Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/I/In

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi I

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Id - Ig - IL - Im - In - Io - Ir - Is


Ina[uredi]

 • Inactive aircraftzrakoplov koji je prizemljen.

Inb[uredi]

 • Inboard –prema unutra, prema centru težišta zrakoplova.
 • Inbound –dolazeći.
 • Inbound leg –nadolazeći krak rotora.
 • Inbound traffic –nadolazeći promet.

Inc[uredi]

 • Incandescent –svjetlucanje, stvaranje svjetla uslijed zagrijavanja.
 • Incendiary bomb –zapaljiva avio-bomba.
 • Inches of mercury –mjerenje tlaka zraka na skali podijeljenoj na "inche".
 • Incidencenapadni kut.
 • Incidence board –mehanički sklop kojim se mjeri napadni kut krila.
 • Inching –impulsno upravljanje.
 • Inclination –nagib, otklon.
 • Inclined plane –simbol zrakoplova na žiroskopskim pokazivačima.
 • Inclinometer –pilotski instrument koji se sastoji od zakrivljene staklene cjevčice ispunjene tekućinom u kojoj je kuglica koja se slobodno kreće. Cjevčica je pričvršćena na konstrukciju. Ako se prilikom naginjanja zrakoplova pomiče i kuglica uz naginjanje postoji i klizanje zrakoplova čija se vrijednost očitava na pripadajućoj skali.
 • Inclusions –čestice nemetalnih nečistoća u materijalu.
 • Incombustible –nezapaljiv, nesagoriv.
 • Incompressible fluids –nestlačiv fluid.
 • Incoming –dolazeći.
 • Inconel –slitina kroma i željeza slična nehrđajućem čeliku.
 • Incontrollable –neupravljiv.

Ind[uredi]

 • Indicatepokazivač.
 • Indication –pokazivanje, znak, indikacija.
 • Indicating fuze –mala lampica paralelno spojena na osigurač koja pokazuje njegovu ispravnost.
 • Induced currentelektrična struja koja se javlja u vodiču koji prolazi kroz magnetno polje.
 • Induced drag –inducirani otpor. Otpor koji se javlja na vrhovima krila tijekom leta, kada se uslijed pokušaja izjednačavanja tlakova na gornjaci i donjaci krila stvaraju vrtložne struje.
 • Inductance –osobina vodiča električne struje da formira polje elektromotorne sile ili napona prolazeći kroz magnetsko polje.
 • Inductance coil –indukcijska zavojnica. Svitak žice koji stvara indukcijsku električnu struju.
 • Indraft –uvlačenje zraka.
 • Induceruvodnik zraka.
 • Inductive kick –izraz za pojavu trenutnog porasta napona pri prestanku toka struje kroz induktivni sklop.
 • Inductive reactance induktivni otpor, otpor različitih polariteta napona pri toku izmjenične struje.
 • Inductor –zavojnica koja stvara induktivitet u električnom sklopu.

Ine[uredi]

 • Inert component weight –težina elemenata konstrukcije.
 • Inert agent –kemikalija za gašenje požara oduzimanjem kisika materijalu koji gori.
 • Inert gas –inertni plin, koji ne stvara nove spojeve u kombinaciji s drugim plinovima.
 • Inert rocket –raketa s inertnim punjenjem.
 • Inertial navigation –inercijalna navigacija koja se koristi promjenama ubrzanja i automatski ispravlja odstupanja od planiranog pravca leta.

Inf[uredi]

 • Inflammable –zapaljiv.
 • Inflation -napuhavanje, puhanje.
 • Inflation valveventil za punjenje.
 • Inflight refueling –nadopuna goriva tijekom leta.
 • Inflow –usisavanje.
 • Infrasonic –podzvučni.

Ing[uredi]

 • Ingest -uvući, usisati nešto.

Inh[uredi]

 • Inherent stability –proračunata stabilnost zrakoplova koja se manifestira pri samoizravnavanju nekog poremećaja položaja tijekom leta.
 • Inhibitor –bilo koja tvar koja usporava ili sprječava reakciju.

Ini[uredi]

 • Initial approach –početno prilaženje.
 • Initial spare parts –osnovni rezervni dijelovi.
 • Initialization –omogućava početak nekog programa.

Inl[uredi]

 • In-line engine –redni motor kojem su svi cilindri u jednom redu. Radilica u tom slučaju može biti postavljena ispod ili iznad cilindra.

Inn[uredi]

 • Innage –ostatak (npr. goriva u spremniku).
 • Inner exhaust conerepni, konusno oblikovani dio trupa.
 • Inner line –pojam označava unutarnju sekciju prstenastih komora izgaranja.
 • Inner skin –unutarnja oplata.
 • Inner tube –gumena cjevčica u ventilu unutarnje gume kotača koja služi sprječavanju izlaska zraka.

Ino[uredi]

 • Inoperative –izvan upotrebe.

Inp[uredi]

 • In phase –stanje kada napon i jakost u električnom krugu istovremeno rastu i padaju.
 • Input speed –pogonski broj okretaja.

Ins[uredi]

 • Inside caliper –mjerni instrument s dvije podesive polugice za mjerenje unutarnjih promjera.
 • Inside micrometer -mikrometar za precizno mjerenje unutarnjeg promjera kružnih profila.
 • Inspect –utvrđivanje stanja nekog dijela ili sklopa zrakoplova propisanim postupcima kontrole.
 • Instability –nestabilnost zrakoplova; osobina povećavanja nastale nestabilnosti nakon poremećaja tijekom leta.
 • Instantaneous rate of climb indicator –vrsta variometra (instrumenta za mjerenje vertikalne brzine zrakoplova) koji koristi unutarnju pumpicu za otklanjanje konstrukcijskog otpora instrumenta.
 • Insulator -izolator, materijal koji sprječava prolaz topline, elektriciteta, zvuka ili vibracija s jednog tijela na drugo.

Int[uredi]

 • Intake valve –usisni ventil klipnog motora.
 • Integral stairway –ugrađeno stepenište.
 • Integral fuel tank –integralni spremnik goriva.
 • Integrated circuit -integrirani elektronički krug.
 • Intensity control –upravljanje elektromagnetskim zračenjem katodne cijevi.
 • Interbracing –unutarnje zatege.
 • Interception –presretanje.
 • Interception radar –radar za presretanje.
 • Glide slope interception –presretanje ravni poniranja.
 • Localizer interception –presretanje snopa pravca.
 • Intercom –komunikacijski sustav unutar zrakoplova, između letačke posade i putnika.
 • Interconnector –element za povezivanje; male cijevi koje spajaju komore izgaranja i služe za prijenos plamena.
 • Intercooler –uređaj za otklanjanje topline iz zraka ili tekućine.
 • Intercostal –uzdužni dio konstrukcije zrakoplova koji je spojen na rebro krila ili okvir trupa.
 • Intercylinder baffles –metalni skretači zračne struje postavljeni oko zrakom hlađenih cilindara radi ravnomjernog hlađenja.
 • Interface
-razdvojna površina;
-sklop ili uređaj koji služi za prilagođavanje rada između dva uređaja ili sklopa.
 • Interference –međusobni utjecaj, smetnje, međusobna aerodinamička indukcija.
 • Ignition interference –smetnje prouzročeno sustavom paljenja.
 • Intergranular corrosion –oblik korozije unutar strukture legure.
 • Interlock –međubrava, automatski kontroliran sklop koji ne dozvoljava rad sustava dok se brava ne isključi.
 • Intermittent –prekidač, pulsirajući
 • Intermittent firing duct –pulsirajući mlazni motor.
 • Intermittent impulse duct -pulsirajući mlazni motor.
 • Intermittent jet engine - pulsirajući mlazni motor.
 • Intermittent light –treptajuće svjetlo.
 • Intermittent load - nestalno opterećenje.
 • Intermittent ramjet - pulsirajući mlazni motor.
 • Intermodal carriage –mješoviti prijevoz.
 • Interphone system –komunikacijski sustav između članova posade i njihove komunikacije s osobljem održavanja na tlu.
 • Interplane struts
-upornice,
-zatezni elementi između dva krila kod dvokrilaca.
 • Interrib bracing -traka za pojačavanje spojeva na krilu preko kojih se navlači platno. Postavljaju se dijagonalno na strukturu zrakoplova.
 • Interrupter –prekidač.
 • Interrupter gear –uređaj koji usklađuje ispaljivanje metaka kroz propeler.
 • Interspar rib –rebro između ramenjača.

Inv[uredi]

 • Invar –legura željeza i nikla s vrlo niskim koeficijentom toplinskog širenja.
 • Inversion –temperaturna inverzija (kada se topli zrak nalazi iznad hladnog zraka na Zemlji.
 • Inverted engine –klipni motor čija je radilica i kućište iznad cilindara.
 • Inverter –pretvarač.