Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta/Komanda visine

Izvor: Wikiknjige

Komande visine sastoje se iz:

-palice,
-torzione cijevi,
-ležaja torzione cijevi,
-poluga,
-cijevi ili
-čeličnih užadi.

Na slikama-1 i 2 prikazan je sklop palice, torzione cijevi, oslonaca i prve poluge (u kabini pilota), dok su na slici-3 prikazane kompletne komande visine. Kod jedrilica s "V", tj. leptir repnim površinama, komande visine i pravca su među sobom povezane kako se to vidi na slici-4. Tip ovih posljednjih komandi je najčešće krut ili mješovit.