Programiranje u BASIC-u/BKontrolne strukture /GOTO

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Uvod[uredi]

GOTO (je engleska spojenica od riječi: GO (hrv. idi),i TO (hr. na, prema)), je naredba u BASICu sa kojom se tok izvršavanja prebaciva na neki drugi programski redak koji je označen obično brojem, a kod novijih dijalekata BASICa iza GOTO naredbe sljedi alfanumerička labela. Naredba GOTO se treba izbjegavati ako je to moguće u dijalektu BASICa u kojem se programira, i ne koristi se sada toliko često. GOTO je sada zamjenjena sa DO...WHILE, i pozivima na potprograma sa korištenjem struktura GOSUB, RETURN.

20 IF X=1 THEN GOTO 100
30 IF X=2 THEN GOTO 200
30 REM niz naredbi
100 REM Za X jednak 1
110 Y=Y+100


Primjeri[uredi]

Sjedeći primjeri napisani su u QBASICu, broj linije nije potreban u QBASICU. Broj linija su tu radi preglednosti i lakšeg objašnjavanja tijeka programa.

Prvi[uredi]

   10 CLS
   20 INPUT "Upisi broj izmedu 1 i 10",X
   30 IF X<1 OR X > 10 THEN GOTO 20


Objašnjenje[uredi]

Prvi[uredi]

  1. Linija 10 CLS - CLS je engleska skraćenica od Clear Screen (hrv. očisti zaslon): ova komanda briše sve sa ekrana. Ovu komandu ima večina inačica jezika BASIC, za one koje ne posjeduju ovu naredbu brisanje ekrana se postiže ispisivanjem nekih kontrolnih znakova
  2. Linija 20 INPUT "Upisi broj izmedu 1 i 10",X - unos broja između 1 i 10
  3. Linija 30 IF X<1 OR X > 10 THEN GOTO 20- ako je uneseni broj manji od 1 ili veći od 10 skokni na liniju 20 i ponovno upitaj za upis broja


Vanjske poveznice[uredi]