Prijeđi na sadržaj

Njemački jezik/Glagoli/Perfekt

Izvor: Wikiknjige
Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Perfekt je u njemačkom jeziku složeno glagolsko vrijeme. Tvori se od pomoćnog glagola (haben ili sein) i participa perfekta glagola.Perfekt izražava blisku prošlost.

Particip perfekta[uredi]

Particip perfekta se tvori tako da glagolu zamjenimo nastavak -en nastavkom -t, a ispred glagola (kao prefiks) stavimo ge-, ali naravno postoje i nepravilni glagoli koji nepravilno tvore particip perfekta pa je njihov particip perfekta potrebno naučiti napamet.
Primjer 1.
haben, sein i werden
haben = ge + haben + t = gehabt
sein = gewesen
werden = geworden

Pomoćni glagol[uredi]

Pomoćni glagol može biti haben ili sein. Većina glagola koristi glagol haben kao pomoćni. Glagoli koji imaju uza se sein su neprijelazni glagoli koji označavaju kretanje ili promjenu stanja te glagoli sein, werden i bleiben.
npr. gehen - ići (Ich bin zum Haus gegangen. - Išao sam kući. kući - dativ)
loben - hvaliti (Ich habe Ana gelobt. - Hvalio sam Anu. Anu - akuzativ)

Tvorba perfekta[uredi]

Primjer 1.
haben, sein i werden

Lice Jednina Množina
1. ich habe gehabt wir haben gehabt
2. du hast gehabt ihr habt gehabt
3. er hat gehabt sie haben gehabt
Lice Jednina Množina
1. ich bin gewesen wir sind gewesen
2. du bist gewesen ihr seid gewesen
3. sie ist gewesen sie sind gewesen
Lice Jednina Množina
1. ich bin geworden wir sind geworden
2. du bist geworden ihr seid geworden
3. es ist geworden sie sind geworden
  • U rječnicima se to označava ovako: s'ein (war, b., gewesen)', haben (hatte, h., gehabt)
  • Ako je glagol pravilan, u zagradi se stavlja samo slovo pomoćnog glagola (h. ili b.) npr. heiraten (h.) - ženiti se, udavati se,
    heimkehren (b.) - vratiti se kući

(h. = haben, habe; b. = sein, bin)
Primjeri u rečenicama:
Ich bin in die Schule gegangen. - Išao sam u školu. [gehen (ging, b. gegangen) ići]

  • Particip perfekta uvijek ide na kraj
  • Glagoli koji završavaju na -ieren te koji imaju prefiks emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- particip perfekta tvore samo dodavanjem nastavka -t