Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Re

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi R

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ra - Re - Ri - Ro - Ru


Rea[uredi]

 • Reach –duljina navoja svjećice.
 • Reactance –otpor vodiča protoku elektrona.
 • Reaction engine –reaktivni motor, mlazni motor koji ostvaruje pogon reakcijom kod izgaranja plinova.
 • Reaction turbine –reakcijska turbina, izvedba sklopa statora i rotora turbine kod koje se lopatice rotora okreću djelovanjem sile konvergentne zračne struje iz lopatica statora.
 • Reactive metalmetal koji u reakciji s kisikom stvara koroziju.
 • Reactive power –reaktivna snaga električnog kruga.
 • Reading –očitavanje, pokazivanje.
 • Direct reading –neposredno očitavanje.
 • Observed reading –izmjerena vrijednost.
 • Remote reading –daljinsko očitavanje.

Reb[uredi]

 • Rebreather bag –vrećica pričvršćena na masku za kisik. U njoj se miješaju kisik i zrak koji se izdiše tako da se dio izdahnutog zraka ponovno udiše.

Rec[uredi]

 • Receiving –prijemni.
 • Receiving inspection –prijemna kontrola.
 • Receiving station –prijemna stanica.
 • Receptacle -mjesto za spajanje.
 • External power receptacle –mjesto za spajanje vanjskog izvora napajanja.
 • Reciprocal outer marker –vanjski marker na suprotnoj strani uzletno-sletne staze.
 • Recirculating fanventilator u kabini zrakoplova koji održava kruženje zraka unutar kabine.
 • Reckoning –računska navigacija.
 • Reclaimed oil –pročišćeno iskorišteno ulje za podmazivanje koje se može ponovno koristiti.
 • Recondition –obnoviti, osvježiti.
 • Recovering –presvlačenje platnenih površina novim platnom.
 • Rectification –popravak, ispravka.
 • Rectifier –ispravljač, električni sklop koji izmjeničnu struju pretvara u istosmjernu.
 • Rectilinear –pravolinijski.
*Rectilinear flight –pravolinijski let.
 • Rectilinear motion –pravolinijsko kretanje.
 • Recurring -izraz za nešto što se učestalo ponavlja.
 • Recurring Airworthiness Directive –zrakoplovna naredba koja se učestalo ponavlja.

Red[uredi]

 • Red line –crvena crta na skali zrakoplovnog pokazivača koja označava najvišu dopuštenu vrijednost rada nekog sklopa ili motora.
 • Red rust –željezni oksid, korozija koja se stvara na površini metala u obliku crvene prašine.
 • Redundancy –udvojenost sustava.

Ree[uredi]

 • Reed valve –krilasti ventil u kompresoru klime koji regulira ulaz i izlaz rashladne tekućine.
 • Reengine –mijenjati motor.

Ref[uredi]

 • Refill –dopunjavati gorivo, nanovo puniti.
 • Refining
-rafiniranje sirove nafte,
-postupak razbijanja molekula na više različitih spojeva.
 • Reflector –reflektor, snop svjetla odbijen od neke glatke površine.
 • Refractory –vatrostalan, teško topiv.
*Refractory coating –vatrostalni premaz (sloj).
 • Refrigerant –rashladna tekućina ili plin koji se koriste u sustavu za rashlađivanje.
 • Refrigeration -hlađenje.
 • Refuel –dopunjavati gorivo, nanovo puniti.
 • Refueling -dopunjavanje goriva.
 • Refueling vahicle –cisterna za snabdijevanje zrakoplova gorivom.
 • Air refueling –dopuna goriva tijekom leta.
 • Refusal speedbrzina u trenutku prekidanja uzlijetanja.
 • Refused take-off –prekinuto uzlijetanje.

Reg[uredi]

 • Region –oblast, zona.
 • Flight information region (FIR) –oblast informacija tijekom leta.
 • Upper information region - oblast informacija tijekom leta za gornji (viši) zračni prostor.
 • Registration certificate –dokument o upisu zrakoplova u registar zrakoplova neke zemlje u koji se unose podaci o vlasništvu, korisniku, broju i datumu upisa, tipu i modelu.
 • Registration mark –oznaka registracije zrakoplova.

Reh[uredi]

 • Reheat –naknadno izgaranje između stupnjeva turbine.
 • Reheat engine –mlazni motor s naknadnim izgaranjem.
 • Reheat thrust –potisak koji razvija komora za naknadno izgaranje.

Rei[uredi]

 • Reignition –ponovno pokretanje motora.
 • Reinforce –pojačavanje nekog spoja dodatkom materijala.
 • Reinforced shell –pojačana ljuskasta konstrukcija trupa zrakoplova pomoću sustava uzdužnica i okvira.
 • Reinforcing tape –poliesterska ili platnena traka koja pojačava zašiveni spoj platnene oplate.

Rej[uredi]

 • Reject –odbaciti neki dio.
 • Rejuvenation –postupak povratka elastičnosti premaza dodavanjem otapala.

Rel[uredi]

 • Relaxsation oscillator –vrsta elektroničkog oscilatora koji proizvodi zupčaste valne oblike napona njegovim naizmjeničnim nabijanjem i otpuštanjem.
 • Relight –ponovno pokretanje motora.
 • Reluctance –otpor prolasku magnetnog toka.

Rem[uredi]

 • Remanufactured engine –potpuno obnovljen motor od strane proizvođača ili za to ovlaštenog servisa. Nakon takve obnove motor ima puni radni resurs.

Ren[uredi]

 • Rene-metal –legura nikla i kroma od koje se izrađuje turbina mlaznog motora.

Rep[uredi]

 • Repair –popravak.
 • Major repair –revizija, veći popravak.
 • Temporary repair –privremeni popravak.
 • Repairman license –ovlaštenje izdano mehaničaru od strane zrakoplovnih vlasti s kojim mu se dopušta obavljanje određenih radnji na održavaju zrakoplova.
 • Repeater indicator –indikator, pokazivač koji prenosi vrijednosti s glavnog instrumenta a nema svoj vlastiti sustav za mjerenje.
 • Replenishing –dopunjavanje tekućine.
 • Report –izvještaj.
 • Accident report –izvještaj o incidentnoj situaciji ili udesu.
 • Flight report –izvještaj s leta.
 • Repulsionsila koja nastoji udaljiti jedan objekt od drugog.

Req[uredi]

 • Request clearance –traženje odobrenja
 • Required equipment –popis opreme koja mora biti instalirana na zrakoplov.
 • Requirements –zahtjevi, uvjeti, propisi.
 • Airworthiness requirements –propisi za plovidbenost zrakoplova.

Res[uredi]

 • Research –istraživanje.
 • Research aircraft –eksperimentalni zrakoplov.
 • Reseau –mreža meteoroloških stanica.
 • Reserve –rezerva, pričuva.
-izraz koji se koristi za određivanje određene količine goriva preporučene za svaki pojedini let.
 • Reservoirspremnik za neku tekućinu ili plin.
 • Residual –preostalo, višak nečega.
 • Residual charge –preostali električni naboj u kondenzatoru nakon njegovog pražnjenja.
 • Residual magnetism –magnetizam koji daje zavojnica nakon što kroz nju struja prestane teći.
 • Residual stress –unutarnje naprezanje.
 • Resin –smola, skupina prirodnih ili umjetnih polu-tekućih materijala koji mogu mijenjati svoja svojstva kada se u njih dodaju odgovarajući katalizatori.
 • Resistant –otporan, postojan.
 • Resistive current -struja u električnom krugu koja se nalazi u fazi s njegovim naponom.
 • Resistivity –osobina materijala da se opire protoku elektrona.
 • Resistor –otpornik, dio elektroničkog kruga koji izaziva pad napona stvaranjem topline.
 • Resistor color code –sustav označavanja otpora na otpornicima s tri ili četiri crte raznih boja.
 • Resistor spark plug -otpornik koji je ugrađen u većinu oklopljenih svjećica koji ograničava struju primljenu kapacitivnim efektom oklopa s čime se smanjuje trošenje elektrode.
 • Reskinning –zamjena oplate zrakoplova.
 • Resojet –pulsirajući mlazni motor.
 • Resonance –rezonancija.
 • Resonance method –ispitivanje strukture materijala puštanjem ultrazvučnih frekvencija kroz materijal. Mjerenjem povratnih signala određuje se postojanje i veličina nepravilnosti.
 • Resonate –rezoniranje, vibracija na određenoj frekvenciji.
 • Respiratormaska za disanje koja se nosi na licu radi zaštite od udisaja otrovnih plinova.
 • Responder –uređaj za povrat (odgovaranje) signala.
 • Restarting –ponovno pokretanje motora nakon što je bio ugašen.
 • In flight restarting –ponovno pokretanje motora tijekom leta.
 • Restoring moment –moment uravnoteženja.
 • Restriction –ograničenje.
 • Speed restriction -ograničenje brzine.
 • Weight restriction -ograničenje težine.
 • Restrictor -otvor za smanjivanje ili ograničavanje protoka fluida.
 • Resultant flux –rezultantni magnetski tok magneta u sustavu paljenja na klipnim motorima. Predstavlja rezultirajuću komponentu zbroja magnetskih tokova rotirajućih magneta i primarne zavojnice.
 • Resultant lift –vektorski zbroj svih sila uzgona koje djeluju na aerodinamičke površine.

Ret[uredi]

 • Retaining nut –matica za učvršćivanje s navojem izvana.
 • Retard –usporiti ili neodređeno odgoditi neki proces.
 • Retard breaker points pomoćni sklop okidača magneta u sustavu paljenja na klipnom motoru koji se aktivira samo prilikom pokretanja motora radi stvaranja "zakašnjele" iskre.
 • Retentivity –sposobnost materijala da zadrži magnetske osobine.
 • Retirement shedule –popis dijelova s određenim vijekom korištenja. Popis sadrži nazive, tvorničke i serijske brojeve, datum i vrijeme ugradnje i datum isteka resursa tj. demontaže.
 • Retort –grijani spremnik tekućine s ugrađenom dugačkom cijevi za destilaciju.
 • Retract –uvući, uvlačenje dijelova zrakoplova.
 • Retractable landing gear –uvlačivo podvozje zrakoplova.
 • Retraed –obnavljanje guma podvozja.
 • Retreating blade –položaj kraka rotora helikoptera u odnosu na smjer leta (krak koji se kreće niz struju gledano na rotor odozgora).
 • Retrofit –napraviti veću modifikaciju nekog dijela.
 • Return to service –potvrda potpisana od strane ovlaštene osobe da je zrakoplov ili neki njegov dio spreman za daljnje korištenje nakon izvršenog servisa.

Rev[uredi]

 • Reversal –promjena smjera.
 • Reverser –uređaj za promjenu smjera kretanja.
 • Thrust reverser –uređaj za skretanje mlaza.
 • Reversible –povratni, koji može mijenjati smjer.
 • Reversible pitsh propellerpropeler postavljen na negativni korak.
 • Revetment –natkriveno, maskirano sklonište za zrakoplov (kaponir).
 • Revision –revizija, promjena dimenzija, oblika ili osobina.
 • Revision block –dio zrakoplovnih nacrta koji sadrži sve izmjene na nekom crtežu.
 • Revolutions per minute (rpm) –broj okretaja u minuti.

Rey[uredi]

 • Reynold's Number –Reynoldosov broj, mjera za dinamičku kvalitetu strujanja zraka. Broj prikazuje umnožak gustoće, brzine i linearne veličine fluida podijeljeno s koeficjentom viskoznosti fluida.