Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/V/Promjenjiv

Izvor: Wikiknjige
Variable –promjenjiv, promjenjiva veličina.

Pojmovi vezani za "variable"[uredi]

Promjenjiva geometrija krila (F-111)
Konus na ulazu zraka (MiG-21)
 • Variable absolute pressure controller, VPC –sklop unutar sustava turbopunjača koji ograničava maksimalne tlakove punjenja i izlazne tlakove iz kompresora.
 • Variable angle stator vanes -lopatice u usisnom kanalu i kompresoru na turbo-ventilatorskom motoru koje mijenjaju napadne kutove u ovisnosti o potrebnom protoku.
 • Variable camber –promjenjiva krivina aeroprofila.
 • Variable capacitor –promjenjivi kondenzator, kondenzator s promjenjivim kapacitetom uslijed promjene udaljenosti njegovih ploča.
 • Variable chord –promjenjiva tetiva.
 • Variable cycle engine –vidi "Hipersonic engine".
 • Variable displacement pump –pumpa s promjenjivim protokom koji se određuje s tlakom u sustavu.
 • Variable geometry air inlet duct –ususnik mlaznog motora promjenjivog presjeka. Nalazi se najčešće na usisnicima vojnih zrakoplova koji lete iznad dva Macha.
 • Variable geometry wing –zrakoplov s promjenjivom geometrijom krila. Zakošenost krila se na ovim zrakoplovima ručno ili automatski mijenja u ovisnosti o režimu leta.
 • Variable-MU tube –elektronska cijev s kontrolnom mrežicom u kojoj su žice manjeg razmaka na krajevima mrežnice.
 • Variable pitch propellerpropeler s promjenjivim korakom, ovisno o režimu leta.
 • Variable pitch turbo-fan –modernija konstrukcija lopatica turbo-ventilatorskog motora na kojem se lopatice mogu postavljati pod razne kutove, ovisno o režimu rada motora.
 • Variable resistor –reostat; promjenjivi elektro-otpornik na kojem se otpornost podešava količinom protoka fluida kroz neki sustav.
 • Variable restrictor –uređaj za podešavanje protoka kroz neki sustav.
 • Variable sweep wing -promjenjiva geometrija krila.
 • Variable vane –okretna lopatica.