Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Aerodinamička kočnica

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Zračna kočnia

Aerodinamičke kočnice povećavaju otpor kretanju jedrilice čime se postiže povećanje vertikalne brzine propadanja, uz istovremeno smanjenje brzine na putanji. Aerodinamičke kočnice se upotrebljavaju u slučaju gubitka kontrole nad jedrilicom u oblaku, kada oblak, uz povećanu brzinu (kočnice ne dozvoljavaju da se prijeđe maksimalno dozvoljena brzina), treba što prije napustiti. Pored toga, aerodinamičke kočnice skoro se uvijek koriste pri slijetanju, a naročito kod kratkih terena, kao i za vrijeme vuče avionom, kada se za to ukaže potreba.

Aerodinamičke kočnice se najčešće nalaze na krilu, a rjeđe na trupu. Najefikasnije su kočnice na krilu gdje i mali poremećaji u opstrujavanju dovode do znatnog povećanja otpora. U težnji da na krilu bude što manje elemenata koji mogu izazvati pogoršanje opstrujavanja u normalnom letu, na nekim jedrilicama je na kraju trupa ugrađen padobran koji se u slučaju potrebe aktivira.

Danas se primjenjuje nekoliko tipova aerodinamičkih kočnica, prikazanih na slici-1.

Konstrukcija ploča kočnica može biti drvena ili metalna. Obično su kočnice na jednom krilu sastavljene iz dvije ploče (jedna na gornjoj, a druga na donjoj strani krila, slika-2, 3 i 4), a ukoliko je debljina aeroprofila mala, često se kočnice izrađuju iz dvije ploče, kao što se vidi na slici-6.

Ploče kočnice svornjakom su vezane na nosač čija je os okretanja paralelna uzdužnoj osi trupa . Broj oslonaca ploča kočnice zavisi od razmaka ploče, a najčešće imamo dva ili tri.