Domovinski rat/Sadržaj/Hrvatske postrojbe/Primorsko-goranska županija

Izvor: Wikiknjige

Popis postrojbi iz Primorsko-goranske županije:

 • 1. desetina za zaprečivanje ZNG (Tršće)
 • 1. satnija TO (Čabar)
 • 1. vod Narodne zaštite (Delnice)
 • 2. desetina za zaprečivanje ZNG (Prezid)
 • 2. satnija TO (Čabar)
 • 2. vod Narodne zaštite (Delnice)
 • 3. desetina za zaprečivanje ZNG (Gerovo)
 • 3. satnija TO (Čabar)
 • 8. domobranska pukovnija ili 8. pukovnija domobranska (Rijeka)
 • 9. divizijun Protuoklopni topničko-raketni (Rijeka)
 • 12. divizijun topnički (Rijeka)
 • 60. bataljun "R" (Cres-Lošinj)
 • 71. bataljun vojne policije Operativne zone ili Bataljun Vojne policije Operativne zone ili 71. bojna Vojne policije (Rijeka)
 • 101. laki artiljerijski puk PZO ili 203. brigada PZO (Rijeka)
 • 111. brigada "R" ili 111. brigada HV ili 111. brigada pješačka (Rijeka)
 • 111. laka artiljerijska baterija PZO (Rijeka)
 • 128. brigada HV (Rijeka)
 • 138. laka artiljerijska baterija PZO (Delnice)
 • 155. brigada HV (Crikvenica)
 • 305. baza logistička (Rijeka)
 • 466. bitnica PZO topničko-raketna domobranska (Rijeka)
 • Četa veze Operativne zone ili Satnija veze Zborno područje (Rijeka)
 • Desetina TO (Plešci)
 • Diverzantski vod (Čabar)
 • Domobranska bojna (Crikvenica)
 • Domobranska bojna (Delnice)
 • Domobranska bojna (Opatija)
 • Domobranska bojna (Senj)
 • Gardijsko nastavno središte (Delnice)
 • Grupa za asanaciju terena pri Operativnoj zoni (Rijeka)
 • Logistička baza (Rijeka)
 • Mješoviti odred mornaričke pješadije (Lošinj)
 • Obavještajni centar ili Središnjica obavještajna (Rijeka)
 • Pozadinska baza (Rijeka)
 • Protudiverzantski vod (Čabar)
 • Računovodstveni centar Operativne zone (Rijeka)
 • Samostalna domobranska satnija (Cres)
 • Samostalna domobranska satnija (Čabar)
 • Samostalna domobranska satnija (Krk)
 • Samostalna domobranska satnija (Rab)
 • Samostalna domobranska satnija (Vrbovsko)
 • Satnija ZNG (Čabar)
 • Satnija Narodne zaštite (Ravna Gora)
 • Satnija Narodne zaštite MZ (Vrbovsko)
 • Satnija TO (Brod na Kupi)
 • Satnija TO (Fužine)
 • Satnija TO (Lič)
 • Satnija TO (Mrkopalj)
 • Savjet TO (Brod Moravice)
 • Štab Narodne zaštite MZ (Lukovdol)
 • Štab Narodne zaštite MZ (Severin na Kupi)
 • Štab Narodne zaštite MZ (Vrbovsko)
 • Štab Narodne zaštite općine (Vrbovsko)
 • Štab TO (Čabar)
 • Vod Narodne zaštite (Brod na Kupi)
 • Vod Narodne zaštite (Lukovdol)
 • Vod TO (Čabar)
 • Vod TO (Gerovo)
 • Vod TO (Prezid)
 • Vod TO (Tršće)
 • Zapovjedništvo Operativne zone (Rijeka)
 • Zapovjedništvo Zborno mjesto (Rijeka)
 • Zapovjedništvo Zborno mjesto (Delnice)