Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kompas

Izvor: Wikiknjige
Compass –kompas, instrument koji reagira na magnetizam Zemlje. Služi za određivanje strana svijeta. Pokretna magnetna igla uvijek se okreće prema sjeveru.

Pojmovi vezani za "compass"[uredi]

Drugi jezici
Njemački Kompass
Francuski Boussole
Ruski Компас


Kompas smješten na vrhu instrument-table u jedrilici
 • Compass compensation –kompenzacija (baždarenje) kompasa.
 • Compass correction card –kartica uz instrument na kojoj su utvrđene vrijednosti odstupanja u pokazivanju smjera.
 • Compass course –kompasni kurs.
 • Compass deviation –odstupanje pokazivanja.
 • Compass heading – kompasni kurs.
 • Compass locator –niskofrekventni neusmjereni radio-uređaj postavljen uz marker na zemlji radi lakšeg pozicioniranja zrakoplova u prilazu prema ILS postupku.
 • Compass north –kompasni sjever, smjer koji pokazuje kazaljka kompasa. Smjer ovisi i o lokalnim devijacijama magnetskog polja a kompas mora biti kalibriran za veličinu izračunate greške.
 • Compass rose –ruža kompasa, krug s podjelom na glavne (N, S, E, W) i sporedne (NE, SE, SW, NW) strane svijeta kao i na stupnjeve (od 0° do 360° počevši od N).
 • Compass swinging –postupak baždarenja magnetskog kompasa.
 • Compass system –sustav antena, davača i instrumenata koji pokazuju položaj zrakoplova u odnosu na radio-magnetske signale.

Ostala značenja[uredi]

 • Direct-reading compass –magnetni kompas.
 • Distant-reading compass –daljinski kompas.
 • Gyro flux-gate compass –žiro-indukcijski kompas.
 • Gyro stabilized magnetic compass –žiro-magnetski kompas.
 • Magnetic compass –magnetski kompas.
 • Radio compass –radio-kompas.
 • Standby compass –rezervni kompas.
Wikipedija ima članak na temu: