Hidraulika/Sadržaj/Podjela i značenje hidraulike

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Mehanika tekućina zove se hidromehanika[1] i dijeli se na hidrostatiku,[2] nauku o ravnoteži tekućina, i hidrodinamiku,[3] nauku o gibanju tekućina. Nauka o ravnoteži i gibanju tekućina, tj. hidrostatika i hidrodinamika primijenjena na različite grane tehnike zove se tehnička hidromehanika, ili hidraulika[4].

Hidraulika se bavi rješavanjem praktičkih zadataka iz ravnoteže igibanja tekućina. Značenje hidraulike u tehnici, a naročito u strojarstvu vrlo je veliko. Pomoću zakona hidraulike rješavaju se zadaci o iskorištenju vodne energije; oni su osnova za projektiranje vodnih turbina, najrazličitijih sisaljki i pumpa te ostalih hidrauličkih strojeva, kao što su hidrauličke preše, upravljanje strojevima hidrauličkim putem i sl. Hidraulika služi, osim toga, za rješavanje zadataka iz područja opskrbe vodom, navodnjavanja, odvodnjavanja i vodnog prometa.

Bilješke[uredi]

  1. Hidromehanima − mehanika tekućina od grč. hydor = voda i mehane = stroj.
  2. Hidrostatika od grč. hydor = voda i lat. stare = stajati.
  3. Hidrodinamika od grč. hydor = voda i grč. dynamis = sila.
  4. Hidraulika od grč. hydor = voda i grč. eulos = cijev.