Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Primarni glaukom zatvorenog kuta – prvi pregled i liječenje

Izvor: Wikiknjige

Primarni glaukom zatvorenog kuta – prvi pregled i liječenje.

Anamneza[uredi]

- oftalmološka
- sistemska
- obiteljska

Oftalmološki status[uredi]

- vidna oštrina
- refraktivni status
- biomikroskopija prednjeg segmenta;
- rožnica
- centralna i periferna dubina prednje sobice
- znakovi prethodnih napada zatvorenog kuta
- IOT
- gonioskopija oba oka
- evaluacija optičkog diska i sloja retinalnih živčanih vlakana
- dokumentacija izgleda optičkog diska (color stereophotography)

Dijagnoza[uredi]

- utvrditi dijagnozu primarnog glaukoma zatvorenog kuta, isključujući sekundarne forme

Terapijski plan za pacijente kojima je potrebna iridotomija[uredi]

- terapija akutnog, intermitentnog (subakutnog) i kroničnog PACG laserskom iridotomijom ili incizijskom iridektomijom, ako se ne može uspješno primijeniti laserska iridotomija
- u napadu akutnog glaukoma zatvorenog kuta, obično se upotrebljavaju prvo medikamenti radi snižavanja IOT i smanjenja edema rožnice kao priprema za iridotomiju
- učiniti profilaktičku iridotomiju na suprotnom oku, ako je komorni kut slične anatomske građe kao na prvom oku
- učiniti operativni zahvat ,na svakom oku posebno, kod pacijenata koji zahtijevaju obostranu incizijsku iridektomiju, u razmaku od nekoliko dana, kad god je to moguće radi izbjegavanja simultanih bilateralnih komplikacija

Operacija i postoperativna njega pacijenata nakon iridotomije[uredi]

- osigurati da pacijent dobiva primjerenu postoperativnu njegu. Plan prije i nakon zahvata uključuje
- informirani pristanak
- barem jedan preoperativni pregled kod operatera
- bar jedna kontrola IOT unutar 60 – 120 min. nakon laserske operacije
- kontrola unutar tjedan dana od zahvata
- pregled 4 –8 tj postoperativno
- koristiti lokalno protu-upalne lijekove u postoperativnom periodu, osim ako postoje kontraindikacije
- midrijaza, sa kontrolom IOT nakon midrijaze i gonioskopija, unutar 8 tjedana
- koristiti medikamente perioperativno da bi se spriječilo naglo povećanje IOT, naročito kod pacijenata sa teškim oblikom bolesti
- poticati pacijente sa značajnim oštećenjem vida ili slijepe, da koriste odgovarajuću rehabilitaciju vida i socijalnu službu

Procjena i kontrola pacijenata sa iridotomijom[uredi]

- nakon iridotomije, pratiti pacijente sa glaukomskom optičkom neuropatijom kako je naznačeno kod primarnog glaukoma otvorenog kuta
- pratiti sve druge pacijente kako je naznačeno kod suspektnog glaukoma otvorenog kuta
- gonioskopija jednom godišnje kod svih pacijenata

Edukacija pacijenata ako nije učinjena iridotomija[uredi]

- informirati pacijenta koji je u opasnosti za akutni napad o simptomima akutnog napada glaukoma zatvorenog kuta i dati im upute da se odmah jave ako primijete neke od simptoma
- upozoriti pacijente da izbjegavaju dekongestivna sredstva koja se nabavljaju bez recepta, te sve druge lijekove u kojima postoji upozorenje da se ne smiju uzimati kod glaukoma