Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Mješavina

Izvor: Wikiknjige
Mixture -mješavina, smjesa, tvari sastavljene od dvije ili više komponenata.

Pojmovi vezani za "mixture"[uredi]

 • Mixture control –upravljanje smjesom goriva i zraka u rasplinjaču. Može biti automatsko ili ručno kao i njihova kombinacija.
 • Mixture corrector –regulator smjese.
 • Mixture distribution –sustav razvođenja smjese.
 • Mixture enrichment –obogaćivanje smjese.
 • Mixture heatergrijač smjese.
 • Mixture leaning –osiromašivanje smjese.
 • Mixture ratio –odnos mješavine.
 • Mixture valveventil za miješanje.

Ostala značenja[uredi]

 • Binary mixture –dvo-komponentna smjesa.
 • Combustible mixture –zapaljiva smjesa, izgoriva smjesa.
 • Deflagrating mixture –lako zapaljiva smjesa.
 • Explosive mixture –eksplozivna smjesa.
 • Hypergolic mixture –samo-zapaljiva smjesa.
 • Lean mixture –siromašna smjesa.