Pravila golfa/Igra

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 1. Igra[uredi]

1-1 Općenito[uredi]

Golf igra se sastoji u igranju loptice od početnog područja do u jamicu, udarcem ili uzastopnim udarcima u skladu s Pravilima.

1-2 Utjecanje na lopticu[uredi]

Niti igrač, niti caddie ne smiju poduzeti nikakvu djelatnost kojom bi mogli utjecati na položaj ili kretanje loptice, osim u skladu s Pravilima.

Kazna za povredu pravila 1-2: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - 2 udarca.

Napomena: U slučaju ozbiljnije povrede Pravila 1-2, Odbor može izreči i kaznu diskvalifikacije.

1-3 Dogovor o odbacivanju[uredi]

Pravila Igrači se ne smiju dogovoriti da odbace bilo koje od Pravila, kao ni da izbjegnu bilo koju zarađenu kaznu.

Kazna za povredu pravila 1-3: Match igra - diskvalifikacija obje strane Stroke igra - diskvalifikacija umiješanih natjecatelja. (Dogovor o igranju preko reda u stroke igri - vidi pravilo 10-2c)

1-4 Slučajevi koji nisu obuhvaćeni Pravilima[uredi]

Ako bilo koja točka neslaganja nije obuhvaćena Pravilima, odluka treba biti donijeta nepristrano i pravedno.

Pravilo 2. Match igra[uredi]

2-1 Pobjednik polja[uredi]

U match igri igra se za dobivena polja. Ako Pravilima nije određeno drukčije, pobjednik na polju je strana koja ubaci svoju lopticu s manje udaraca. U hendikep matchu pobjednik polja je niži netto rezultat. Stanje u matchu prati se izrazima: "toliko polja u vodstvu" ili "izjednačeno" i "toliko preostalih". Jedna od strana je "dormie" kada je u vodstvu onoliko polja koliko ih je još preostalo da se odigraju.

2-2 Podijeljeno polje[uredi]

Polje je podijeljena ako ga obje strane odigraju s istim brojem udaraca. Kada igrač ubaci svoju lopticu, a protivniku preostane jedan udarac za podjelu polja, svaka kazna naknadno dodjeljena igraču na tom polju ima za posljedicu podjelu polja.

2-3 Pobjednik matcha[uredi]

Match (koji se sastoji od jedne standardne runde, ako Odbor ne odredi drukčije) dobija strana koja vodi s razlikom većom od broja preostalih polja. Odbor može, radi rješavanja neriješenog matcha, produžiti standardnu rundu za onoliko polja koliko je potrebno da match bude riješen.

2-4 Priznavanje slijedećeg udarca, polja ili matcha[uredi]

Kada je protivnikova loptica u mirovanju, ili se takvom smatra prema Pravilu 16-2, igrač može protivniku priznati pogodak slijedećim udarcem i lopticu može ukloniti bilo koja od strana, palicom ili na neki drugi način. Igrač može protivniku priznati polje ili match bilo kada prije završetka igranja polja, odnosno matcha. Priznavanje udarca, polja ili matcha ne može se poništiti niti povući.

2-5 Žalbe[uredi]

Ako u match igri dođe do dvojbe ili rasprave među igračima, a nema pravilno ovlaštenog predstavnika Odbora koji bi bio na raspolaganju u razumnom roku, igrači trebaju nastaviti match bez zastoja. Svaka žalba mora biti predana Odboru na razmatranje prije no što ijedan od igrača odigra sa slijedećeg početnog područja ili u slučaju posljednjeg polja u matchu, prije no što svi igrači napuste putting green. Ni jedan kasniji zahtjev neće biti razmatran, osim ako je osnovan na činjenicama prvotno nepoznatim igraču koji zahtjev podnosi ili mu je protivnik dao pogrešnu informaciju (Pravilo 6-2a i Pravilo 9). U svakom slučaju, zahtjev se neće razmatrati nakon službene objave rezultata matcha, osim ako Odbor ne smatra da je protivnik znao da daje pogrešnu informaciju.

2-6 Opća kazna[uredi]

Kazna za povredu Pravila u match igri je gubitak polja, osim kada je predviđeno drugačije.

Pravilo 3. Stroke igra[uredi]

3-1 Pobjednik[uredi]

Pobjednik je natjecatelj koji odigra standardnu rundu ili runde u najmanjem broju udaraca.

3-2 Propust u ubacivanju[uredi]

Ako natjecatelj propusti ubaciti lopticu u neku od jamica, a ne ispravi pogrešku prije no što odigra udarac sa slijedećeg početnog područja ili u slučaju posljednjeg polja u rundi prije no što napusti putting green, bit će diskvalificiran.

3-3 Dvojba u vezi postupka[uredi]

a) Postupak
Ako, isključivo u stroke igri, za vrijeme igranja polja natjecatelj nije siguran u svoja prava ili ispravan postupak, on može bez kazne odigrati drugu lopticu. Nakon situacije u kojoj je dvojba nastala, natjecatelj treba prije daljnjih postupaka objaviti svom markeru ili suigraču svoju odluku da postupa prema ovom Pravilu, kao i izabrati lopticu čiji će se rezultat računati ako Pravila to budu dopuštala. Natjecatelj mora činjenice predočiti Odboru prije predavanja rezultatske kartice, osim ako s obje loptice postigne isti rezultat. Ako tako ne postupi, biti će diskvalificiran.
b) Određivanje rezultata na polju
Ako Pravila dopuštaju postupak koji je natjecatelj odabrao, rezultat postignut odabranom lopticom biti će njegov rezultat na tom polju. Ako natjecatelj propusti unaprijed najaviti svoju odluku o primjeni ovog Pravila ili svoj odabir, računat će mu se rezultat postignut izvornom lopticom ili ako ona nije jedna od onih koje su odigrane, lopticom koja je prva bila u igri ako Pravila dopuštaju postupak primijenjen na toj loptici.
Napomena: Druga loptica odigrana prema Pravilu 3-3 nije privremena loptica prema Pravilu 27-2.

3-4 Odbijanje prihvaćanja Pravila[uredi]

Ako natjecatelj odbije prihvatiti Pravilo, utječući time na prava drugog natjecatelja, biti će diskvalificiran.

3-5 Opća kazna[uredi]

Kazna za povredu Pravila u stroke igri je dva kaznena udarca, osim kada je predviđeno drukčije.