Domovinski rat/Sadržaj/Hrvatske postrojbe/5. gardijska brigada "Sokolovi"

Izvor: Wikiknjige

Hrvatska 5. gardijska brigada zvana "Sokolovi" (katkad zvana i "Slavonski Sokolovi") ustrojena je 25. listopada 1992. godine u Vinkovcima. Sastavljena je većinom od postrojbi u Slavoniji, najvećim dijelom od pripadnika 204. vukovarske brigade, 108. brodske brigade, 109. vinkovačke brigade, 3. satnija (novogradiška), 122. đakovačke brigade, 123. požeške brigade i pripadnika 3. gardijske brigade, i drugih gardijskih postrojbi. Jedini zapovjednik brigade bio je Ivan Kapular.

Vojna služba[uredi]

Pripadnici brigade dijelovali su i prije ustrojstava na bojištima u Istoćnoj slavoniji braneći Vukovar. Osijek, Vinkovce i druge gradove.

1992.[uredi]

Dijelovi brigade vojno djeluju u Slavoniji i Južnom bojištu. Na početku pripadnici brigade bili su slabo prpremljeni i opremljeni. Tek kasnije dobivaju bolju tehničku i logističku potporu.

1993.[uredi]

Početkom 1993. godine brigada je preseljena u obranu Zadarskog zaleđa i obranu Zadra. Tijekom obrane Zadra nema većih pomicanja crte, ali "sokolovi" uspješno odbijaju srpske napade i u nekoliko navrata uništavaju ubačene neprijateljske izvidnike i diverzante. Sudjeluju u Operaciji Maslenica. Krajem iste 1993. godine "sokolovi" su i na Južnom bojištu gdje se potvrđuje, da je 5. gbr sposobna djelovati u svim vremenskim uvjetima i na različitim terenima.

1994.[uredi]

Sredinom studenog 1994. godine, brigada je ponovo na crti bojišnice. Na Južno bojište odlazi najprije ojačana pješačka bojna da bi početkom prosinca brigada na ovoj bojišnici bila u punom sastavu. Uz zajedničko sudjelovanje s drugim postrojbama postižu se izvrsni rezultati.

1995.[uredi]

Točno 1.5.1995. godine, dio postrojbe je na izvršenju bojeve zadaće u oslobađanju Zapadne Slavonije u Operaciji Bljesak. Djelujući sa dvije pješačke bojne i dva tenkovska voda, brigada na smjeru udara od rijeke Save do autoceste, postiže odlične rezultate. Učinkovitim djelovanjem u svega 30 sati, oslobođena su sela Gorice, Dubovac, Novi Varoš i Stara Gradiška te sela uz Savu, Donji i Gornji Varoš. Učinkovitim i koordiniranim djelovanjem neprijatelju su naneseni veliki gubici u ljudstvu i tehnici. "Sokolovi" su ovladavanjem komunikacije Okučani - Stara Gradiška stvorili sve pretpostavke za brzi slom tzv. "18. korpusa paravojske odmetnutih Srba". U akciji "Bljesak" 5. gbr. zarobila je veće količine neprijateljske tehnike, streljiva i minsko eksplozivnih sredstava. Za odmor nakon pobjede, "Sokolovi" nisu imali vremena, jer su odmah izašli na crtu bojišnice u Istočnoj Slavoniji braneći Hrvatsku od agresorskog napadaja i moguće osvete zbog velikog poraza u Zapadnoj Slavoniji.

Gubici[uredi]

Tijekom Domovinskog rata 77 pripadnika 5. gardijske brigade je poginulo, a oko 300 pripadnika je bilo ranjeno.

Poslije rata[uredi]

Poslije rata brigada je 30. rujna 2003. pripojena 3. gardijskoj brigadi i od tada je prestala postojati.