Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta/Komanda uvlačenja kotača

Izvor: Wikiknjige
slika-1: Komanda uvlačenja podvozja
slika-2: Podvozje s amortizerom i mehaničkim uvlačenjem

Jedrilice koje su snabdjevene centralnim kotačem za uvlačenje moraju imati u kabini pilota odgovarajuću polugu za njegovo uvlačenje, odnosno izvlačenje. Kinematika komandi mora biti takva da se uvlačenje odnosno izvlačenje kotača obavlja brzo i lako. Ovo se najjednostavnije rješava polužnim sustavom gdje je potreban jedan potez ruke da bi se izvukao, odnosno uvukao kotač. Pored toga, kinematika komandi mora osigurati sigurnost kotača u uvučenom i izvučenom položaju kako kotač ne bi bio uvučen (pri slijetanju) ili izvučen (u letu) pod djelovanjem opterećenja. Ovo se rješava na sličan način kao kod aerodinamičkih kočnica, tj. postojanjem mrtvog kuta u kinematici.

Na slici-1 i 2 prikazana su dva tipa ovih komandi. Pozicije na slici-2 označavaju:

 1. i 2. –konzola,
 2. –komandna poluga,
 3. do 7. –odgovarajući okviri,
 4. –os ramenjače,
 5. –okvir,
 6. –amortizer,
 7. –kotač,
 8. –vilica,
 9. –poluga amortizera,
 10. –konzola,
 11. –cijev,
 12. –dvostrana poluga,
 13. –konzola i
 14. –cijev.