Dodatci

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Slijedi popis posebnih JavaScript dodataka koje suradnici mogu omogućiti u svojim postavkama, kako je definirano stranicom definicija. Ovaj pregled omogućava lak pristup porukama sustava koje opisuju dodatke i njihov kod.

sučelje    [View description]

ophodnja    [View description]

ovlašteni suradnici    [View description]