Dodatci

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Slijedi popis posebnih JavaScript dodataka koje suradnici mogu omogućiti u svojim postavkama, kako je definirano stranicom definicija. Ovaj pregled omogućava lak pristup porukama sustava koje opisuju dodatke i njihov kod.

sučelje    [Vidi izvornik]

ophodnja    [Vidi izvornik]

ovlašteni suradnici    [Vidi izvornik]