Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Superpunjač

Izvor: Wikiknjige
Supercharger –superpunjač (kompresor), zračni kompresor pokretan motorom ili snagom ispušnih plinova koji stvara povišeni tlak u usisnom dijelu motora s čime se povećava njegova snaga.

Pojmovi vezani za "supercharger"[uredi]

  • Supercharger control system –upravljački sustav zračnog kompresora koji kontrolira i ostvaruje stalni tlak punjenja cilindra motora, bez obzira na gustoću zraka.
  • Supercharger engine –motor s kompresorom.
  • Supercharging –povećanje tlaka u cilindrima motora ubacivanjem zraka pod tlakom u njegov usisnik.

Ostala značenja[uredi]

  • Altitude supercharger -visinski kompresor.
  • Centrifugal supercharger –centrifugalni kompresor.
  • Engine supercharger –kompresor motora.
  • Reciprocating supercharger –klipni kompresor.
  • Turbine supercharger –turbo-kompresor.