Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Trup/Kuka za vuču

Izvor: Wikiknjige
slika-1: Prednja kuka
slika-2: Polutežišna kuka
slika-3: Jedinstvena kuka za vuču avionom i startanje pomoću vitla

Kuke za vuču na jedrilici služe za uzlijetanje, pri čemu jedrilicu vuku avion ili vitlo. Uobičajeno je da na jedrilici postoje dvije kuke. Prednja kuka (slika-1), koja je ugrađena na prvom okviru koristi se za vuču avionom. Posebnim limenim okovom kuka se veže za strukturu trupa. Druga kuka ili tzv. polutežišna kuka (slika-2) ugrađuje se bliže težištu jedrilice i koristi se za startanje pomoću autovitla. Često, a naročito kod dvosjednih jedrilica, ugrađuju se po dvije težišne kuke i to s obje strane trupa da bi rezultanta vučne sile prolazila kroz težište jedrilice, čime je izbjegnuta pojava momenta skretanja uslijed vučne sile.

Kod visokosposobnih i natjecateljskih jedrilica često se ugrađuje samo jedna kuka koja služi za vuču avionom ili vitlom. Ova kuka (slika-3) se najčešće ugrađuje na donjoj desnoj strani trupa, a pored letve i okvira ili na rešetki centralnog kotača.

Aktiviranje kuke vrši se jedinstvenom komandom iz kabine pilota. Jedan kraj uža pričvršćen je na kuku, a drugi preko kolotura na rukohvat ili kuglu koja se nalazi u kabini pilota, bilo na instrumentalnoj ploči ili na bočnoj lijevoj unutrašnjoj strani trupa.