Prijeđi na sadržaj

Pravila golfa/Pravila amaterskog statusa hrvatskog golf saveza

Izvor: Wikiknjige

Odobrena od Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews

Definicija golf igrača amatera

Golf igrač amater je onaj igrač koji igra golf bez naknade i bez profita.

Upravno tijelo*

Upravno tijelo golfa za Pravila amaterskog statusa u bilo kojoj zemlji je nacionalni savez te zemlje, osim u Velikoj Britaniji i Irskoj, u kojima je upravno tijelo Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
  • Upravno tijelo golfa u Hrvatskoj je Hrvatski golf savez, a ovlašteni odbor je Odbor za Pravila i amaterski status HGS-a. Svatko tko nešto namjerava poduzeti, a smatra da bi to moglo ugroziti njegov amaterski status, treba zatražiti odobrenje od ovlaštenog Odbora upravnog tijela.

PRAVILO 1 Gubitak amaterskog statusa u bilo kojoj dobi[uredi]

Slijedeći primjeri su dijela koja su u suprotnosti s definicijom golf igrača amatera i koja uzrokuju gubitak amaterskog statusa:

Profesionalizam[uredi]

a) Primanje plaće ili naknade za poslove profesionalnog golf igrača ili asistenta profesionalnog golf igrača u podučavanju ili igranju.
b) Poduzimanje bilo kakve djelatnosti sa ciljem postajanja profesionalnim golf igračem, osim bezuspješnog prijavljivanja na mjesto pomoćnika (asistenta) profesionalnog igrača u podučavanju ili igranju.
Napomena 1. Ove akcije uključuju ispunjavanje pristupnice za završnu ili jedinu kvalifikacijsku školu ili za kvalifikacijsko natjecanje kojim se određuju profesionalni igrači na turnirima; primanje usluga od sponzora ili sklapanje dogovora, pismenog ili usmenog sa sponzorom ili profesionalnim agentom; dogovor da se primi plaća ili naknada za dozvolu da se ime ili lik vještog igrača koristi u komercijalne svrhe; članstvo u organizaciji profesionalnih golf igrača.
Napomena 2. Primanje plaće ili naknade za poslove prodavača nije samo po sebi kršenje pravila, ukoliko obveze ne uključuju igranje ili podučavanje.

Igranje za novčanu nagradu[uredi]

Igranje za novčanu nagradu ili jednaku protuvrijednost u matchu, na turniru ili na egzibicijama.

Podučavanje[uredi]

Primanje plaće ili naknade za podučavanje u igranju golfa, bilo usmeno, pismeno, pomoću slika i drugim demonstracijama, kako pojedincima tako i grupama.
Iznimke:
1) Poduku u golfu mogu davati namještenici obrazovne ustanove ili sustava i to učenicima te ustanove ili sustava, kao i kamp savjetnici onima za koje su zaduženi, pod uvjetom da vrijeme koje provedu podučavajući golf, godišnje iznosi manje od 50 % vremena koje provedu obavljajući ostale dužnosti koje kao takvi namještenici, odnosno savjetnici imaju.
2) Plaća ili naknada može se primiti za pismene upute, ukoliko nečija vještina ili reputacija kao golf igrača nije bila odlučujući čimbenik u njegovu angažiranju ili naručivanju, odnosno prodaji njegovog rada (djela).

Nagrade i počasni darovi[uredi]

(a) Primanje nagrade ili nagradnog kupona za nagradu maloprodajne vrijednosti koja prelazi vrijednost od: Za takmičenje u više od dvije runde: 3.500,00 kn Za takmičenje u dvije runde ili manje 2.300,00 kn ili bilo koji manji iznos, ukoliko tako odluči Hrvatski golf savez;
(b) Prihvaćanje počasne nagrade u Europi u maloprodajnoj vrijednosti većoj od GBP 300 ili jednake protuvrijednosti, odnosno drugdje, u vrijednosti većoj od USD 500 ili jednake protuvrijednosti ili bilo kojeg manjeg iznosa ako tako odluči Hrvatski golf savez;
(c) Za igrače - juniore one dobi koju odredi Hrvatski golf savez, a koji sudjeluju u takmičenju isključivo za juniore, primanje nagrade ili nagradnog kupona u Europi u maloprodajnoj vrijednosti većoj od GBP 100 ili jednake protuvrijednosti, odnosno drugdje u vrijednosti većoj od USD 200 ili jednake protuvrijednosti ili bilo kojeg manjeg iznosa ako tako odluči Hrvatski golf savez;
(d) Promjena nagrade ili nagradnog kupona u novac;
(e) Primanje napojnice (novčanog dara) u vezi s golf takmičenjem.
Iznimke:
1. Nagrade simbolične vrijednosti ukoliko je njihova simbolična priroda jasno i trajno obilježena.
2. Dozvoljeno je primiti više nagrada od različitih donatora u ukupnoj vrijednosti većoj od 3.500,00 kn, ukoliko njihova pojedinačna vrijednost nije veća od navedene.
Napomena 1. Ograničenja iz stavki (a) ili (c) odnose se na cjelokupnu nagradu ili nagradne kupone koje primi osoba za bilo koje natjecanje ili niz natjecanja tijekom turnira ili egzibicije, uključujući i “hole-in-one” ili druga natjecanja u kojima je čimbenik golf vještina.
Napomena 2. "Maloprodajna vrijednost" je cijena po kojoj se roba može kupiti u trgovini maloprodaje, a teret dokazivanja vrijednosti određene nagrade jest na darovatelju.
Napomena 3. Svrha nagradnog kupona. Nagradni kupon može izdati samo Odbor koji je zadužen za natjecanje i to za kupnju dobara u specijaliziranom ili drugom maloprodajnom dućanu koji odredi Odbor. Nagradni kupon se ne može koristiti za stavke kao što su putovanja ili hotelski troškovi, troškovi u baru ili plaćanje članarine klubu.
Napomena 4. Maksimalna vrijednost nagrada za pojedince. Preporučljivo je da ukupna vrijednost u brutto konkurenciji ili svake handicap skupine ne prelazi dva puta maksimalnu maloprodajnu vrijednost dozvoljenih nagrada u pravilu 1-4(a) i (c) u natjecanju na 18 polja, tri puta u natjecanju na 36 polja, četiri puta u natjecanju na 54 polja i pet puta u natjecanju na 72 polja.
Napomena 5. Počasne nagrade. Te se nagrade odnose na značajne djelatnosti ili doprinose golfu, za razliku od nagrada na turnirima.

Posuđivanje imena ili lika[uredi]

Zbog vještine u golfu ili reputacije, primanje ili dogovor o primanju plaće, naknade ili osobne koristi, neposredno ili posredno, za dozvolu da se ime ili lik koristi na bilo koji način za oglašavanje ili prodaju nečega, bez obzira da li se to odnosi na golf, osim ukoliko se radi o golf autoru ili emiteru kako je dozvoljeno u Pravilu 1-7. Napomena: Igrač može prihvatiti opremu od bilo kojeg dobavljaća ukoliko to ne uključuje reklamiranje proizvoda.

Osobno pojavljivanje[uredi]

Zbog vještine u golfu ili reputacije, primanje plaće ili naknade, neposredno ili posredno, za osobno pojavljivanje. Iznimka: Stvarni troškovi povezani s osobnim pojavljivanjem mogu biti plaćeni ukoliko se ne radi o golf natjecanju ili egzibicijama.

Emitiranje i pisanje[uredi]

Zbog vještine u golfu ili reputacije, primanje plaće ili naknade, posredno ili neposredno, za emitiranje koje se tiče golfa, nekog pojedinačnog ili grupe golf događaja, za pisanje članaka ili knjiga o golfu, ili dozvolu da se nečije ime reklamira ili publicira kao autora članaka ili knjiga o golfu kojima on zapravo nije autor.
Iznimke:
1. Emitiranje ili pisanje kao dio nečijeg primarnog zanimanja, ukoliko nisu uključene upute o igranju golfa (Pravilo 1-3).
2. Povremeno emitiranje ili pisanje, ukoliko
(a) igrač je zaista autor komentara, članaka ili knjiga,
(b) upute o igranju golfa nisu uključene,
(c) plaća ili naknada nema neposrednu ili posrednu svrhu financiranja sudjelovanja u golf natjecanju ili natjecanjima.

Troškovi[uredi]

Prihvaćanje plaćanja troškova, novčano ili na drugi način, od bilo kojeg izvora, za sudjelovanje u golf natjecanju ili egzibiciji. ::Iznimke:
1. Od člana obitelji ili zakonitog skrbnika; ili
2. Kao igrač u natjecanju ili egzibiciji isključivo za igrače koji nisu napunili 18 godina; ili
3. Kao predstavnik zemlje, županije ili kluba u momčadskim natjecanjima ili timskim pripremnim kampovima u zemlji ili inozemstvu, ili kao predstavnik svoje zemlje koji sudjeluje u državnom prvenstvu u inozemstvu neposredno prije ili odmah nakon međunarodnog momčadskog natjecanja, kada su takvi troškovi plaćeni od onog tijela koje igrač zastupa ili od tijela koje kontrolira golf na području koje igrač posjećuje; ili
4. Kao pojedinac imenovan od Nacionalnog ili Županijskog saveza da sudjeluje u događaju u zemlji ili inozemstvu, pod uvjetom da:
(a) imenovani igrač nije još one dobi koju bi moglo odrediti upravno tijelo golfa u zemlji u kojoj je učinjena nominacija;
(b) troškove snosi samo Nacionalni ili Županijski savez odgovoran u području iz kojeg je učinjena nominacija, ili uz odobrenje tijela koje nominira, troškove snosi tijelo koje kontrolira područje koje igrač posjećuje. Troškovi su ograničeni na točno određen broj dana natjecanja u kalendarskoj godini, kako odredi Upravno tijelo golfa u zemlji iz koje je učinjena nominacija. Troškovi moraju uključivati razumno vrijeme za putovanje i dane priprema, povezane s danima natjecanja;
(c) ako se događaj ima održati u inozemstvu, potrebno je dobiti odobrenje od Nacionalnog udruženja zemlje u kojoj će se događaj održati, a ako nominirajuće tijelo nije Nacionalno udruženje zemlje iz koje je učinjena nominacija, nominirajuće tijelo mora najprije dobiti odobrenje od Nacionalnog udruženja;
(d) ako se događaj ima održati u matičnoj zemlji i nominira Županijsko udruženje ili klub, najprije treba zatražiti odobrenje od Hrvatskog golf saveza ili Županijskog saveza u području u kojem će se događaj održati.
(Napomena: pojam “Županijski savez” odnosi se na bilo kakovo područno, državno ili slično udruženje ili savez); ili
5. Kad je igrač pozvan iz razloga koji nisu u svezi vještine igranja golfa, na primjer slavne osobe, poslovni suradnici i sl., da sudjeluje u nekom golf događaju; ili
6. Kao igrač u egzibicijama kojima je cilj pomoći kakvom priznatom dobrotvornom društvu, pod uvjetom da se egzibicija ne održava u svezi s nekim drugim golf događajem, ili
7. Kao igrač u handicap pojedinačnom ili handicap momčadskom sponzoriranom događaju u kojima sponzor plaća troškove igraču da bi sudjelovao u događaju, pod uvjetom da je događaj (natjecanje) odobren kako slijedi:
(a) kada se događaj održava u Hrvatskoj, sponzor najprije mora dobiti odobrenje od Hrvatskog golf saveza, i
(b) kada se događaj održava i u Hrvatskoj i u inozemstvu, sponzor mora dobiti odobrenje od dva ili više Upravnih tijela. Aplikaciju za ovo odobrenje treba poslati Upravnom tijelu one zemlje u kojoj natjecanje započinje.
(c) kada se događaj održava u inozemstvu, sponzor mora dobiti odobrenje od dva ili više Upravnih tijela. Aplikacija za ovo odobrenje šalje se Upravnom tijelu golfa u onoj zemlji čiji će igrači sudjelovati u događaju u inozemstvu.
(Napomena 1: Poslovni troškovi. Dozvoljeno je igranje na golf natjecanjima za vrijeme poslovnog putovanja s plaćenim troškovima ukoliko troškove sudjelovanja u natjecanju snosi igrač osobno. Nadalje, poslovno putovanje mora biti stvarno i konkretno, a ne puka izlika za pravdanje troškova iako je prvotna svrha natjecanje u golfu.)
(Napomena 2: Privatni prijevoz. Prihvaćanje privatnog prijevoza kojeg organizira sponzor natjecanja, posredno ili neposredno kao poticaj igraču da sudjeluje u natjecanju ili egzibiciji, smatra se prihvaćanjem plačanja troškova prema Pravilu 1-8.)

Stipendije[uredi]

Prihvaćanje pogodnosti stipendija ili novčanih pomoći zbog vještine u golfu ili reputacije, osim onih koje odobri Odbor za amaterski status Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews. 10. Članstvo Zbog vještine u igranju golfa ili reputacije, prihvaćanje članstva u golf klubu bez plaćanja pune članarine, sa ciljem igranja za taj klub. 11. Ponašanje štetno po golf Bilo kakvo ponašanje, uključujući i aktivnosti povezane sa golf okladama, koje se smatra štetnim po interese igre.

PRAVILO 2 Postupci za provođenje odredbi i ponovnu uspostavu amaterskog statusa[uredi]

Odluka o povredi definicije golf igrača amatera[uredi]

Kad god se za to Odboru za Pravila i amaterski status Hrvatskog golf saveza stavi na razmatranje informacija o mogućoj povredi definicije golf igrača amatera od strane igrača koji se smatra amaterom, Odbor će nakon potrebnih istraživanja odlučiti da li je došlo do povrede Pravila. Svaki će slučaj biti dužno razmotren. Odluka Odbora je konačna.

Provođenje odredbi[uredi]

Nakon što je donesena odluka da je igrač postupio protivno definiciji golf igrača amatera, Odbor može amaterski status tog igrača proglasiti izgubljenim ili zatražiti da igrač ne sudjeluje u određenim događajima, kao uvijet da zadrži amaterski status. Odbor će se pobrinuti da o tome izvjesti igrača i zainteresirana golf udruženja o akcijama provedenim po ovom članku.

Ponovna uspostava amaterskog statusa[uredi]

Jedino Odbor može igraču vratiti amaterski status ili mu uskratiti ponovnu uspostavu istog. Svaka zamolba za ponovno uspostavljanje amaterskog statusa dužno će se razmotriti. Razmatrajući zamolbe za ponovnom uspostavom amaterskog statusa Odbor će se voditi slijedećim principima:
a) Očekivanje ponovne uspostave amaterskog statusa. Prednost profesionalnog golf igrača u odnosu prema amateru jest ta što se on posvećuje igri kao profesiji. Osobe koje povrijede odredbe amaterskog statusa zadobivaju određene prednosti nedostupne amaterima. Te prednosti se ne gube odmah kao nužna posljedica odluke o prestanku povreda Pravila. Stoga svatko tko želi da mu se ponovno uspostavi amaterski status mora provesti određeno vrijeme čekajući ponovnu uspostavu, kako odredi Odbor. Razdoblje čekanja ponovne uspostave amaterskog statusa počinje s datumom zadnje povrede definicije amaterskog statusa, osim ukoliko Odbor ne odluči da to razdoblje započinje s danom kada je Odbor saznao za posljednju povredu definicije.
b) Razdoblje čekanja ponovne uspostave Razdoblje čekanja ponovne uspostave amaterskog statusa u svezi je s razdobljem u kojem je igrač povrijedio Pravila. Ipak, nikome neće biti vraćen amaterski status ukoliko nisu 56 prošle barem dvije godine uzastopce da se igrač ponaša u skladu s definicijom golf igrača amatera. Odbor ima pravo ovo razdoblje produžiti ili skratiti. Duže razdoblje zahtijeva se od igrača koji su povrijedili Pravila više od pet godina. Igrači nacionalnog značaja koji su duže od pet godina povrijedili Pravila ne mogu ponovno dobiti amaterski status.
c) Jedna ponovna uspostava Igraču se amaterski status može samo jedanput ponovno uspostaviti.
d) Status u očekivanju ponovne uspostave Za vrijeme očekivanja ponovne uspostave, igrač će se ponašati u skladu s definicijom golf igrača amatera. U tom razdoblju igrač ne može sudjelovati u natjecanjima kao amater. Može, međutim sudjelovati u natjecanjima i osvojiti nagradu samo među članovima kluba kojem pripada, s odobrenjem tog kluba, ali ne može predstavljati taj klub pred ostalim klubovima.
Obrasci zamolbe
(a) Svaka zamolba mora biti dostavljena na za to odobrenom obrascu Županijskom udruženju u kojem zamolitelj želi igrati kao amater. To će udruženje, nakon potrebnih istraga, proslijediti zamolbu preko Hrvatskog golf saveza u određeno udruženje profesionalnih golf igrača, koje će ga sa svojim komentarom proslijediti upravnom tijelu golfa u toj zemlji. Obrasci zamolbe za ponovnu uspostavu amaterskog statusa mogu se dobiti od Hrvatskog golf saveza odnosno, županijskog saveza. Zamolba treba sadržavati one podatke koje Royal and Ancient Golf Club može s vremena na vrijeme zatražiti i treba biti potpisana i ovjerena od strane podnositelja zamolbe.
(b) Svaka zamolba podnesena u zemljama pod jurisdikcijom Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews, a koju Hrvatski golf savez smatra sumnjivom ili izvan gore navedenih odredbi, može biti poslana u Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews, čija je odluka konačna.