odbor može u navedenim uvjetima preinačiti kaznu za povredu ovog Pravila kako slijedi: Prva opomena - jedan udarac Druga opomena - dva udarca Slijedeća opomena - diskvalifikacija.

6-8 Privremeni prekid igre[uredi]

a) Kada je dopušten Igrač ne smije prekinuti igru osim ako:
-Odbor obustavi igru
-vjeruje da postoji opasnost od udara munje
-traži odluku Odbora u svezi dvojbe ili nesporazuma (vidjeti Pravilo 2-5 i Pravilo 34-3) ili
-postoji neki drugi razlog, kao što je iznenadna bolest.
Loše vrijeme samo po sebi ne predstavlja valjan razlog za prekid igre. Ako igrač prekine igru bez odobrenja Odbora, mora o tome što je prije moguće izvjestiti Odbor. Ukoliko postupi na taj način, a Odbor ocijeni razlog zadovoljavajućim, igrač neće biti kažnjen. U suprotnom, igrač će biti diskvalificiran. Iznimka u match igri: Igrači koji u dogovoru prekinu match nisu podložni diskvalifikaciji ukoliko time ne usporavaju natjecanje.
Napomena: Udaljavanje s igrališta samo po sebi ne predstavlja prekid igre.
b) Postupak pri obustavi igre od strane Odbora
Ako se igrači u matchu ili grupi u trenutku kada Odbor obustavi igru nalaze između dva polja, ne smiju nastaviti igru sve dok Odbor tako ne odredi. Ako su u tom trenutku u igranju polja, smiju nastaviti pod uvjetom da ne usporavaju igru. Ako odluče nastaviti, igru moraju prekinuti prije ili neposredno nakon završetka igre na tom polju i ne smiju s igrom nastaviti prije dopuštenja Odbora. Kada Odbor obustavi igru, igrač će nastaviti igranje kada Odbor to ponovo dopusti.
Kazna za povredu pravila 6-8b: Diskvalifikacija. Napomena: Odbor može u uvjetima natjecanja (Pravilo 33-1) odrediti da će zbog potencijalne opasnosti igra biti odmah obustavljena nakon privremenog prekida. Ako igrač ne obustavi igru odmah, biti će diskvaliviciran osim ako okolnosti opravdavaju ublaženje kazne kako je omogućeno Pravilom 33-7. (Nastavljanje igre - vidi Pravilo 33-2d.)
c) Podizanje loptice pri prekidu igre
Kada tijekom igre na polju igrač prekine igru u skladu s Pravilom 6-8a, smije podignuti lopticu. Ako je loptica bila tako podignuta, igrač je smije očistiti i pri nastavku igre mora je postaviti na mjesto s kojeg je izvorna loptica bila podignuta.
Kazna za povredu pravila 6-8c: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

Pravilo 7. Vježba[uredi]

7-1 Prije ili između rundi[uredi]

a) Match igra
Bilo kojeg dana match natjecanja igrač može prije runde vježbati na igralištu na kojem će se natjecati.
b) Stroke igra
Bilo kojeg dana stroke natjecanja ili doigravanja, natjecatelj ne smije vježbati na igralištu na kojem se natječe, kao ni isprobavati površinu bilo kojeg putting greena na igralištu prije same runde, odnosno doigravanja. Kada se dvije ili više rundi igraju u uzastopnim danima, zabranjena je vježba između rundi kao i na bilo kojem od preostalih igrališta na kojima se natjecanje odvija. Iznimka: Dopušteno je vježbanje putt i chipp udaraca na ili u blizini prvog početnog područja prije početka runde ili doigravanja.
Kazna za povredu pravila 7-1b: Diskvalifikacija
Napomena: Obor može uvjetima natjecanja (Pravilo 33-1) zabraniti vježbanje na natjecateljskom igralištu bilo kojeg dana match natjecanja, kao i dopustiti vježbanje na natjecateljskom igralištu ili njegovu dijelu (Pravilo 33-2c) bilo kojeg dana ili između rundi stroke natjecanja.

7-2 Tijekom runde[uredi]

Igrač ne smije izvoditi udarce za vježbu kako za vrijeme igranja polja tako i između dvaju polja, osim što između dvaju polja smije vježbati putt i chipp udarce na ili u blizini putting greena zadnjeg odigranog polja, bilo kojeg putting greena za vježbu ili početnog područja polja koje će se slijedeće igrati, pod uvjetom da se takav udarac ne izvodi iz hazarda i da se time nepotrebno ne zadržava igra (Pravilo 6-7). Udarci koji su odigrani u nastavku igranja polja kojeg je rezultat već odlučen, ne smatraju se udarcima za vježbu. Iznimka: Kada Odbor obustavi igru, igrač može prije njenog nastavka vježbati:
(a) kako je predviđeno ovim Pravilom,
(b) bilo gdje izvan natjecateljskog igrališta i
(c) kako drugačije odredi Odbor.
Kazna za povredu pravila 7-2: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca. U slučaju povrede Pravila između dvaju polja, kazna se primjenjuje na slijedećem polju.
Napomena 1: Zamah za vježbu nije udarac za vježbu i može se izvoditi bilo gdje ako igrač time ne povrijedi Pravila.
Napomena 2: Odbor može zabraniti vježbu na ili u blizini putting greena zadnjeg odigranog polja.

Pravilo 8. Savjet, pokazivanje linije igranja[uredi]

Definicije

"Savjet" je svaki prijedlog ili sugestija koja može utjecati na igrača i odrediti njegovu igru, izbor palice ili način izvođenja udarca. Informacija u svezi Pravila i općih podataka, kao što su razmještaj hazarda ili položaj zastavice na putting greenu, ne smatraju se savjetom.
"Linija igranja" je smjer kojim igrač želi uputiti lopticu nakon udarca, uz razumnu udaljenost na obje strane od namjeravanog smjera. Linija igranja prostire se okomito prema gore od tla ali se ne prostire iza jamice.

8-1 Savjet[uredi]

Za vrijeme standardne runde igrač ne smije dati savjet niti jednom učesniku natjecanja osim svom partneru. Igrač može tražiti savjet za vrijeme standardne runde samo od svog partnera ili jednog od njihovih caddiea.

8-2 Pokazivanje linije igranja[uredi]

a) Izvan putting greena
Osim na putting greenu, liniju igranja igraču može pokazati bilo tko, ali nitko ne smije stajati na ili pored linije ili u produžetku linije iza jamice za vrijeme odigravanja udarca. Svaka oznaka, postavljena tijekom igre na polju od strane igrača ili s njegovim znanjem u svrhu pokazivanja linije igranja, mora se ukloniti prije odigravanja udarca. Iznimka: Zastavica koja je pridržavana ili podignuta u zrak - vidi Pravilo 17-1
b) Na putting greenu
Kada je igračeva loptica na putting greenu, igrač, partner ili bilo koji od njihovih caddiea mogu prije, ali ne i za vrijeme udarca, pokazivati liniju putta, ali čineći to ne smiju dotaknuti putting green. Nigdje se ne smije postavljati nikakva oznaka za pokazivanje linije putta.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.
Napomena: U momčadskim natjecanjima, Odbor može uvjetima natjecanja (Pravilo 33-1) dopustiti svakoj momčadi imenovanje jedne osobe, npr. kapetana ili trenera, koja smije dati savjet (uključujući i pokazivanje linija putta) članovima te momčadi. Odbor može odrediti uvjete imenovanja i dopustiti vodstvo takvoj osobi koja mora biti predstavljena Odboru prije početka natjecanja.

Pravilo 9. Informacija u svezi odigranih udaraca[uredi]

9-1 Općenito[uredi]

Broj udaraca koje je igrač odigrao uključuje i sve zarađene kaznene udarce.

9-2 Match igra[uredi]

Igrač koji je zaradio kaznu mora o tome obavijestiti svog protivnika što je prije moguće osim ako je postupio prema Pravilu koje uključuje kaznu, a to primjeti njegov protivnik. Ako to ne učini, smatra se da je dao pogrešnu informaciju čak i ako nije bio svjestan zarađene kazne. Protivnik ima pravo tijekom igranja polja doznati od igrača broj udaraca koje je ovaj izveo, a po završetku igre na polju i ukupni broj udaraca odigranih na upravo završenom polju. Ako tijekom igre na polju igrač dade ili se smatra da je dao pogrešnu informaciju u svezi odigranih udaraca na upravo odigranom polju, i time utječe na protivnikovo shvaćanje rezultata na tom polju, izbjeći će kaznu ako ispravi pogrešku prije no što njegov protivnik odigra slijedeći udarac. Ako igrač propusti ispraviti pogrešku, izgubiti će to polje.

9-3 Stroke igra[uredi]

Natjecatelj koji je zaradio kaznu treba o tome obavijestiti svog markera što je prije moguće.