Hidraulika/Sadržaj/Pojam specifičnog tlaka

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Slika 1. Sile po površini

Na ploču A površine F djeluje sila P (sl. 1). Ta se sila prenosi preko ploče A, tako da ploča A djeluje na podlogu B također silom P. Istom silom, ali protivnog smjera djeluje podloga B na ploču A (akcija = reakciji).Pri tom sila P tlači na ploču A u jednoj točki, a ploča A djeluje čitavom svojom površinom F na podlogu B. To znači: sila P ne djeluje na podlogu B u jednoj točki, nego se ona rasprostire po čitavoj površini F. Ako je tijelo A kruto, i ako su dodirne površine tijela A i podloge B ravne, ondaće se sila P jednoliko razdijeliti po površini F.

Na jedinicu površine otpada sila . Sila koja djeluje na jedinicuFpovršine zove se tlak ili specifični pritisak i bilježi se slovom p.

U tehnici sila se mjeri u kp, a površina u cm2, pa je dimenzija jedinice za spec. tlak . Jedinica za spec. tlak od 1 kp/cm2 zove se tehnička atmosfera, ili, kraće, atmosfera, i bilježi se oznakom at. U hidraulici se dužine, površine i obujmi redovito mjere u m, m2 i m3, pa je u tom slučaju kp/m2 oznaka za tlak.

Kako je 1 m2 = 10 000 cm2, to je

1 at = 1 kp/cm2 = 10 000 kp/m2

U Sjedinjenim Američkim Državama, u Engleskoj, u engleskim dominionima i kolonijama upotrebljava se za mjerenje tlaka jedinica od jedne funte na kvadratni palac (oznaka 1 lbs/sq inch ili psi); pri tome je 1 funta (1 lb) = 0,454 kp, a 1 palac (col) = 2,54 cm. Pri preračunavanju vrijedi:

1 lbs/sq inch = 0,0703 kp/cm2
1 kp/cm2 = 14,223 lbs/sq inch
100 lbs/sq inch = 7 kp/cm2