Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Trup/Centralni dio trupa

Izvor: Wikiknjige
slika-1: Dva sustava spajanja krila sa trupom
slika-2: Centralni dio trupa jedrilice
slika-3: Centralni dio trupa u obliku rešetke dvosjedne jedrilice

Centralni dio trupa služi za vezu krila s trupom. Uglavnom postoje dva sustava spajanja (slika-1 i 2). U obadva slučaja promatramo slobodnonoseće krilo. Na slici-1 vidimo sile koje se prenose preko glavnih okova a koje su izazvane normalnim momentom savijanja, postavljaju se u samom krilu ispod koga je obješen trup ili, ove sile prima centralni dio trupa (iscrtkana površina). Drugi način je prikazan na slici-2 gdje je krilo učvršćeno na trup preko dva horizontalna svornjaka koja primaju poprečne sile, a nalaze se na ispustima centralne kutije koja je izrađena od čeličnog lima.

Centralni dio trupa prikazan je na slici-3 u obliku rešetke i koristi se najčešće kod rešetkastih trupova. Na krajevima se nalaze okovi koji služe za vezu s krilom, dok se s donje strane nalaze okovi za vezu sa trupom.