Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Fa

Izvor: Wikiknjige


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi F

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Fa - Fe - Fi - Fl - Fo - Fr - Fu


Faa[uredi]

 • FAA –"Federal Aviation Administration", američka savezna uprava za civilno zrakoplovstvo.
 • FAA-PMA –oznaka na dijelovima zrakoplova koja pokazuje da je dio proizveden od ovlaštenog proizvođača.

Fab[uredi]

 • Fabricavionsko platno, tkanina.
 • Fabric material –tkanina za presvlačenje metalnih konstrukcija zrakoplova.
 • Fabric punch tester –naprava za ispitivanje čvrstoće platnene oplate zrakoplova. Mjeri se sila stiskanja posebno oblikovanog alata do određene dubine u platnu.
 • Fabric repair –popravak platnene oplate na način da se ne umanji njena originalna čvrstoća.

Fac[uredi]

 • Face of propeller –donja strana kraka propelera koja prva udara u strujanje zraka.
 • Face to face bearings –skup ležajeva postavljenih tako da jedna skupina nosi opterećenja u jednom smjeru dok druga skupina nosi opterećenja u drugom smjeru.
 • Facility –sredstvo, oprema.
 • Facility chart –karta u kojoj su ucrtana navigacijska sredstva.
 • Approach facilities –uređaji prilaza na uzletno-sletnu stazu.
 • Rescue facilities –oprema za spašavanje.
 • Factor of safety –faktor sigurnosti ili čvrstoće nekog dijela na maksimalno opterećenje.

Fad[uredi]

 • Fading
-smanjenje trenja na kočnicama. Kada se zagriju, bubanj se širi te se jedan dio odmiče od kočne obloge s čime se smanjuje tarna površina.
-smanjenje jakosti primljenog radio signala.

Fah[uredi]

 • Fahrenheit –temperaturna skala koja pokazuje 32° kada se voda smrzava i 212° kad voda vrije.

Fai[uredi]

 • Fail hardover –pogreška, odnosno kvar automatskog sustava za upravljanje letom, kada se komandna površina otklanja u maksimalni položaj i tu zadržava.
 • Fail safe –osobina nekog dijela konstrukcije zrakoplova kojem se opterećenje prenosi na sekundarni dio konstrukcije u slučaju popuštanja primarnog dijela.
 • Failure –kvar.
 • Failure rate –učestalost kvarova.
 • Fair –zatvoriti aerodinamičkom oplatom.
 • Faired curve –malo zakrivljena površina nekog tijela.
 • Fairing
-pokrov preko dijelova strukture zrakoplova koji ublažava hrapavost površine.
-aerodinamička oplata.
 • Engine fairing –oplata motora.
 • Fairlead –drvene ili plastične vodilice čeličnih užadi komandi zrakoplova koje ne dozvoljavaju izravno nalijeganje užadi na strukturu zrakoplova.

Fal[uredi]

 • False rib –kratko rebro konstrukcije krila koje se proteže od napadnog ruba krila sve do iza prednje ramenjače. Rebro daje bolji oblik i jačinu napadnom rubu na krilima prekrivenim platnom.
 • False spar –dio ramenjače krila na koju su postavljeni nosači krilca.
 • False start –stanje kod startanja turbinskog motora kada je paljenje otpočelo ali nema porasta okretaja što je posljedica nedovoljnog broja okretaja startera.

Fas[uredi]

 • Fastener –naprava koja priteže dva dijela jedan uz drugi.

Fat[uredi]

 • Fatal accident –katastrofa s gubitkom ljudskih života.

Fau[uredi]

 • Fault –greška u radu.
 • Faultfinding –otkrivanje kvara.

Fay[uredi]

 • Faying strip –traka duž ruba lima na metalnoj oplati gdje se limovi spajaju.
 • Faying surfaces –dodirne površine.