Prijeđi na sadržaj

Domovinski rat/Sadržaj/Hrvatske postrojbe/Karlovačka županija

Izvor: Wikiknjige

Popis postrojbi u Karlovačkoj županiji:

 • 2. topovska baterija 130 mm ili 10. divizijun topnički (Karlovac)
 • 4. satnija "MPU" (Karlovac)
 • 7. divizijun protuoklopni topničko-raketni (Karlovac)
 • 38. bojna inženjerijsko-pontonirska (Karlovac)
 • 58. bataljun "R" (Slunj)
 • 70. bataljun vojne policije ili Bataljun Vojne policije Operativne zone (Karlovac)
 • 70. satnija Vojne policije (Karlovac)
 • 110. brigada HV (Karlovac)
 • 110. pukovnija domobranska (Karlovac)
 • 110. laka artiljerijska baterija PZO (Karlovac)
 • 129. brigada "R" (Karlovac)
 • 129. laka artiljerijska baterija PZO (Karlovac)
 • 133. brigada HV (Otočac)
 • 137. brigada "R" ili 137. pukovnija domobranska (Duga Resa)
 • 137. laka artiljerijska baterija PZO (Duga Resa)
 • 143. brigada HV ili 143. pukovnija domobranska (Ogulin)
 • 304. baza logistička (Karlovac)
 • 506. satnija ABKO (Karlovac)
 • Četa veze Operativne zone ili Satnija veze Zborno područje (Karlovac)
 • Zapovjedništvo Operativne zone ili Zapovjedništvo Zborno područje (Karlovac)
 • Topovska baterija (Karlovac)
 • Oklopno-mehanizirani bataljun (Karlovac)
 • Računovodstveni centar Operativne zone Karlovac (Karlovac)
 • Samostalna artiljerijska baterija (Karlovac)
 • Logistička baza Operativne zone (Karlovac)
 • Zapovjedništvo Zborno mjesto (Karlovac)
 • Zapovjedništvo Zborno mjesto (Ogulin)
 • Zapovjedništvo Zborno mjesto (Slunj)
 • Strelište "Jamadol" (Karlovac)
 • Zapovjedništvo domobranstva ili Odred domobranstva ili Domobranska bojna ili 13. domobranska pukovnija "R" (Karlovac)
 • Zapovjedništvo domobranstva ili Domobranska satnija ili Samostalna domobranska satnija (Duga Resa)
 • Zapovjedništvo domobranstva ili Odred domobranstva ili Domobranska bojna (Ogulin)
 • Domobranska bojna (Ozalj)
 • Grupa za asanaciju terena pri Operativnoj zoni (Karlovac)
 • Domobranska bojna ili 14. domobranska pukovnija "R" ili 14. pukovnija domobranska (Slunj)
 • Haubički divizijun 105 mm (Karlovac)
 • Izviđačka četa ili Izvidnička satnija Operativne zone ili 266. izvidničko-diverzantska satnija