Njemački jezik/Sadržaj

Izvor: Wikiknjige
Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Sadržaj ove wikiknjige[uredi]

100% Abeceda i izgovor

100% Deklinacija članova

100% Muška deklinacija

100% Ženska deklinacija

100% Mješovita deklinacija

100% Deklinacija vlastitih imena

100% Posvojne zamjenice od imena i imenica

100% Prezent

100% Preterit

100% Imperativ

100% Futur prvi

100% Perfekt

100% Pluskvamperfekt

100% Futur drugi

100% Kondicional

100% Odvojivi prefiks

100% Povratni glagoli

100% Bezlični glagoli

100% Modalni glagoli

100% Pasiv

100% Brojevi

100% Jaka deklinacija

100% Slaba deklinacija

100% Mješovita deklinacija

100% Komparacija

100% Osobne zamjenice

100% Posvojne zamjenice

100% Pokazne zamjenice

100% Upitne zamjenice

100% Odnosne zamjenice

100% Neodređene zamjenice

100% Prijedlozi s genitivom

100% Prijedlozi s dativom

100% Prijedlozi s akuzativom

100% Prijedlozi s dativom ili akuzativom

100% Sažimanje prijedloga s određenim članom

100% Složenice od prijedloga i zamjenice

100% Prilozi mjesta, vremena i načina

100% Prilozi uzroka i izjave

100% Komparacija priloga

100% Veznici

100% Uzvici

100% Doprinositelji

100% Vježba 1

100% Vježba 2

100% Vježba 3

100% Vježba 4

100% Vježba 5

100% Vježba 6

100% Vježba 7

100% Vježba 8

100% Vježba 9

100% Rješenje 1

100% Rješenje 2

100% Rješenje 3

100% Rješenje 4

100% Rješenje 5

100% Rješenje 6

100% Rješenje 7

100% Rješenje 8

100% Rješenje 9