Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Definicije

Izvor: Wikiknjige

Definicije su poredane abecednim redom i neke se ponavljaju na početku Pravila kojem pripadaju. U samim Pravilima, pojmovi koji mogu biti važni u primjeni Pravila, podcrtani su pri prvom pojavljivanju.

A[uredi]

Adresiranje loptice

Igrač je "adresirao lopticu" kada je zauzeo stav i palicom dotakao tlo, osim u hazardu, gdje se loptica adresira već samim zauzimanjem stava.

B[uredi]

Bočni vodeni hazard

"Bočni vodeni hazard" je vodeni hazard ili njegov dio, smješten tako da je nemoguće ili je od strane Odbora proglašeno nepraktičnim ispuštanje loptice iza vodenog hazarda prema Pravilu 26-1b. Dio vodenog hazarda koji se igra kao bočni vodeni hazard mora biti posebno označen.Loptica se nalazi u bočnom vodenom hazardu kada leži u njemu ili kada bilo koji njen dio dodiruje bočni vodeni hazard.

Napomena 1: Bočni vodeni hazardi trebaju biti označeni crvenim stupovima ili linijama.
Napomena 2: Odbor može Lokalnim Pravilima zabraniti igranje sa zaštićenog prirodnog područja koje je označeno kao bočni vodeni hazard.

C[uredi]

Caddie

"Caddie" je osoba koja nosi ili rukuje igračevim palicama za vrijeme igre i pomaže mu na druge načine u skladu s Pravilima. Kada jedan caddie zajednički opslužuje više igrača, smatra se da on pripada onom igraču čija loptica je u pitanju, a oprema koju nosi smatra se opremom tog igrača, osim ako se caddie ravna po posebnim uputama nekog drugog igrača, u kojem se slučaju i smatra caddiem tog drugog igrača.

F[uredi]

Forecaddie

"Forecaddie" je osoba koju imenuje Odbor radi pokazivanja položaja loptice igračima tijekom igre. On je vanjski posrednik.

H[uredi]

Hazardi

"Hazard" je svaki pješčani ili vodeni hazard.

I[uredi]

Izgubljena loptica

Loptica je "izgubljena" ako je igrač:

a) nije uspio pronaći i identificirati kao svoju u roku od 5 minuta od trenutka kada je igračeva strana, odnosno njihovi caddie započeli potragu za njom,
b) uveo u igru drugu lopticu prema Pravilima, iako možda nije potražio svoju izvornu lopticu
c) odigrao privremenu lopticu s mjesta gdje bi izvorna loptica trebala biti ili s točke koja je bliža jamici od toga mjesta, čime privremena loptica postaje loptica u igri. Vrijeme provedeno u igranju pogrešne loptice ne računa se u petminutno razdoblje traženja.
Izvan granica

"Izvan granica" je područje na kojem je igra zabranjena. Kada je područje izvan granica označeno stupovima ili ogradom, odnosno iza stupova ili ograde, granična linija je određena najbližom unutarnjom točkom stupova ili ograde na nivou tla, ne računajući kose nosače. Kada se područje izvan granica označi linijom na tlu, sama linija je izvan granica. Linija izvan granica prostire se okomito prema gore i prema dolje. Loptica je izvan granica kada je cijelom svojom površinom izvan granica. Igrač može stajati izvan granica da bi odigrao lopticu koja je unutar granica.

J[uredi]

Jamica

"Jamica" mora biti 108 mm u promjeru i najmanje 100 mm duboka. Ako je iznutra obložena, obloga mora biti uvučena barem 25 mm ispod razine putting greena, osim ako priroda tla to ne dopušta. Njezin vanjski promjer ne smije prelaziti 108 mm.

K[uredi]

Kazneni udarac

"Kazneni udarac" je udarac koji se dodaje rezultatu igrača ili strane, prema odgovarajućem Pravilu. U igri trojki ili četvorki, kazneni udarci ne utječu na redosljed igranja.

Kroz teren

"Kroz teren" je cjelokupna površina igrališta osim:

a) Početnog područja i putting greena polja koje se trenutno igra,
b) Svih hazarda na igralištu

L[uredi]

Linija igranja

"Linija igranja" je smjer kojim igrač želi uputiti lopticu nakon udarca, uz razumnu udaljenost na obje strane od namjeravanog smjera. Linija igranja prostire se okomito prema gore od tla ali se ne prostire iza jamice.

Linija puta

"Linija puta" je smjer kojim igrač želi uputiti lopticu nakon udarca na putting greenu. Linija puta uključuje i razumnu udaljenost na obje strane namjeravanog smjera, osim u skladu s Pravilom 16-1e. Linija puta ne prostire se iza jamice.

Loptica u igri

Loptica je u "igri" od trenutka kada igrač izvede udarac s početnog područja. U igri ostaje do trenutka kada bude ubačena u jamicu, osim kada je izgubljena, izvan granica, podignuta ili zamjenjena drugom lopticom, bez obzira da li je takva zamjena dopuštena. Tako zamjenjena loptica postaje loptica u igri.

M[uredi]

Marker

"Marker" je osoba koju imenuje Odbor radi zabilježbe rezultata natjecatelja u stroke igri. Marker može biti i suigrač. Marker nije sudac.

Matchevi

Vidi "Strane i matchevi".

N[uredi]

Natjecatelj

"Natjecatelj" je igrač u stroke natjecanju. "Suigrač" je svaka osoba uz koju natjecatelj igra. Niti jedan od njih nije partner onog drugog. U stroke igri četvorki ili četiri loptice, tamo gdje kontekst dopušta, riječ "natjecatelj" ili "suigrač" podrazumjevat će igračevog partnera.

O[uredi]

Odbor

"Odbor" je komisija zadužena za natjecanje ili ako natjecanja nema, odbor zadužen za igralište.

Oprema

"Oprema" je sve što igrač koristi, oblači ili nosi, osim loptica koje odigra i sitnih predmeta kao što su novčić ili stalak za loptice, kada se oni koriste za označavanje položaja loptice ili opseg područja na kojem se loptica smije ispustiti. Oprema uključuje i golf vozila s motorom ili bez njega. Ako takvo vozilo koriste dva ili više igrača, vozilo i sve što je u njemu smatra se opremom igrača čija je loptica u pitanju. Kada vozilom upravlja jedan od igrača koji ga dijele, vozilo i sve što je u njemu smatra se opremom tog igrača.

Napomena: loptica kojom se igralo na određenom polju postaje dio opreme kada se podigne i ne vrati u igru.

P[uredi]

Partner

"Partner" je igrač udružen s drugim igračem na istoj strani. U igri trojki, četvorki, najboljoj loptici ili igri četiri loptice, tamo gdje kontekst dopušta, riječ "igrač" podrazumjeva njegovog partnera ili partnere.

Peh

Igrač ima "peh" kada loptica u kretanju bude skrenuta ili zaustavljena vanjskim posrednikom (vidi Pravilo 19-1).

Pješčani hazard

"Pješčani hazard" je hazard koji se sastoji od pripremljenog dijela tla, obično jame, iz koje je jedan sloj uklonjen i nadomješten pjeskom ili nečim sličnim. Travom prekrivena zemlja na rubu ili unutar pješčanog hazarda nije njegov dio. Rub pješčanog hazarda prostire se okomito prema dolje ali ne i prema gore. Loptica je u pješčanom hazardu kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje pješčani hazard.

Početno područje

"Početno područje je početna pozicija za polje koje će se igrati. To je pravokutna površina, dugačka dvije duljine palice, kojoj su prednja i bočne strane određene vanjskim krajem dvaju graničnika. Loptica je izvan početnog područja kada je cijela izvan tog područja.

Pogrešna loptica

"Pogrešna loptica" je svaka loptica osim:

a) loptice u igri
b) privremene loptice
c) druge loptice odigrane prema Pravilu 3-3 ili Pravilu 20-7b u stroke igri.
Napomena: loptica u igri uključuje i lopticu koja je zamijenila lopticu u igri bez obzira da li je takva zamjena dopuštena ili ne.
Pomaknuta loptica

Loptica se smatra "pomaknutom" ako napusti svoj položaj i zaustavi se na bilo kojem drugom mjestu.

Pravilo

Izraz "Pravilo" uključuje i Lokalna Pravila koja uvodi Odbor prema Pravilu 33-8a.

Prednost

Za stranu koja ima pravo prva odigrati s početnog područja kaže se da ima "prednost".

Privremena loptica

"Privremena loptica" je loptica odigrana prema Pravilu 27-2 umjesto loptice koja je možda izgubljena izvan vodenog hazarda ili je možda izvan granica.

Promatrač

"Promatrač" je osoba koju imenuje Odbor kao pomoć sucu pri utvrđivanju činjenica i prijavi svake povrede Pravila. Promatrač ne smije rukovati zastavicom, stajati na ili označavati položaj jamice, kao ni podizati lopticu ili označavati njen položaj.

Putting green

"Putting green" je područje igranog polja koje je posebno pripremljeno za putting ili ga je Odbor definirao kao takvo na neki drugi način. Loptica je na putting greenu kada bilo kojim svojim dijelom dodiruje putting green.

S[uredi]

Savjet

"Savjet" je svaki prijedlog ili sugestija koja može utjecati na igrača i odrediti njegovu igru, izbor palice ili način izvođenja udaraca. Informacija u svezi Pravila i općih podataka kao što su razmještaj hazarda ili položaj zastavice na putting greenu, ne smatra se savjetom.

Slobodne zapreke

"Slobodne zapreke" su prirodni predmeti kao što su kamenčići, lišće, grane i grančice, životinjski izmet, crvi, kukci, kao i hrpice tla koje ovi načine, pod uvjetom da nisu učvršćene, rastuće ili čvrsto ukopane, te da ne prijanjaju uz lopticu. Pjesak i komadići zemlje su slobodne zapreke na putting greenu ali ne i drugdje. Snjeg i prirodni led su slobodne zapreke ili slučajna voda, prema izboru igrača. Umjetni led je smetnja. Rosa i mraz nisu slobodne zapreke.

Slučajna voda

"Slučajna voda" je bilo kakva privremena nakupina vode na terenu, vidljiva prije ili nakon što igrač zauzme stav, a ne nalazi se unutar vodenog hazarda. Snjeg i prirodni led su slučajna voda ili slobodna zapreka, prema izboru igrača, a umjetni led je smetnja. Rosa i mraz nisu slučajna voda. Loptica je u slučajnoj vodi kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje slučajnu vodu.

Smetnje

"Smetnja" je sve umjetno, uključujući i umjetne površine, ceste, staze i umjetni led, osim:

a) objekata koji označavaju područje izvan granica kao što su zidovi, ograde, stupovi i rešetke
b) svih dijelova nepomičnih umjetnih objekata koji su izvan granica
c) svih tvorevina koje je Odbor proglasio sastavnim dijelom terena.
Suigrač

Vidi "Natjecatelj".

Standardna runda

"Standardna runda" sastoji se u igranju polja na igralištu u njihovom ispravnom slijedu, ako Odbor ne odredi drugačije. Broj polja u standardnoj rundi je 18, osim ako Odbor nije odobrio neki manji broj. U vezi proširenja standardne runde u match igri vidi Pravilo 2-3.

Stav

Zauzimanje "stava" sastoji se u postavljanju igračevih stopala u položaj za udarac i pripremi za njegovo izvođenje.

Strane i matchevi
-Strana: igrač ili dva i više igrača koji su partneri.
-Pojedinci: match u kojem jedan igrač igra protiv drugog.
-Trojac: match jednog igrača protiv dvojice pri čemu svaka strana igra jednom lopticom.
-Četverac: match dva protiv dva igrača pri čemu svaka strana igra jednom lopticom.
-Tri loptice: match igra tri igrača jednog protiv drugog pri čemu svaki igra svojom lopticom. Svaki igrač igra dva odvojena matcha.
-Najbolja loptica: match u kojem jedan igrač igra protiv bolje od loptica druge dvojice ili najbolje od loptica ostale trojice.
-Četiri loptice: match u kojem dva igrača igraju bolju od svojih loptica protiv bolje od

loptica druga dva igrača.

Sudac

"Sudac" je osoba koju imenuje Odbor i koji prateći igrače prosuđuje činjenice i primjenjuje Pravila igre. Njegova je dužnost reagirati na svaku povredu Pravila koju primjeti ili na koju bude upozoren. Sudac ne smije rukovati zastavicom, stajati na ili označavati položaj jamice kao ni podizati lopticu ili označavati njen položaj.

T[uredi]

Teren

"Teren" je cijelo područje na kojem je igra dopuštena. Vidi Pravilo 33-2.

Tlo u popravku

"Tlo u popravku" je svaki dio terena tako označen po odredbi Odbora ili tako određen od strane njegovog ovlaštenog predstavnika. Pojam uključuje i materijal prikupljen za odvoz i jame koje načini greenkeeper, čak i ako ovi nisu posebno označeni. Stupovi i linije koje označavaju tlo u popravku, njegov su sastavni dio. Granica tla u popravku prostire se okomito prema dolje ali ne i prema gore. Loptica je unutar tla u popravku kada leži ili bilo kojim svojim dijelom dodiruje tlo u popravku.

Napomena 1: Pokošena trava i drugi materijal ostavljen na terenu bez namjere da bude uklonjen nije tlo u popravku ako nije označeno kao takvo.
Napomena 2: Odbor može Lokalnim Pravilom zabraniti igru s tla u popravku ili sa zaštićenog prirodnog područja koje je označeno kao tlo u popravku.

U[uredi]

Ubačena loptica

Loptica je "ubačena" kada se umiri unutar opsega jamice i cijelom se površinom nalazi ispod razine ruba jamice.

Udarac

"Udarac" je kretanje palice prema naprijed, izvedeno s namjerom da se pravilno udari i pomakne loptica, ali ako igrač svojevoljno zaustavi palicu u silaznoj putanji prije no što dotakne lopticu, smatra se da nije izveo udarac.

V[uredi]

Vanjsko posredovanje

"Vanjsko posredovanje" je svako djelovanje koje nije dio match igre ili u stroke igri dio natjecateljeve strane, što uključuje i suca, markera, promatrača i forecaddiea. Vjetar i voda ne smatraju se vanjskim posredovanjem.

Vodeni hazard

"Vodeni hazard" je svako more, jezero, ribnjak, rijeka, jarak, prokop za drenažu ili druga vodena površina na otvorenom (bez obzira sadrži li vodu ili ne), kao i sve slično prirodnog izgleda. Sva voda i tlo unutar granica vodenog hazarda njegovi su dijelovi. Granica vodenog hazarda prostire se okomito prema gore i prema dolje. Stupovi i linije koje označavaju granicu vodenog hazarda, također su u hazardu.

Napomena 1: Vodeni hazardi (koji nisu bočni vodeni hazardi), trebaju biti označeni žutim stupovima ili linijama.
Napomena 2: Odbor može Lokalnim Pravilom zabraniti igranje sa zaštičenog prirodnog područja koje je označeno kao vodeni hazard

Z[uredi]

Zastavica

"Zastavica" je pokretljivi, uspravni pokazivač sa ili bez tkanine ili sličnog materijala na vrhu, postavljen u jamicu da bi pokazivao njen položaj. Zastavica mora biti kružnog poprečnog presjeka.