Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/N/Negativan

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Negative –negativan, obrnut.

Pojmovi vezani za "negative"[uredi]

 • Negative acceleration –negativno ubrzanje, usporavanje.
 • Negative battery terminal –negativne ploče u bateriji.
 • Negative dehidral –negativni postavni kut krila u odnosu na njegovu poprečnu os.
 • Negative electrical charge –neravnomjerno električno stanje izazvano atomima koji imaju više elektrona nego protona.
 • Negative eletrical resistance –smanjenje protoka struje kroz uređaj prilikom porasta napona.
 • Negative lift –negativni uzgon.
 • Negative momentsila u smjeru suprotnom od kazaljke na satu uzrokovana silom rotacije tijela.
 • Negative pressuretlak koji je manji od atmosferskog tlaka.
 • Negative pressure relief valveventil u sustavu stvaranja tlaka kabine koji sprečava da vanjski tlak postane veći od tlaka u kabini.
 • Negative stagger –položaj krila kod dvokrilaca kod kojeg je napadni rub donjeg krila ispred napadnog ruba gornjeg krila.
 • Negative static stability –negativna statička stabilnost zrakoplova.
Obrnuta strijela krila na avionu Grumman x29
 • Negative sweepback –obrnuta strijela krila, vrhovi krila su istureni prema nosu zrakoplova.
 • Negative temperature coefficijent –negativni temperaturni koeficijent, karakteristika uređaja ili vodiča da im se smanjuje otpor s porastom temperature.
 • Negative totque system –sustav koji mijenja nagib krakova propelera sprječavajući stvaranje prevelikog otpora na motoru.
 • Negative vacuum relief valve –ispusni ventil koji se otvara kada u kabini pod tlakom nastane manji tlak od atmosferskog.