Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Igranje loptice

Izvor: Wikiknjige

Pravilo 12. Traženje i prepoznavanje loptice[uredi]

Definicije

"Hazard" je svaki pješčani ili vodeni hazard.
"Pješčani hazard" je hazard koji se sastoji od pripremljenog dijela tla, obično jame, iz koje je jedan sloj uklonjen i nadomješten pijeskom ili nečim sličnim. Travom prekrivena zemlja na rubu ili unutar pješčanog hazarda nije njegov dio. Rub pješčanog hazarda prostire se okomito prema dolje ali ne i prema gore. Loptica je u pješčanom hazardu kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje pješčani hazard.
"Vodeni hazard" je svako more, jezero, ribnjak, rijeka, jarak, prokop za drenažu ili druga vodena površina na otvorenom (bez obzira sadrži li vodu ili ne), kao i sve slično prirodnog izgleda. Sva voda i tlo unutar granica vodenog hazarda njegovi su dijelovi. Granica vodenog hazarda prostire se okomito prema gore i prema dolje. Stupovi i linije koje označavaju granicu vodenog hazarda, također su u hazardu.

12-1 Traženje i vidljivost loptice[uredi]

U potrazi za svojom lopticom bilo gdje na igralištu, igrač može dirati i savijati visoku travu, trsku, grmlje, trnje, vrijesak ili slično, ali samo u mjeri potrebnoj za pronalaženje i prepoznavanje loptice, pod uvjetom da time ne poboljšava položaj loptice, područje namjeravanog zamaha ili liniju igranja. Igrač ne mora nužno vidjeti svoju lopticu dok odigrava udarac. Ako je loptica u hazardu prekrivena slobodnom zaprekom ili pijeskom, igrač smije grabljama otresti ili drukčije ukloniti onoliko meterijala koliko mu je potrebno da vidi jedan dio loptice. Ako ukloni više od toga ne kažnjava se, a loptica se mora opet prekriti tako da bude vidljiv samo jedan njen dio. Ako se pri tom uklanjanju loptica pomakne, igrač neće biti kažnjen, ali loptica mora biti vraćena na mjesto i po potrebi, ponovno prekrivena. U svezi uklanjanja slobodnih zapreka izvan hazarda, vidi Pravilo 23. Ako se loptica koja leži u slučajnoj vodi, tlu u popravku ili rupi, otisku ili tragu kojeg je načinila životinja koja ruje, gmizavac ili ptica, slučajno pomakne tijekom traženja, neće uslijediti kazna. Loptica se mora vratiti na mjesto, osim ako igrač ne odluči postupiti prema Pravilu 25-1b. Ako se vjeruje da loptica leži u vodi unutar vodenog hazarda, igrač smije to provjeriti s palicom ili drukčije. Ako se pri tom loptica pomakne, mora se bez kazne vratiti na mjesto, osim ako igrač ne odluči postupiti prema Pravilu 26-1.
Kazna za povredu pravila 12-1: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

12-2 Prepoznavanje loptice[uredi]

Igrač je odgovoran za igranje svoje loptice. Svaki igrač treba staviti na svoju lopticu prepoznatljivu oznaku. Osim u hazardu, igrač smije bez kazne podići lopticu za koju vjeruje da je njegova radi prepoznavanja i očistiti je do stupnja potrebnog za prepoznavanje. Ako je loptica njegova, igrač je mora vratiti na mjesto. Prije no što podigne lopticu, igrač mora svoju namjeru najaviti protivniku u match igri ili svom markeru ili suigraču u stroke igri i označiti položaj loptice. Igrač mora dati protivniku, markeru ili suigraču priliku da prati njeno podizanje i vraćanje na mjesto. Ako podigne svoju lopticu bez ranije najave, označavanja položaja loptice ili bez davanja prilike protivniku, markeru ili suigraču da prati postupak ili ako podigne lopticu radi prepoznavanja unutar hazarda ili očisti lopticu više no što je to nužno za prepoznavanje, biti će kaznjen jednim kaznenim udarcem, a loptica mora biti vraćena na mjesto. Ako igrač od kojeg se traži da lopticu vrati na mjesto to ne učini, dobiti će kaznu zbog povrede Pravila 20-3a, ali bez dodatne kazne prema Pravilu 12-2.

Pravilo 13. Igranje loptice kako leži, područje namjeravanog zamaha i pravac igre, stav[uredi]

Definicije

"Hazard" je svaki pješčani ili vodeni hazard.
"Pješčani hazard" je hazard koji se sastoji od pripremljenog dijela tla, obično jame, iz koje je jedan sloj uklonjen i nadomješten pijeskom ili nečim sličnim. Travom prektivena zemlja na rubu ili unutar pješčanog hazarda nije njegov dio. Rub pješčanog hazarda prostire se okomito prema dolje, ali ne i prema gore. Loptica je u pješčanom hazardu kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje pješčani hazard.
"Vodeni hazard" je svako more, jezero, ribnjak, rijeka, jarak, prokop za drenažu ili druga vodena površina na otvorenom (bez obzira sadrži li vodu ili ne), kao i sve slično prirodnog izgleda. Sva voda i tlo unutar granica vodenog hazarda njegovi su dijelovi. Granica vodenog hazarda prostire se okomito prema gore i prema dolje. Stupovi i linije koje označavaju granicu vodenog hazarda, također su u hazardu. "Linija igranja" je smjer kojim igrač želi uputiti lopticu nakon udarca, uz razumnu udaljenost na obje strane od namjeravanog smjera. Linija igranja prostire se okomito prema gore od tla ali se ne prostire iza jamice.

13-1 Loptica se igra onako kako leži[uredi]

Loptica se mora igrati onako kako leži, osim ako je Pravilima predviđeno drugačije (loptica u mirovanju pomaknuta - vidi Pravilo 18.).

13-2 Poboljšavanje položaja, područja namjeravanog zamaha ili linije igranja[uredi]

Ako Pravila ne predviđaju drugačije, igrač ne smije poboljšati ili dozvoliti da mu bude poboljšano: pozicija ili položaj loptice, područje namjeravanog zamaha, linija igranja ili primjereno produženje te linije iza jamice ili područje u kojem će se ispustiti ili postaviti loptica bilo kojom od slijedećih radnji: pomicanjem, savijanjem ili lomljenjem ičega što raste ili je učvršćeno (uključujući nepomične smetnje i objekte koji označavaju područje izvan granica) ili odstranjivanjem ili utiskivanjem pijeska, rasute zemlje, busenova vraćenih u zemlju, drugih otkinutih dijelova travnjaka ili drugih neravnina na tlu osim kako slijedi: pri stvarnom zauzimanju stava, pri izvođenju udarca ili zamahu palice unazad radi udarca, na početnom području u stvaranju ili uklanjanju neravnina na tlu, ili na putting greenu pri odstranjivanju pijeska i rasute zemlje kako je predviđeno Pravilom 16-1a ili popravljanju oštećenja prema Pravilu 16-1c. Palicom se tlo može samo lagano dotaknuti i ne smije se pritiskati.
Izuzetak: Loptica u hazardu - vidi Pravilo 13-4.

13-3 Građenje stava[uredi]

Igrač ima pravo nogama čvrsto zauzeti stav, ali ne smije graditi mjesto na koje će stati.

13-4 Loptica u hazardu[uredi]

Osim kako je predviđeno Pravilima, prije izvođenja udarca na loptici koja je u hazardu (bez obzira da li je u pješčanom hazardu ili u vodenom hazardu) igrač ne smije:
a) provjeriti stanje i sastav tog ili bilo kojeg sličnog hazarda,
b) dodirnuti tlo u hazardu ili vodu u vodenom hazardu palicom ili nečim drugim ili
c) dodirnuti ili pomaknuti slobodnu zapreku koja leži unutar ili dodiruje hazard.
Izuzeci:
1. Pod pretpostavkom da igrač ne provjerava stanje i sastav hazarda niti poboljšava položaj loptice, nije kažnjivo ako igrač:
a) dodirne tlo u bilo kojem hazardu ili vodu u vodenom hazardu pri padu ili kao pokušaj spriječavanja pada, pri odmicanju smetnje, u mjerenju, vraćanju ili podizanju loptice prema nekom Pravilu ili
b) ostavi svoje palice u hazardu.
2. Igrač može nakom igranja udarca ili njegov caddie bilo kada i bez ovlaštenja igrača, izravnati pijesak ili tlo u hazardu pod uvjetom da ako loptica još uvijek leži u hazardu, ne čine ništa što bi moglo poboljšati njen položaj ili pomoći igraču u daljem igranju polja.
Napomena: u svakom trenutku, uključujući i pripremu i zamah za udarac, igrač smije dodirnuti palicom ili nečim drugim svaku smetnju, tvorevinu koju Odbor proglasi sastavnim dijelom igrališta, kao i travu, grmlje, drvo ili bilo što što raste.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - 2 udarca (Traženje loptice - vidi Pravilo 12-1.)

Pravilo 14. Udaranje loptice[uredi]

Definicija

"Udarac" je kretanje palice prema naprijed, izvedeno s namjerom da se pravilno udari i pomakne loptica, ali ako igrač svojevoljno zaustavi palicu u silaznoj putanji prije no što dotakne lopticu, smatra se da nije izveo udarac.

14-1 Pravilno udarena loptica[uredi]

Loptica se mora pravilno udariti glavom palice i ne smije se gurati, okrznuti niti zagrabiti.

14-2 Potpora[uredi]

Pri izvođenju udarca igrač ne smije prihvatiti fizičku potporu ili zaštitu od prirodnih elemenata.
Kazna za povredu pravila 14-1 ILI -2; Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

14-3 Umjetne naprave i neuobičajena oprema[uredi]

Igrač koji dvoji da li bi korištenje neke naprave značilo povredu Pravila 14-3 treba zatražiti mišljenje The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Proizvođać može podastrijeti uzorak naprave koju će proizvoditi na odobrenje The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, kako bi dobio mišljenje da li korištenje te naprave tijekom standardne runde može prouzročiti da igrač povrijedi Pravilo 14-3. Takav uzorak ostaje vlasništvo The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews u svrhu pohrane. Ako proizvođać propusti podastrijeti uzorak prije proizvodnje i/ili promocije naprave, preuzima rizik da naprava neće biti odobrena u skladu s Pravilima golfa. Osim kako je predviđeno Pravilima, tijekom standardne runde igrač ne smije koristiti nikakve umjetne naprave ili neuobičajenu opremu:
a) koja bi mu mogla biti od pomoći pri izvođenju udarca ili u njegovoj igri,
b) u svrhu procjenjivanja ili mjerenja udaljenosti ili uvjeta koji mogu utjecati na njegovu igru ili
c) koja bi mu mogla pomoći u hvatanju palice, osim slijedećeg:
-glatke rukavice smiju biti istrošene,
-smola, prašak i sredstva za sušenje i protiv vlage smiju se koristiti,
-traka ili gaza smije se staviti na hvatište (pod uvjetom da se time hvatište ne učini neodgovarajućim prema Pravilu 4-1c) i
-oko hvatišta se smije omotati ručnik ili maramica.
Kazna za povredu pravila 14-3: Diskvalifikacija.

14-4 Višestruko udaranje loptice[uredi]

Ako igrač palicom udari lopticu više od jedanput tijekom udarca, igrač će brojiti udarac i pridodati kazneni udarac, što znači ukupno dva udarca.

14-5 Igranje loptice u pokretu[uredi]

Igrač ne smije igrati dok je njegova loptica u pokretu. Izuzeci: Pad loptice sa stalka - Pravilo 11-3. Višestruko udaranje loptice - Pravilo 14-4. Kretanje loptice u vodi - Pravilo 14-6. Kada se loptica pokrene nakon što je igrač započeo udarac ili u kretanju palice unazad radi izvođenja udarca, on neće dobiti nikakvu kaznu prema ovom Pravilu radi igranja loptice u kretanju, ali nije izuzet od kazne zbog povrede slijedećih Pravila: Loptica u mirovanju pomaknuta od strane igrača - Pravilo 18-2a. Loptica u mirovanju pokrenuta nakon adresiranja - Pravilo 18-2b. Loptica u mirovanju pokrenuta nakon diranja slobodne zapreke - Pravilo 18-2c. (Slučajno skrenuta ili zaustavljena od strane igrača, partnera ili caddiea - vidi Pravilo 1-2).

14-6 Kretanje loptice u vodi[uredi]

Kada se loptica kreće u vodi u vodenom hazardu, igrač može bez kazne izvesti udarac, ali ne smije odugovlačiti s udarcem u namjeri omogućavanja vjetru ili struji da poboljšaju njen položaj. Loptica u kretanju u vodi u vodenom hazardu može se podignuti ako se igrač odluči pozvati na Pravilo 26.
Kazna za povredu pravila 14-5 ILI -6: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.

Pravilo 15. Igranje pogrešne loptice[uredi]

Definicija

"Pogrešna loptica" je svaka loptica osim:
a) loptice u igri
b) privremene loptice ili
c) u stroke igri, druge loptice odigrane prema Pravilu 3-3 ili Pravilu 20-7b.
Napomena: Loptica u igri uključuje i lopticu koja je zamjenila lopticu u igri bez obzira da li je takova zamjena dopuštena ili ne.

15-1 Općenito[uredi]

Igrač mora ubaciti onu lopticu kojom je igrao s početnog područja osim ako mu Pravila ne dopuštaju da je zamijeni drugom. Ako igrač zamjeni lopticu kada to nije dopušteno, ta loptica nije pogrešna loptica. Ona postaje loptica u igri i ako se greška ne ispravi kako je predviđeno Pravilom 20-6, igrač dobiva kaznu gubitka polja u match igri ili dva udarca u stroke igri. (Igranje s pogrešnog mjesta - vidi Pravilo 20-7).

15-2 Match igra[uredi]

Ako igrač odigra udarac pogrešnom lopticom osim u hazardu, izgubiti će polje. Ako igrač u hazardu odigra jedan ili više udaraca s pogrešnom lopticom, nema kazne. Udarci odigrani u hazardu s pogrešnom lopticom ne ubrajaju se u igračev rezultat. Ako pogrešna loptica pripada drugom igraču, njen je vlasnik mora vratiti na mjesto s kojeg je prvi put bila odigrana kao pogrešna. Ako igrač i protivnik zamjene loptice tijekom igranja polja, prvi koji odigra pogrešnu lopticu drugdje osim u hazardu izgubiti će polje. Ako to nije moguće utvrditi, polje se mora do kraja odigrati zamjenjenim lopticama.

15-3 Stroke igra[uredi]

Ako natjecatelj odigra udarac ili udarce s pogrešnom lopticom, biti će kažnjen sa dva udarca, osim ako su udarac ili udarci odigrani takvom lopticom iz hazarda, kada kazne nema. Natjecatelj svoju grešku mora ispraviti igranjem ispravne loptice. Ako propusti tako postupiti prije no što odigra udarac sa slijedećeg početnog područja ili u slučaju posljednjeg polja u rundi propusti najaviti namjeru za ispravkom svoje greške prije no što napusti putting green, bit će diskvalificiran. Udarci koje natjecatelj odigra s pogrešnom lopticom ne ubrajaju se u njegov rezultat. Ako pogrešna loptica pripada drugom natjecatelju, njen je vlasnik mora vratiti na mjesto s kojeg je prvi put bila odigrana kao pogrešna. (Promijenjeni položaj postavljene ili zamijenjene loptice - vidi Pravilo 20-3b).