Prijeđi na sadržaj

Njemački jezik/Vježba 3

Izvor: Wikiknjige
Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Vježba[uredi]

Ovi su zadaci za prezent:
1. Napiši 3. lice jednine od glagola sein.
2. Konjugiraj glagol helzen (pravilan).
3. Konjugiraj glagol schlafen (/).
4. Konjugiraj glagol stehlen (*).
Ovi su zadaci za preterit:
5. Napiši 1. lice množine glagola haben.
6. Konjugiraj glagol lügen (log).
7. Konjugiraj glagol schmecken.
8. Konjugiraj glagol brennen (brannte).
Ovi su zadaci za imperativ:
9. Napiši 2. lice množine glagola komponieren.
10. Konjugiraj glagol schmelzen (schmolz).
Ovo su zadaci za futur prvi:
11. Napiši 3. lice množine glagola finden.
12. Konjugiraj glagol wickeln.
Ovo su zadaci za perfekt:
13. Napiši 1. lice jednine glagola fahren (fuhr, b., gefahren).
14. Konjugiraj glagol aufreißen (riss auf, h., aufgerissen).
Ovo su zadaci za pluskvamperfekt:
15. Napiši 3. lice množine glagola liefern (h.).
16. Konjugiraj glagol hängen (h.).
Ovo su zadaci za futur drugi:
17. Napiši 2. lice množine glagola informieren (h.).
18. Konjugiraj glagol unterrichten (h.).
Ovo su zadaci za ostali zadatci (prezent):
19. Napiši 1. lice jednine glagola umdrehen (sich)(h.).
20. Napiši 3. lice jednine srednjega roda glagol donnern.
21. Napiši 2. lice jednine glagola können.
Ovo su zadaci za pasiv:
22. Napiši 1. lice jednine prezenta pasiva od schicken.
23. Napiši 2. lice množine od pluskvamperfekta pasiva od träumen.
24. Napiši 3. lice jednine od kondicionala pasiva od aufsagen.
Ovo je zadatak za kondicional:
25. Napiši 3. lice množine od richten.
Rješenje