Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Okluzije retinalnih vena

Izvor: Wikiknjige

Anamneza[uredi]

Pitati za faktore rizika: povišeni krvni tlak, glaukom, dijabetes, pušenje, hiperlipidemiju, uzimanje oralnih kontraceptiva, uzimanje diuretika. Rjeđi uzroci: homocisteinemija, rezistencija na aktivirani protein C, deficit proteina C i S, antifosfolipidna antitijela; hiperviskozna stanja (npr. policitemija, makroglobulinemija), vaskulitisi (sarkoidoza, tuberkuloza).

Osnovna laboratorijska obrada[uredi]

U smislu dokazivanja faktora rizika:

- Kompletna krvna slika i koagulogram radi dokazivanja krvnih diskrazija
- Elektorliti, urea, kreatinin, glukoza u krvi radi dokazivanja dijabetesa, bubrežne bolesti, te dehidracije.
- Sedimentacija radi dokazivanja upalne pozadine i gigantocelularnog arteritisa
- Lipidogram radi dokazivanja hiperlipidemije