Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Putting green

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 16. Putting green[uredi]

Definicije

"Putting green" je područje igranog polja koje je posebno pripremljeno za putting ili ga je Odbor definirao kao takvo na neki drugi način. Loptica je na putting greenu kada bilo kojim svojim dijelom dodiruje putting green.
"Linija putta" je smjer kojim igrač želi uputiti lopticu nakon udarca na putting greenu. Linija putta uključuje i razumnu udaljenost na obje strane namjeravanog smjera, osim u skladu s Pravilom 16-1e. Linija putta ne prostire se iza rupe.
Loptica je "ubačena" kada se umiri unutar opsega rupe i cijelom se površinom nalazi ispod razine ruba rupe.

16-1 Općenito[uredi]

a) Dodirivanje linije puta
Linija puta ne smije se dotaknuti osim:
-igrač može odstraniti pijesak i rasutu zemlju na putting greenu kao i druge slobodne zapreke, podižući ili gurajući ih rukom ili palicom u stranu, ne utijskujući pritom ništa u tlo,
-adresirajući lopticu, igrač smije palicu prisloniti ispred loptice ne utiskujući pritom ništa u tlo,
-pri mjerenju - Pravilo 10-4,
-pri podizanju loptice - Pravilo 16-1b, (v) pri utiskivanju oznake položaja loptice,
-pri popravljanju pokrova starih jamica ili otisaka loptice na putting greenu - Pravilo 16-1c i (vii) pri uklanjanju pomičnih smetnji - Pravilo 24-1. (Pokazivanje linije putta na putting greenu - vidi Pravilo 8-2b).
b) Podizanje loptice
Loptica se na putting greenu smije podignuti i po želji očistiti. Tako podignuta loptica mora se vratiti na mjesto s kojeg je i bila podignuta.
c) Popravljanje pokrova jamica, otisaka loptice i ostalih oštećenja
Igrač smije popraviti pokrov starih jamica ili oštećenja na putting greenu nastala udarom loptice, bez obzira na to leži li njegova loptica na putting greenu ili ne. Ako se pritom loptica pomakne, mora biti vraćena na mjesto, bez kazne. Sva ostala oštećenja na putting greenu ne smiju se popravljati ako bi to moglo pomoći igraču u njegovom slijedećem igranju tog polja.
d) Provjeravanje površine
Za vrijeme igranja polja igrač ne smije isprobavati površinu putting greena kotrljanjem loptice ili trljanjem same površine.
e) Stajanje iznad ili na liniji putta
Igrač ne smije izvesti udarac na puting greenu iz stava pri kojem stoji s obje strane linije putta ili ijednom nogom dodiruje liniju putta, odnosno njen produžetak iza loptice.
f) Pozicija caddiea ili partnera
Izvodeći udarac na putting greenu, igrač ne smije dopustiti svom caddieu, partneru ili njegovom caddieu da stoje na ili u neposrednoj blizini produžetka linije putta iza loptice.
g) Izvođenje udarca za vrijeme kretanja druge loptice
Igrač ne smije izvesti udarac za vrijeme kretanja druge loptice nakon što je bila udarena na putting greenu, osim ako je to učinio kada je bio njegov red za igranje, te neće biti kažnjen. (Podizanje loptice koja ometa ili potpomaže igru dok se druga loptica kreće - vidi Pravilo 22.)
Kazna za povredu pravila 16-1 Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

16-2 Loptica koja visi nad jamicom[uredi]

Kada bilo koji dio loptice visi nad rubom jamice, igraču je dopušteno vrijeme potrebno da dođe do jamice bez prekomjernog zadržavanja i dodatnih 10 sekundi da utvrdi da li se loptica umirila. Ako do tog trenutka loptica nije pala u jamicu, smatra se da se umirila. Ako loptica nakon toga padne u jamicu, smatra se da ju je igrač ubacio svojim posljednjim udarcem i dodat će si jedan kazneni udarac svom rezultatu na tom polju; inače nema kazne prema ovom Pravilu. (Nepotrebno zadržavanje - vidi Pravilo 6-7).

Pravilo 17. Zastavica[uredi]

17-1 Zastavica pridržavana, uklonjena ili dignuta u zrak[uredi]

Prije i za vrijeme udarca, igraču se zastavica smije pridržati, ukloniti ili držati u zraku radi pokazivanja položaja jamice. Ovo može biti učinjeno samo uz odobrenje igrača prije odigravanja udarca. Ako se prije udarca zastavica pridržava, ukloni ili je drži u zraku bilo tko s igračevim znanjem i bez primjedbi, smatra se da je igrač takvo djelovanje odobrio. Ako bilo tko pridržava ili drži zastavicu, ili stoji blizu jamice za vrijeme izvođenja udarca, smatra se da rukuju zastavicom sve dok se loptica ne umiri.

17-2 Neovlašteno rukovanje[uredi]

a) Match igra
U match igri, protivnik ili njegov caddie ne smiju bez igračevog znanja ili odobrenja pridržavati, uklanjati niti držati zastavicu za vrijeme dok ovaj izvodi udarac ili se njegova loptica kreće.
b) Stroke igra
U stroke igri, ako suigrač ili njegov caddie pridržava, ukloni ili drži zastavicu u zraku bez natjecateljevog znanja ili odobrenja, a dok ovaj izvodi udarac ili se njegova loptica kreće, suigrač će dobiti kaznu za povredu ovog Pravila. Ako u takvim okolnostima natjecateljeva loptica udari u zastavicu ili osobu koja njome rukuje ili bilo što što ona nosi sa sobom, natjecatelj se ne kažnjava, a loptica će se igrati onako kako leži, osim ako je udarac bio odigran s putting green-a u kojem će slučaju udarac biti poništen, loptica vraćena na isto mjesto, a udarac ponovljen.
Kazna za povredu pravila 17-1 ILI -2: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

17-3 Loptica koja pogodi zastavicu ili osobu koja njome rukuje[uredi]

Igračeva loptica ne smije pogoditi:
a) Zastavicu koju je pridržavao, uklonio ili je drži u zraku igrač, njegov partner ili jedan od njihovih caddiea ili druga osoba koja zastavicom rukuje s igračevim znanjem ili odobrenjem ili
b) Igračevog caddiea, partnera ili njegovog caddiea dok rukuje zastavicom ili drugu osobu koja to čini s igračevim znanjem ili odobrenjem ili opremu koju nosi bilo koja od tih osoba ili
c) Zastavicu koja stoji u jamici, a kojom se ne rukuje, kada je loptica odigrana sa putting greena.
Kazna za povredu pravila 17-3: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca i loptica se mora igrati kako leži.

17-4 Loptica naslonjena na zastavicu[uredi]

Ako loptica miruje naslonjena na zastavicu kada je ona u jamici, igrač ili druga osoba koju on ovlasti smiju pomaknuti ili ukloniti zastavicu i ako loptica padne u jamicu, smatrat će se da ju je igrač ubacio svojim posljednjim udarcem. Inače će se loptica, ako je bila pomaknuta, postaviti na rub jamice, bez kazne.