Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Servo-pokretač

Izvor: Wikiknjige
Servo –servo-pokretač. Uređaj ili vrsta motora koji slabije ulazne pomake pretvara u jače, radi pokretanja dijelova ili sklopova koji traže veću snagu za pomicanje.

Pojmovi vezani za "servo"[uredi]

 • Servoactuator –servo-pokretač.
 • Servo-altimeter –servo-visinomjer u kojem aneroidni mehanizam pomiče sklop koji stvara pojačane signale za pogon servo-motora, preko kojeg se pomiču kazaljke pokazivača.
 • Servo-control –servo-pokretač; komanda koju pokreče servo-pokretač.
 • Servodyne - servo-pokretač
 • Servo-fuel –količina goriva u ubrizgavačima kojom se određuje otvaranje upravljačkog ventila za protok zraka u motor.
 • Servo loop –automatski upravljački sustav koji šalje signal servo-motoru koji pokreće neki sklop.
 • Servomechanism –servo-mehanizam.
 • Servomotor –vrsta motora koji nakon primanja signala proizvodi mehanički pomak neke komande. Pomak je moguć u oba smjera, ovisno o ulaznom signalu.
 • Servosystem –automatski upravljački sustav koji registrira promjene položaja te nakon odrađenog pomaka šalje povratni signal u upravljački sklop s čime se isključuje rad servo-motora.
 • Servo-tab –podesivo malo krilce na izlaznom rubu neke komande.
 • Servo-type carburetorrasplinjač klipnog motora koji radi na principu pada tlaka u sklopu za određivanje protoka goriva čija je količina proporcionalna protoku zraka prema cilindrima.

Ostala značenja[uredi]

 • Aileron servo –servo-pokretač krilaca.
 • Air-powered servo –servo-pokretač pokretan tlakom zraka.
 • Electric servo –električni servo-pokretač.
 • Elevator servo –servo-pokretač kormila visine.
 • Hydraulic servohidraulični servo-pokretač.
 • Pneumatic servo – servo-pokretač pokretan tlakom zraka.
 • Power control servo – servo-pokretač sustava komandi.
 • Rudder servo – servo-pokretač kormila pravca.
 • Throttle servo – servo-pokretač komande gasa.
 • Trim-tab servo – servo-pokretač trimera.