Domovinski rat/Sadržaj/Hrvatske postrojbe/Varaždinska županija

Izvor: Wikiknjige

Popis postrojbi iz Varaždinske županije:

 • 1. mehanizirana brigada (Varaždin)
 • 5./1. brigada A ZNG „Tigrovi“ ili 7. gardijska motorizirana brigada "Pume ili 7. gardijska brigada "Pume" (Varaždin)
 • 18. divizijun topnički (Varaždin)
 • 41. samostalni artiljerijski divizijun 122 mm (Varaždin)
 • 59. laki samostalni artiljerijski divizijun PZO (Varaždin)
 • 71. haubički artiljerijski divizijun (Varaždin)
 • 104. brigada "R" (Varaždin)
 • 104. haubička baterija (Varaždin)
 • Domobranska bojna ili 24. pukovnija domobranska (Varaždin)
 • Samostalna domobranska satnija (Ivanec)
 • Samostalna domobranska satnija (Novi Marof)
 • Zapovjedništvo Zborno mjesto (Varaždin)