Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Toplotni

Izvor: Wikiknjige
Thermal –toplotni, termički.

Pojmovi vezani za "thermal"[uredi]

 • Thermal anti-icing system –sustav protiv zaleđivanja napadnih površina uz pomoć vrućeg zraka koji se dovodi iz motora.
 • Thermal barrier –toplinska barijera, povišena temperatura napadnih rubova zrakoplova uslijed njegove velike brzine, iznad koje se ona više ne smije povećavati.
 • Thermal circuit breaker bimetalni strujni osigurač koji prekida strujni tok kada dođe do preopterećenja ili pregrijavanja.
 • Thermal coefficijent of ressistance –toplinski koeficijent električnog otpora; veličina karakteristična za materijale na kojima se promjenom temperature mijenja i električni otpor.
 • Thermal conductivity –toplotna provodljivost.
 • Thermal conduction –prijenos topline između dvije površine u dodiru.
 • Thermal decomposition –kemijska reakcija rastvaranja materijala uslijed djelovanja povišene temperature.
 • Thermal efficiency –toplinska efikasnost, omjer između dobivene i utrošene toplinske energije u radnom ciklusu motora.
 • Thermal expansion –toplinsko rastezanje, širenje materijala uslijed povećanja temperature.
 • Thermal fatigue –zamor koji nastaje u materijalu turbinskih lopatica radi učestale promjene temperature.
 • Thermal imaging –termovizija, IC posmatranje.
 • Thermal insulation –toplinski izolator.
 • Thermal radiation –toplotno zračenje.
 • Thermal relief valve –tlačni otpusni ventil na statičkom dijelu hidrauličkog sustava koji ispušta višak tlaka nastao povećanjem temperature.
 • Thermal runaway –stanje koje se javlja u nikl-kamdijevim baterijama koje se očituje kao nejednak elektro-otpor čelija uzrokovan povišenjem temperature. Na nekim ćelijama dolazi do smanjivanja otpora i povećanja struje što može rezultirati i eksplozijom baterije.
 • Thermal shock –naprezanja u materijalu koja nastaju uslijed naglih temperaturnih promjena.
 • Thermal switchprekidač koji se aktivira toplinom.